Osmanlı Mimarlık Terminolojisi
Osmanlı Mimarlık Terminolojisi
Prof. Dr. Selçuk MÜLAYİM (Marmara Üniversitesi)
KONFERANS / KONSER

10 Haziran 2011 Cuma 16:30
 Detaylar ...

Why Kalam? The Story of Mu'tazilah

Why Kalam? The Story of Mu'tazilah
Josef Van ESS
KONFERANS

06 Mayıs 2011 Cuma 16:30  Detaylar ...

Osmanlı'da ve Avrupa'da Mali Yapıların Merkezileşmesi ve Modern Devletin Oluşumu,1500-1914
Osmanlı'da ve Avrupa'da Mali Yapıların Merkezileşmesi ve Modern Devletin Oluşumu,1500-1914
Prof. Dr. Şevket PAMUK (Boğaziçi Üniversitesi)
KONFERANS

29 Nisan 2011 Cuma 16:30  Detaylar ...

19. Yüzyıl Osmanlı Dünyasında Eğitim Düzeni ve Eğitim Reformları

19. Yüzyıl Osmanlı Dünyasında Eğitim Düzeni ve Eğitim Reformları
Selçuk Akşin Somel (Sabancı Üniversitesi)
KONFERANS

15 Nisan 2011 Cuma 16:30  Detaylar ...

Divine Command Theory Theological Foundations of Ethics
Divine Command Theory Theological Foundations of Ethics
Prof. Dr. John E. Hare (Yale Üniversitesi)
18 Mart 2011 Cuma 16:30  Detaylar ...

Son Dönem Osmanlılar'da Kölelik
Son Dönem Osmanlılar'da Kölelik
Hakan Erdem (Sabancı Üniversitesi)
25 Şubat 2011 Cuma 16:30  Detaylar ...

Yavuz Sultan Selim ve Arap Dünyası
Yavuz Sultan Selim ve Arap Dünyası
Prof. Dr. Feridun Emecen (İstanbul Üniversitesi)
28 Ocak 2011 Cuma 16:30  Detaylar ...

XVI. Yüzyıl Osmanlı Siyasasında Saltanat ve Hükümet Ayrışması
XVI. Yüzyıl Osmanlı Siyasasında Saltanat ve Hükümet Ayrışması
Prof. Dr. Metin Kunt (Sabancı Üniversitesi)
14 Ocak 2011 Cuma 16:30  Detaylar ...
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Türkiye Kütüphaneleri VT 
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
    Timur Kocaoğlu Evrakı (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Etkinlikler
           Konferanslar
                2001 Yılı Konferansları
                2002 Yılı Konferansları
                2003 Yılı Konferansları
                2004 Yılı Konferansları
                2005 Yılı Konferansları
                2006 Yılı Konferansları
                2007 Yılı Konferansları
                2008 Yılı Konferansları
                2009 Yılı Konferansları
                2010 Yılı Konferansları
                2011 Yılı Konferansları
              - Osmanlı Mimarlık Terminol...
              - Why Kalam? The Story of M...
              - Osmanlı'da ve Avrupa'da M...
              - 19. Yüzyıl Osmanlı Dünyas...
              - Mimar Sinan'ın Hayatından...
              - Divine Command Theory The...
              - Son Dönem Osmanlılar'da K...
              - Yavuz Sultan Selim ve Ara...
              - XVI. Yüzyıl Osmanlı Siyas...
                2012 Yılı Konferansları
           Sempozyumlar
           İlmî Toplantı ve Paneller
           Sosyal ve Kültürel Etkinlikler
           Atölye Çalışmaları
           Seminerler