İstanbul Kadı Sicilleri Hasköy Mahkemesi 10 Numaralı Sicil (H. 1085 - 1090 / M. 1674 - 1679)

Haz. Tahsin Özcan
 Detaylar ...

İstanbul Kadı Sicilleri Eyüb (Havâss-ı Refîa) Mahkemesi 61 Numaralı Sicil (H. 1065 - 1066 / M. 1655)

Haz. Baki Çakır
 Detaylar ...

İstanbul Kadı Sicilleri Eyüb (Havâss-ı Refîa) Mahkemesi 74 Numaralı Sicil (H. 1072 - 1073 / M. 1661 - 1662)

Haz. Hüseyin Kılıç ... [ve öte]
 Detaylar ...

İstanbul Kadı Sicilleri Eyüb (Havâss-ı Refîa) Mahkemesi 37 Numaralı Sicil (H. 1047 / M. 1637 - 1638)

Haz. Salih Kahriman, Sabri Atay, Fuat Recep
 Detaylar ...

İstanbul Kadı Sicilleri Eyüb (Havâss-ı Refîa) Mahkemesi 19 Numaralı Sicil (H. 1028 1030/ M. 1619 - 1620)

Haz. Yılmaz Karaca - Rasim Erol
 Detaylar ...

İstanbul Kadı Sicilleri Balat Mahkemesi 2 Numaralı Sicil (H. 970-971/M. 1563)

Haz. Mehmet Akman
 Detaylar ...

İstanbul Kadı Sicilleri Rumeli Sadâreti Mahkemesi 80 Numaralı Sicil (H. 1057-1059/M. 1647-1649)

Haz. Fuat Recep, Rasim Erol
 Detaylar ...

İstanbul Kadı Sicilleri Eyüb Mahkemesi (Havâss-ı Refîa) 90 Numaralı Sicil (H. 1090-1091/M.1679-1680)

Haz. Fuat Recep...[ve öte.]
 Detaylar ...

İstanbul Kadı Sicilleri Balat Mahkemesi 2 Numaralı Sicil (H. 970-971/M. 1563)

Haz. Mehmet Akman
 Detaylar ...

İstanbul Kadı Sicilleri Eyüb Mahkemesi (Havâss-ı Refîa) 3 Numaralı Sicil (H. 993-995/M. 1585-1587)

Haz. Baki Çakır...[ve öte.]
 Detaylar ...

İstanbul Kadı Sicilleri Rumeli Sadâreti Mahkemesi 56 Numaralı Sicil (H. 1042-1043/M. 1633)

Haz. Fuat Recep, Sabri Atay
 Detaylar ...

İstanbul Kadı Sicilleri Eyüb Mahkemesi (Havâss-ı Refîa) 82 Numaralı Sicil (H. 1081/M.1670-1671)

Haz. Talip Mert, Rıfat Günalan
 Detaylar ...

İstanbul Kadı Sicilleri Rumeli Sadâreti Mahkemesi 80 Numaralı Sicil (H. 1057-1059/M. 1647-1649)

Haz. Fuat Recep, Rasim Erol
 Detaylar ...

İstanbul Kadı Sicilleri Hasköy Mahkemesi 5 Numaralı Sicil (H. 1020-1053/M.1612-1643)

Baki Çakır...[ve öte.] (haz.)
 Detaylar ...

İstanbul Kadı Sicilleri Eyüb Mahkemesi (Havâss-ı Refîa) 49 Numaralı Sicil (H. 1054/M. 1644)

Haz. Ayşe Seyyide Adıgüzel, Zeynep Trabzonlu
 Detaylar ...

İstanbul Kadı Sicilleri Üsküdar Mahkemesi 84 Numaralı Sicil (H. 999 - 1000 / M. 1590 - 1591)

Haz. Rıfat Günalan; Arapça metin Mehmet Akman - Mehmet Canatar; kontrol eden Mehmet Canatar; proje yönetmeni M. Âkif Aydın; editör Coşkun Yılmaz
 Detaylar ...

İstanbul Kadı Sicilleri Üsküdar Mahkemesi 56 Numaralı Sicil (H. 990 - 991 / M. 1582 - 1583)

Haz. Hilal Kazan, Kenan Yıldız; Arapça metin Mehmet Akman, Tahsin Özcan; Kontrol eden Mahmut Ak; proje yönetmeni M. Âkif Aydın; editör Coşkun Yılmaz
 Detaylar ...

İstanbul kadı Sicilleri Üsküdar Mahkemesi 14 Numaralı Sicil (H. 953 - 955 / M. 1546 - 1549)

Haz. Nuray Güler; Arapça metin Mehmet Akman; kontrol eden Abdülkadir Özcan; proje yönetmeni M. Âkif Aydın; editör Coşkun Yılmaz
 Detaylar ...

İstanbul Kadı Sicilleri İstanbul Mahkemesi 3 Numaralı Sicil (H. 1027 / M. 1618)

Haz. Yılmaz Karaca ... [ve öte]; Arapça metin Mehmet Akman; kontrol eden Fikret Sarıcaoğlu; proje yönetmeni M. Âkif Aydın; editör Coşkun Yılmaz
 Detaylar ...

İstanbul Kadı Sicilleri Üsküdar Mahkemesi 5 Numaralı Sicil (H. 930 - 936 / M. 1524 - 1530)

Yasemin Dağbaş, Zeynep Berktaş (haz.)
 Detaylar ...

İstanbul Kadı Sicilleri İstanbul Mahkemesi 24 Numaralı Sicil (H. 1138 - 1151/ M. 1726 - 1738)

Yılmaz Karaca, Rasim Erol, Salih Kahriman, Fuat Recep, Sabri Atay, Hüseyin Kılıç (haz.)
 Detaylar ...

İstanbul Kadı Sicilleri İstanbul Mahkemesi 18 Numaralı Sicil (H. 1086 - 1087/ M. 1675 - 1676)

Yılmaz Karaca, Rasim Erol, Salih Kahriman, Fuat Recep, Sabri Atay, Hüseyin Kılıç (haz.)
 Detaylar ...

İstanbul Kadı Sicilleri İstanbul Mahkemesi 12 Numaralı Sicil (H. 1073 - 1074/ M. 1663 - 1664)

Yılmaz Karaca, Rasim Erol, Salih Kahriman, Fuat Recep, Sabri Atay, Hüseyin Kılıç (haz.)
 Detaylar ...

İstanbul Kadı Sicilleri Üsküdar Mahkemesi 51 Numaralı Sicil (H. 987 - 988 / M. 1579 - 1580)

Haz. Rıfat Günalan
 Detaylar ...

İstanbul Kadı Sicilleri Üsküdar Mahkemesi 17 Numaralı Sicil (H. 956 - 963 / M. 1549 - 1556)

Haz. Orhan Gültekin
 Detaylar ...

İstanbul Kadı Sicilleri Üsküdar Mahkemesi 9 Numaralı Sicil (H. 940 - 942 / M. 1534 - 1536)

Haz. Kenan Yıldız
 Detaylar ...

İstanbul Kadı Sicilleri Üsküdar Mahkemesi 26 Numaralı Sicil (H. 970 - 971 / M. 1562 - 1563)

Haz. Rıfat Günalan
 Detaylar ...

İstanbul Kadı Sicilleri Üsküdar Mahkemesi 2 Numaralı Sicil (H. 924 - 927 / M. 1518 - 1521)

Haz. Rıfat Günalan ... [ve öte.]; Arapça metin Mehmet Akman; kontrol eden Mahmut Ak - Mustafa Oğuz; proje yönetmeni M. Âkif Aydın; editör Coşkun Yılmaz
 Detaylar ...
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Yayınlar
           TDV İslam Ansiklopedisi
           İSAM Yayınları - Kitaplar
           Süreli Yayınlar
           Yayın Temini