TDV İslam Ansiklopedisi

İslâmî ilimler, İslam kültür ve uygarlığıyla ilgili A'dan Z'ye bütün terimler... İslam dünyasında ilim, siyaset, sanat ve edebiyat alanlarında yetişmiş önemli şahsiyetler... İlim ve kültür hayatımıza değer katmış eserler... Fas'tan Endonezya'ya kadar bütün İslâm ülkeleri, önemli şehirler... Amerika'dan Rusya'ya, İngiltere'den Avustralya'ya kadar İslâmiyet ve müslüman azınlıklar...

 Detaylar ...

İSAM Yayınları - Kitaplar
İSAM, bir yandan, araştırma elemanlarına ait doktora tezlerini Araştırma Serileri çerçevesinde yayımlamaya devam ederken, diğer taraftan bazı telif, tercüme ve tahkik eserler neşretmiştir. Yayın Kurulu Araştırma Birimi’nin yayın faaliyetlerini planlamakta ve yürütülmesine çalışmaktadır. Bu çerçevede İSAM Kitaplığı bünyesinde hem ilim dünyasına orijinal katkılarda bulunmak hem de genel okuyucuyu bilgilendirmek için farklı seriler halinde ilmî ve akademik standartlara uygun yayınlar yapılması da amaçlanmaktadır. Bu yayınların genel ilmî-akademik standartlara uygun, bilgi kaynaklarının doğru, sunduğu tahlillerin ve ulaştığı sonuçların tutarlı, ilmî ve ikna edici olması esastır.  Detaylar ...

İslam Araştırmaları Dergisi
İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından 1997’de yayımlanmaya başlayan ve 2001’den itibaren yılda iki sayı olarak (Haziran ve Aralık) çıkarılan İslam Araştırmaları Dergisi başta İslâmî ilimler olmak üzere, siyaset, tarih, ekonomi, felsefe, sosyoloji, antropoloji, dinler tarihi, edebiyat ve kültür alanlarında kaleme alınmış, İslâm düşünce ve kültürüne orijinal katkı sağlayacak nitelikteki özgün makaleler ve kitap tanıtımlarının yanı sıra sempozyum, seminer ve konferans değerlendirmelerini yayımlar.  Detaylar ...

Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies
İlk 34 sayısı (1980-2009) Enderun Kitabevi’nin sahibi, Osmanlı araştırmacılarının vazgeçilmez sahafı İsmail Özdoğan (v. 2012) tarafından yayımlanan ve 2004’den beri yılda iki sayı olarak çıkan Osmanlı Araştırmaları, 2010’dan bu yana İSAM tarafından yayımlanmaktaydı. Dergi 43. sayısından itibaren İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi ile İSAM'ın müşterek ilmî bir yayını olarak devam etmektedir. Osmanlı Araştırmaları dergisi hakemli olarak yılda iki kez yayımlanan bir dergidir.  Detaylar ...

Yeni Gelen Dergiler ve İçindekiler
İSAM kütüphanesi tarafından sürekli olarak takip edilen yabancı dillerdeki periyodiklerin; İçindekiler sayfalarını ihtiva eden ve dört ayda bir hazırlanan Yeni Gelen Dergiler ve İçindekiler isimli yayınımız fotokopi yoluyla çoğaltılarak bütün ilâhiyat ve fen-edebiyat fakültelerine gönderilmektedir.  Detaylar ...

İSAM Bülteni
“İSAM Bülteni, İSAM Projeleri, eğitim programları ve kütüphane haberlerini duyurmak, yeni kurumsal çalışmalar ve güncel gelişmeler hakkında bilgi vermek, kurum içi ve dışı burs, seminer, konferans ve sempozyum gibi bilimsel faaliyetleri ilan etmek amacıyla yılda bir Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak yayımlanmakta ve ücretsiz olarak dağıtılmaktadır.”  Detaylar ...

Yayın Temini
 Detaylar ...
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Yayınlar
           TDV İslam Ansiklopedisi
           İSAM Yayınları - Kitaplar
           Süreli Yayınlar
           Yayın Temini