Etkinlik: Tecridden Tahkike Haşiye-i Tecrid’in Hikayesi
Yakın zamanda üçüncü cildi de İSAM tarafından neşredilen Seyyid Şerif el-Cürcânî’nin (ö. 816/1413) Haşiyetü’t-tecrîd eseri için 26 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 20.00’da Facebook üzerinden canlı panel düzenlenecektir. Detaylar ...

Seminere Davet: Muhammad Iqbal and Qadianism
15 Şubat 2018 Perşembe günü Pakistanlı araştırmacı Prof. Dr. Muhammed Erşad “Muhammad Iqbal and Qadianism” başlıklı bir seminer verecektir Detaylar ...

Seminere Davet: Cahiliyye Şiiri ve On Seçkin Kaside
Eski Arap Edebiyatı Profesörü Fahreddin Kabâve 26 Mayıs 2017 Cuma günü saat: 18.00’da Araştırma binası A-06 salonunda “Cahiliyye Şiiri ve On Seçkin Kaside” isimli bir seminer verecektir. Detaylar ...

Seminere Davet: Arnavutluk’ta Osmanlı Dönemi Araştırmaları
MAP kapsamında İSAM’da bulunan Dr. Eduart Caka 11 Mayıs Perşembe günü saat 16.00’da “Arnavutluk’ta Osmanlı Dönemi Araştırmaları” isimli bir seminer verecektir. Detaylar ...

Seminere Davet: Colonization of the North Caucasus Russian Approaches and Methods (1801-1864)

İSAM’ın Misafir Araştırmacı Programı ile İstanbul’a gelen, doktorasını Sofya St. Kliment Ohridski Üniversitesi’nden 2016 yılında alan Tsvetelina Tsvetkova doktora tezini Kuzey Kafkasya’da Rus Kolonizasyonu üzerine hazırlamıştır. Kendisi 20 Nisan 2017 Perşembe günü saat 15.30’da, “ Colonization of the North Caucasus: Russian Approaches and Methods (1801-1864)” isimli bir seminer verecektir.

 Detaylar ...

Seminere Davet: Bir Osmanlı Deli Askerinin Serüveni
Leiden Üniversitesi Doktora Öğrencisi Ömer Koçyiğit 31 Mart 2017 Cuma günü saat 15.00’da “Bir Osmanlı Deli Askerinin Serüveni: Kabudlu Mustafa Vasfî Efendi - Tevârîh” isimli bir seminer verecektir. Seminere konu olan eser Leiden’da bulunan bir yazma üzerinden Koçyiğit tarafından yayına hazırlanmıştır. Detaylar ...

Seminere Davet: The Emergence of Early Sufi Piety and Sunnī Scholasticism
Hartford Seminary’den Dr. Feryal Salem “The Emergence of Early Sufi Piety and Sunnī Scholasticism” başlıklı doktora çalışması bağlamında 2 Mart 2017 Perşembe saat 16:00’da bir seminer verecektir. Detaylar ...

Seminere Davet: Prof. Dr. Muhammed Erşad, “Islamic Studies in Pakistan”
Değerli Araştırmacılar,
TDV İslam Ansiklopedisi tecrübesinden istifade etmek ve muhtemel işbirliği imkanlarını görüşmek üzere İSAM’ın davetlisi olarak İstanbul’da bulunan Urdu İslam Ansiklopedisi Baş Editörü Prof. Dr. Muhammed Erşad, “Islamic Studies in Pakistan” başlıklı bir seminer verecektir.
Seminere tüm araştırmacılar davetlidir Detaylar ...

Seminere Davet: İki Yüzyıl Arayla İki Farklı Kıtada Yaşamış İki Büyük Sûfî: Alâüddevle Simnânî & İbn Berrecân
Değerli Araştırmacılar,
İSAM AYP araştırmacılarımızdan Dr. Kübra Zümrüt Orhan ve Dr. Mehmet Yıldız 07 Nisan 2016 (Perşembe) saat 11:00 'da merkezimiz konferans salonunda doktora tezlerini sunacaklardır.
Seminere tüm araştırmacılar davetlidir. Detaylar ...

Mehmet S. Aydın Onuruna Türkiye´de Din Felsefesinin Gelişimi Sempozyumu
T.D.V. İslâm Araştırmaları Merkezi ve Din Felsefesi Derneğinin ortaklaşa düzenlediği Mehmet S. Aydın Onuruna: Türkiye'de Din Felsefesinin Gelişimi konulu sempozyum 14 Kasım 2015 tarihinde İSAM Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecektir. Detaylar ...

Uluslararası Kâtip Çelebi Sempozyumu Tamamlandı
İSAM, İSAR ve Kahire Yazma Eserler Enstitüsü (Ma'hedü'l-Mahtûtâti'l-Arabiyye) işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası Katip Çelebi: İslâm Medeniyeti’nde Bibliyografya ve İlimler Tasnifi Sempozyumu, 6-8 Mart 2015 tarihleri arasında İSAM Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen sunumlarla tamamlandı. Detaylar ...

Uluslararası Katip Çelebi Sempozyumu İçin Bildiri Özeti Kabulleri Başladı!
İSAM, İSAR ve Kahire Yazma Eserler Enstitüsü (Ma’hedü’l-Mahtûtâti’l-Arabiyye) işbirliğiyle 7-8 Mart 2015 tarihlerinde İSAM’da düzenlenecek olan Katip Çelebi: İslam Medeniyeti’nde Bibliyografya ve İlimler Tasnifi başlıklı sempozyum için bildiri özeti kabulleri başlamıştır. Bildiri özetleri için son gönderim tarihi 30 Kasım 2014’tür. Ayrıntılı bilgi için: www.katipcelebi.info Detaylar ...

KONSER
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu
'MÛSİKÎMİZİN BEYLERİ' HACI ÂRİF BEY - ŞEVKÎ BEY
DR. Murat Salim TOKAÇ

Tarih: 06 Mayıs 2014 Salı - Saat: 20:00

 Detaylar ...

KONSER
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu
Solistler: Güzin DEĞİŞMEZ- Ertan BİLGİ

Tarih: 06 Şubat 2014 Perşembe - Saat: 19:00

 Detaylar ...

KONSER
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu
Sanat Yönetmeni: Dr. Murat Sâlim TOKAÇ

Tarih: 07 Kasım 2013 Perşembe - Saat: 19:30

 Detaylar ...

Seminerler
 Detaylar ...
 
     

     
 

  Kütüphane RANDEVU Sistemi
  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) 
    Bora Keskiner Koleksiyonu
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Etkinlikler
           Konferanslar
                2001 Yılı Konferansları
                2002 Yılı Konferansları
                2003 Yılı Konferansları
                2004 Yılı Konferansları
                2005 Yılı Konferansları
                2006 Yılı Konferansları
                2007 Yılı Konferansları
                2008 Yılı Konferansları
                2009 Yılı Konferansları
                2010 Yılı Konferansları
                2011 Yılı Konferansları
                2012 Yılı Konferansları
           Sempozyumlar
           İlmî Toplantı ve Paneller
           Sosyal ve Kültürel Etkinlikler
           Atölye Çalışmaları
           Seminerler