Seminere Davet: Muhammad Iqbal and Qadianism
15 Şubat 2018 Perşembe günü Pakistanlı araştırmacı Prof. Dr. Muhammed Erşad “Muhammad Iqbal and Qadianism” başlıklı bir seminer verecektir  Detaylar ...

Seminere Davet: Cahiliyye Şiiri ve On Seçkin Kaside
Eski Arap Edebiyatı Profesörü Fahreddin Kabâve 26 Mayıs 2017 Cuma günü saat: 18.00’da Araştırma binası A-06 salonunda “Cahiliyye Şiiri ve On Seçkin Kaside” isimli bir seminer verecektir.  Detaylar ...

Seminere Davet: Arnavutluk’ta Osmanlı Dönemi Araştırmaları
MAP kapsamında İSAM’da bulunan Dr. Eduart Caka 11 Mayıs Perşembe günü saat 16.00’da “Arnavutluk’ta Osmanlı Dönemi Araştırmaları” isimli bir seminer verecektir.  Detaylar ...

Seminere Davet: Colonization of the North Caucasus Russian Approaches and Methods (1801-1864)

İSAM’ın Misafir Araştırmacı Programı ile İstanbul’a gelen, doktorasını Sofya St. Kliment Ohridski Üniversitesi’nden 2016 yılında alan Tsvetelina Tsvetkova doktora tezini Kuzey Kafkasya’da Rus Kolonizasyonu üzerine hazırlamıştır. Kendisi 20 Nisan 2017 Perşembe günü saat 15.30’da, “ Colonization of the North Caucasus: Russian Approaches and Methods (1801-1864)” isimli bir seminer verecektir.

 Detaylar ...

Seminere Davet: Bir Osmanlı Deli Askerinin Serüveni
Leiden Üniversitesi Doktora Öğrencisi Ömer Koçyiğit 31 Mart 2017 Cuma günü saat 15.00’da “Bir Osmanlı Deli Askerinin Serüveni: Kabudlu Mustafa Vasfî Efendi - Tevârîh” isimli bir seminer verecektir. Seminere konu olan eser Leiden’da bulunan bir yazma üzerinden Koçyiğit tarafından yayına hazırlanmıştır.  Detaylar ...

Seminere Davet: The Emergence of Early Sufi Piety and Sunnī Scholasticism
Hartford Seminary’den Dr. Feryal Salem “The Emergence of Early Sufi Piety and Sunnī Scholasticism” başlıklı doktora çalışması bağlamında 2 Mart 2017 Perşembe saat 16:00’da bir seminer verecektir.  Detaylar ...

Seminere Davet: Prof. Dr. Muhammed Erşad, “Islamic Studies in Pakistan”
Değerli Araştırmacılar,
TDV İslam Ansiklopedisi tecrübesinden istifade etmek ve muhtemel işbirliği imkanlarını görüşmek üzere İSAM’ın davetlisi olarak İstanbul’da bulunan Urdu İslam Ansiklopedisi Baş Editörü Prof. Dr. Muhammed Erşad, “Islamic Studies in Pakistan” başlıklı bir seminer verecektir.
Seminere tüm araştırmacılar davetlidir  Detaylar ...

Seminere Davet: İki Yüzyıl Arayla İki Farklı Kıtada Yaşamış İki Büyük Sûfî: Alâüddevle Simnânî & İbn Berrecân
Değerli Araştırmacılar,
İSAM AYP araştırmacılarımızdan Dr. Kübra Zümrüt Orhan ve Dr. Mehmet Yıldız 07 Nisan 2016 (Perşembe) saat 11:00 'da merkezimiz konferans salonunda doktora tezlerini sunacaklardır.
Seminere tüm araştırmacılar davetlidir.  Detaylar ...

Seminerler
 Detaylar ...
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
    Timur Kocaoğlu Evrakı (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Etkinlikler
           Konferanslar
                2001 Yılı Konferansları
                2002 Yılı Konferansları
                2003 Yılı Konferansları
                2004 Yılı Konferansları
                2005 Yılı Konferansları
                2006 Yılı Konferansları
                2007 Yılı Konferansları
                2008 Yılı Konferansları
                2009 Yılı Konferansları
                2010 Yılı Konferansları
                2011 Yılı Konferansları
                2012 Yılı Konferansları
           Sempozyumlar
           İlmî Toplantı ve Paneller
           Sosyal ve Kültürel Etkinlikler
           Atölye Çalışmaları
           Seminerler
              - Seminere Davet: Muhammad ...
              - Seminere Davet: Cahiliyye...
              - Seminere Davet: Arnavutlu...
              - Seminere Davet: Colonizat...
              - Seminere Davet: Bir Osman...
              - Seminere Davet: The Emerg...
              - Seminere Davet: Prof. Dr....
              - Seminere Davet: İki Yüzyı...
              - Seminerler