Mısır’da İlmî ve İctimâî Hayat / Gözlemler ve Tespitler

SEMİNER DAVETİ

Konuşmacı:     Zeliha Öteleş
Konu:              Mısır’da İlmî ve İctimâî Hayat / Gözlemler ve Tespitler
Zaman:            05 Eylül 2013 Perşembe & 16.30
Mekan:            İSAM Araştırma Binası / A-03
 
Zeliha Öteleş
Lisans derecesini KSÜ İlahiyat Fakültesinden alan Zeliha Öteleş, yüksek lisansını Marmara Üniversitesi İslam Felsefesi bölümünde tamamlamıştır. MEB’in “Arap Dili ve Edebiyatı” bursu ile 1 yıl Şam Üniversitesinde eğitim alan Öteleş, 2012-2013 eğitim yılında Kahire Üniversitesi ve İskenderiye Kütüphanesi’nde araştırmacı olarak bulunmuştur. Hâlen, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tasavvuf alanında doktora çalışmalarına devam etmektedir.
.

 

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Türkiye Kütüphaneleri VT 
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
    Timur Kocaoğlu Evrakı (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Etkinlikler
           Konferanslar
                2001 Yılı Konferansları
                2002 Yılı Konferansları
                2003 Yılı Konferansları
                2004 Yılı Konferansları
                2005 Yılı Konferansları
                2006 Yılı Konferansları
                2007 Yılı Konferansları
                2008 Yılı Konferansları
                2009 Yılı Konferansları
                2010 Yılı Konferansları
                2011 Yılı Konferansları
                2012 Yılı Konferansları
           Sempozyumlar
           İlmî Toplantı ve Paneller
           Sosyal ve Kültürel Etkinlikler
           Atölye Çalışmaları
           Seminerler