Dinî Epistemolojiye Giriş: TANRI İNANCININ RASYONELLİĞİ

 

Nebi MEHDİYEV

       Çağdaş din felsefesinde tanrı inancının rasyonelliği problemi, “dinî epistemoloji” başlığı altında mütalaa edilmektedir. Genel anlamıyla dinî inançların da diğer inanç türleriyle aynı epistemik statüye sahip olduğunu savunan dinî epistemoloji, din felsefesinin ruhuna uygun bir şekilde doğrudan dinî inançların rasyonel olduğunun gösterilmesinden ziyade bu inançların rasyonel olarak tartışılabileceği bir alan olarak görülmektedir.

Bu çalışma, bir taraftan dinî epistemoloji alanına giriş niteliği taşırken, diğer taraftan da hem rasyonelliğin mahiyetini tartışmakta hem de buna bağlı olarak özelde tanrı inancının rasyonel olup olmadığı sorusuna açıklık getirmeyi denemektedir. Çalışmanın temelini oluşturan söz konusu sorunun cevabına gelince, bunun önemli ölçüde, kişinin lehte veya aleyhteki kabulü ve bu kabulünü pekiştirecek epistemik donanımına bağlı olduğu ve yine, eğer nihaî bir çözüm istenecekse, bunun da epistemolojinin -elbette ki aklın değil- dışında aranması gerektiği söylenebilir.


Ankara / İSAM Yayınları & TDV Yayınları / 2020

 

ISBN / Sayfa

 

978-625-7205-76-4 / 191 s. 

 

Jenerik, içindekiler ve önsöz için tıklayınız

Satın almak için tıklayınız.


Yayım Tarihi: 14/01/2021

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane RANDEVU Sistemi
  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) 
    Bora Keskiner Koleksiyonu
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim