İSAM Yayınları - Kitaplar
İSAM, bir yandan, araştırma elemanlarına ait doktora tezlerini Araştırma Serileri çerçevesinde yayımlamaya devam ederken, diğer taraftan bazı telif, tercüme ve tahkik eserler neşretmiştir. Yayın Kurulu Araştırma Birimi’nin yayın faaliyetlerini planlamakta ve yürütülmesine çalışmaktadır. Bu çerçevede İSAM Kitaplığı bünyesinde hem ilim dünyasına orijinal katkılarda bulunmak hem de genel okuyucuyu bilgilendirmek için farklı seriler halinde ilmî ve akademik standartlara uygun yayınlar yapılması da amaçlanmaktadır. Bu yayınların genel ilmî-akademik standartlara uygun, bilgi kaynaklarının doğru, sunduğu tahlillerin ve ulaştığı sonuçların tutarlı, ilmî ve ikna edici olması esastır.  Detaylar ...
 
     

     
 

    Kütüphane Katalog Tarama
    Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
    İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Osmanlıca Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
    Arapça Makaleler VT (PDF)
    Brill Online Dergiler
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim

İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ

İSTANBUL KADI SİCİLLERİ

 
     

  Yayınlar
           TDV İslâm Ansiklopedisi
           İSAM Yayınları - Kitaplar
              - İSAM Yayınları - Kitaplar
           Süreli Yayınlar
           Yayın Temini