İSAM Yayınları - Kitaplar
İSAM, bir yandan, araştırma elemanlarına ait doktora tezlerini Araştırma Serileri çerçevesinde yayımlamaya devam ederken, diğer taraftan bazı telif, tercüme ve tahkik eserler neşretmiştir. Yayın Kurulu Araştırma Birimi’nin yayın faaliyetlerini planlamakta ve yürütülmesine çalışmaktadır. Bu çerçevede İSAM Kitaplığı bünyesinde hem ilim dünyasına orijinal katkılarda bulunmak hem de genel okuyucuyu bilgilendirmek için farklı seriler halinde ilmî ve akademik standartlara uygun yayınlar yapılması da amaçlanmaktadır. Bu yayınların genel ilmî-akademik standartlara uygun, bilgi kaynaklarının doğru, sunduğu tahlillerin ve ulaştığı sonuçların tutarlı, ilmî ve ikna edici olması esastır.  Detaylar ...
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Türkiye Kütüphaneleri VT 
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
    Timur Kocaoğlu Evrakı (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Yayınlar
           TDV İslam Ansiklopedisi
           İSAM Yayınları - Kitaplar
              - İSAM Yayınları - Kitaplar
           Süreli Yayınlar
           Yayın Temini