Kütüphane Randevu Sisteminde Değişiklik

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda üyemize randevulu hizmet vermeye devam eden kütüphanemizde haftalık 4 yarım günle sınırlı olan randevu hakkı, önce 6 yarım güne çıkarılmış, ardından daha adil ve verimli kullanım için aşamalı randevu sistemine geçilmiştir. Üyelerimizin kütüphanemizden daha fazla istifade edebilmesi için kütüphane çalışma saatleri 14 Eylül Pazartesi gününden itibaren 09:30 – 23:00 olarak yeniden düzenlenmiştir.

 Detaylar ...

AYP’de 22. Doktora Tamamlandı

Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP) üçüncü dönem (2018 yılı) araştırmacılarından Mehdi CENGİZ, “Fahreddin er-Râzi'de Lafzın Manaya Delaleti Bağlamında Dilde Kesinlik Problemi” başlıklı tezini 28.08.2020 tarihinde başarıyla savunarak doktor ünvanı almaya hak kazanmıştır.

 Detaylar ...

En Eski SAHÎH-i BUHÂRÎ Nüshasının Tıpkıbasımının 2. Baskısı Yapıldı

İSAM’ın Erken Klasik Dönem Projesi kapsamında, İSAM ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı’nın iş birliği ile İmam Buhârî’nin Sahîh-i Buhârî adıyla şöhret bulan el-Câmi‘u’s-sahîh isimli hadis kitabının dünya kütüphanelerinde tespit edilebilen eksiksiz en eski tarihli yazma nüshasının tıpkıbasımının 2. baskısı yapıldı.

 Detaylar ...

İkinci Klasik Dönem Projesi Kapsamında YENİ ESER

Osmanlı medreselerinde ders kitabı olarak okutulan Seyyid Şerîf el-Cürcânî’nin Hâşiyetü’t-Tecrîd adlı eserinin ilk cildi ile inceleme cildi yayımlandı. Dört katmanlı tahkik çalışmasında Tusi’nin Tecrîdü’l-akāid eseri, İsfahânî’nin bu esere şerhi Tesdîdü’l-kavâid ve söz konusu şerhe Cürcani’nin Hâşiyetü’t-Tecrîd isimli haşiyesi, bizzat Cürcânî’nin ve bazı Osmanlı âlimlerinin notlarıyla birlikte yer almaktadır.

 Detaylar ...

İkinci Klasik Dönem Projesi Kapsamında YENİ ESER

X. (XVI.) yüzyıl Mısır Hanefîleri’nden Zeynüddin İbn Nüceym’e (ö. 970/1563) ait Lübbü’l-usûl isimli eser Muhammed Fâl Seyyid eş-Şinkītî’nin tahkikiyle İSAM İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında yayımlandı.

 Detaylar ...

DUYURU

Kurban bayramı tatili nedeniyle İSAM Kütüphanesi 30 Temmuz Perşembe günü saat 16.30’dan 4 Ağustos Salı saat 10.30’a kadar kapalı olacaktır.
Bayram sonrasında kütüphanemiz randevu sistemiyle hizmet vermeye devam edecektir.

 Detaylar ...

Haftalık Kütüphane Randevu Hakkında Değişiklik

Kütüphane Randevu Sistemi’nde her üyemiz için haftalık randevu hakkı altı yarım güne çıkarılmıştır. Haftalık randevular pazar günleri saat 23.00’da açılmaktadır.

 Detaylar ...

Yeni Sayı! İSAM Bülteni 2019

İSAM Bülteni’nin, 2019 yılı faaliyetlerini ele alan 46. sayısı yayımlandı.

 Detaylar ...


YENİ SAYI! İslam Araştırmaları Dergisi (44, 2020)

İSAM tarafından yayımlanmakta olan İslam Araştırmaları Dergisi’nin 44. sayısı çıktı.

 Detaylar ...

Kütüphane Randevu Sistemi’nde Değişiklik

Kütüphane Randevu Sistemi’nde haftalık randevuların açılma saati pazar günü 23.00’a alınmış olup ayrıca her üyemiz için haftalık iki yarım gün olan randevu hakkı dört yarım güne çıkarılmıştır.

 Detaylar ...

KÜTÜPHANEMİZ AÇILIYOR!

Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele sürecinde ülke genelinde alınan tedbirler çerçevesinde Mart ayından bu yana kapalı olan İSAM Kütüphanesi 22 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren günlük sınırlı sayıda üyesine randevu sistemiyle hizmet vermeye başlayacaktır.

 Detaylar ...

Kütüphanemiz Bir Süre Daha Kapalı!

Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı ülke genelinde alınan tedbirler çerçevesinde İSAM Kütüphanesi bir süre daha hizmet veremeyecek ve gelişmeler takip edilerek açılış tarihi daha sonra ilan edilecektir. Kütüphane üyelerimize saygıyla duyurulur.

 Detaylar ...

İlmî Araştırmalar Dizisinden YENİ ESER!

Prof.Dr. Salime Leyla Gürkan’ın, İsrâiloğulları tarihinin kurucu dönemlerine karşılık gelen, İbrâhim peygamberin döneminden Ezra’nın yaşadığı döneme kadar olan İsrâiloğulları tarihini (m.ö. y. 2000-400) bilhassa monoteist gelenek bağlamında konu edindiği İbrâhim’den Ezra’ya İsrâiloğulları Tarihi İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından yayımlandı.

 Detaylar ...

YENİ SAYI! Osmanlı Araştırmaları Dergisi (55, 2020)
İSAM ile İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinin müşterek yayını olan Osmanlı Araştırmaları'nın 55. sayısı yayımlandı. Detaylar ...

İkinci Klasik Dönem Projesi Kapsamında YENİ ESER

İsmet Garibullah Şimşek tarafından tahkik edilen Rükneddin Ubeydullah es-Semerkandî’nin (ö. 701 h. /1301 m.) Câmiu’l-usûl fî beyâni’l-kavâidi’l-Hanefiyye ve’ş-Şâfiiyye fî usûli’l-fıkh adlı fıkıh usulü kitabı İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında TDV İSAM tarafından yayımlandı.

 Detaylar ...

İSAM Kütüphanesi 30 Mart’a Kadar Kapalı!

Koronavirüs (Covid-19) riskine karşı T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından ülke genelinde alınan koruyucu tedbirler çerçevesinde İSAM Kütüphanesi 30 Mart 2020 tarihine kadar kapalı olacaktır. Bu tarihe kadar kurumumuza kütüphane ziyaretçisi kabul edilmeyecek, yemekhane ve çay ocağı sadece kurum çalışanlarına hizmet verecektir. Kütüphane üyelerimize saygıyla duyurur, sağlıklı günler dileriz.

 Detaylar ...

YENİ SAYI! Yeni Gelen Dergiler ve İçindekiler
İSAM kütüphanesi tarafından sürekli olarak takip edilen yabancı dillerdeki periyodiklerin; İçindekiler sayfalarını ihtiva eden ve dört ayda bir hazırlanan Yeni Gelen Dergiler ve İçindekiler isimli yayınımızın 87. sayısı yayımlanmıştır. Detaylar ...

AYP’de 20. ve 21. Doktoralar Tamamlandı

Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP) araştırmacılarından Sümeyye SEVİNÇ, “İbn Haldûn'un Kurân Anlayışı” başlıklı tezini 13.02.2020 tarihinde; Merve Betül ÜÇER ise “Orta Sınıfın Utancı: Duygu Sosyolojisi Açısından 1980’ler Türkiye’sinde Toplumsal Değişme” başlıklı tezini 17.02.2020 tarihinde başarıyla savunarak doktor ünvanı almaya hak kazanmışlardır. Detaylar ...


Temel İslam Ansiklopedisi Yayımlandı

İSAM tarafından genel okuyucuya İslam ile ilgili temel konular, kavramlar, kişiler hakkında doğru bilginin anlaşılır biçimde ulaştırılması amacıyla yaklaşık on yılda hazırlanan Temel İslam Ansiklopedisi sekiz cilt halinde yayımlandı.

 Detaylar ...

İSAM ve FSM DUAM Ortaklığında Yapılan Tahkik Kursu Tamamlandı

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi DUAM iş birliğiyle 16-25 Ocak 2020 tarihleri arasında Temel Seviye (Te’sîsiyye) ve İleri Seviye (Mütekaddime) olmak üzere iki farklı seviyede Arapça Tahkik Kursu yapıldı.

 Detaylar ...

YENİ SAYI! Yeni Gelen Dergiler ve İçindekiler
İSAM kütüphanesi tarafından sürekli olarak takip edilen yabancı dillerdeki periyodiklerin; İçindekiler sayfalarını ihtiva eden ve dört ayda bir hazırlanan Yeni Gelen Dergiler ve İçindekiler isimli yayınımızın 87. sayısı yayımlanmıştır. Detaylar ...

Osmanlıca Makaleler Veri Tabanı Güncellendi

İSAM Elektronik Yayın Projesi kapsamında, İSAM Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü tarafından geliştirilen Osmanlıca Makaleler Veri Tabanı’na 2.761 makalenin künyeleri ve PDF tam metinleri araştırmacıların istifadesine sunulmuştur.

 Detaylar ...

İslam Araştırmaları Dergisi (43, 2020)

İSAM tarafından yayımlanmakta olan İslam Araştırmaları Dergisi’nin 43. sayısı çıktı.

 Detaylar ...

TDV İslam Ansiklopedisi 2019 TÜBA Fuat Sezgin Eser Ödülüne Layık Görüldü

Nitelikli akademik çalışmaları desteklemek amacıyla her sene çeşitli kategorilerde kişi, kurum ve eserleri ödüllendiren Türkiye Bilimler Akademisi’nin (TÜBA) bu seneki ödülleri 30 Aralık 2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen tören ile sahiplerini buldu. TDV İslam Ansiklopedisi’nin hak kazandığı TÜBA Fuat Sezgin Eser Ödülü’nü, İSAM adına Başkan Yardımcısı Dr. Ali Hakan Çavuşoğlu aldı.

 Detaylar ...

Tahkik Kursu Başvuruları Sona Erdi

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi DUAM iş birliğiyle 16-26 Ocak 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan Tahkik Kursu için başvurular sona erdi. Başvuru sonuçları 06.01.2020 tarihinde e-posta ile bildirilecektir.

 Detaylar ...

Doktora Tez Sunumlarına Davet

İSAM AYP araştırmacılarımızdan Dr. Ayşe UZUN ve Dr. Orhan ENÇAKAR 20 Aralık 2019 (Cuma) saat 16:00 'da merkezimizde (araştırma binası A06 nolu derslik-mescid katı) doktora tezlerini sunacaklardır. Sunuma tüm araştırmacılar davetlidir.
Dr. Ayşe UZUN: Hicrî İlk Dört Asırda Tefsir-Sözlük lişkisi
Dr. Orhan ENÇAKAR Hanefi Mezhebi Nevâdir Literatürü Detaylar ...


Doktora Tez Sunumlarına Davet

İSAM AYP araştırmacılarımızdan Dr. Ziya ERDİNÇ ve Dr. Abdulhamit DÜNDAR 6 Aralık 2019 (Cuma) saat 16:00 'da merkezimizde doktora tezlerini sunacaklardır. Sunuma tüm araştırmacılar davetlidir.

Dr. Ziya ERDİNÇ: Teftâzânî’de Bilgi Teorisi
Dr. Abdulhamit DÜNDAR: 4/10. Yüzyılda Bağdat (Topografya, Toplumsal Yapı, Gündelik Hayat) Detaylar ...

Kadı Sicilleri Külliyatı Dijital Olarak 100 Deftere Ulaştı
İSAM tarafından 2014 yılında dijital olarak Türkçe transkripsiyonlarıyla birlikte erişime açılan XVI. ve XVII. yüzyıllara ait 40 İstanbul sicil defterine ek olarak, 1557-1911 dönemine ait 60 defter daha dijital olarak kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. Detaylar ...

Doktora Tez Sunumlarına Davet

İSAM AYP araştırmacılarımızdan Dr. Bekir ÖZÜDOĞRU ve Dr. Nagihan EMİROĞLU 22 Kasım 2019 (Cuma) saat 16:00 'da merkezimizde (araştırma binası A06 nolu derslik-mescid katı) doktora tezlerini sunacaklardır. Sunuma tüm araştırmacılar davetlidir.
Dr. Bekir ÖZÜDOĞRU: Rivayetlerin Hz. Peygamber’e Aidiyetini Tespitte Amel Olgusu Dr. Nagihan EMİROĞLU: Türk (Bahrî) Memlükler Döneminde Hadis İlmi (Hicri VII ve VIII. Asırlar)

 Detaylar ...

TDV İslâm Ansiklopedisi İkinci Edisyon Hazırlık Çalıştayları Tamamlandı

TDV İslâm Ansiklopedisi’nin ikinci edisyonuna yönelik hazırlık çalışmaları kapsamında planlanan çalıştaylar tamamlandı. Ansiklopedi’de yer alan farklı alanların her biriyle ilgili değerlendirmelerin gündeme alındığı Nisan ayındaki ilk çalıştayın ardından tüm alanları ilgilendiren konuların ele alındığı dört çalıştay Ekim ayı içerisinde gerçekleştirildi.

 Detaylar ...

Doktora Tez Sunumlarına Davet

İSAM AYP araştırmacılarımızdan Dr. Ayşegül METE ve Dr. Cennet Ceren ÇAVUŞ 8 Kasım 2019 (Cuma) saat 16:00 'da merkezimizde (araştırma binası A06 nolu derslik-mescid katı) doktora tezlerini sunacaklardır. Sunuma tüm araştırmacılar davetlidir.
Dr. Ayşegül METE: XVIII. Asır İstanbul Mevlevîliği Dr. Cennet Ceren ÇAVUŞ: İbn Arabi ve Frithjof Schuon'un Metafizik Düşüncelerinin Karşılaştırılması

 Detaylar ...

İkinci Klasik Dönem Projesi Kapsamında YENİ ESER

Dr. Mustafa Bülent Dadaş tarafından tahkik edilen Şeyh Bedreddin’in (ö. 820/1417-18) et-Teshîl Şerhu Letâifi’l-İşârât adlı fıkıh kitabı İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında TDV İSAM tarafından yayımlandı.

 Detaylar ...

Diyanet İşleri Başkanlığı ve İSAM’dan altı yeni ortak yayın!

Daha önce İSAM’ın yayınladığı Nûreddin es-Sâbûnî’nin, el-Kifâye (thk. Prof.Dr. Muhammet Aruçi) ve el-Müntekā (thk. Prof.Dr. Mehmet Bulut), Muhammed b. Mahmûd el-İsfahânî’nin Kitâbü’l-kavâidi’l-külliyye (thk. Dr. Mansur Koçinkağ - Dr. Bilal Taşkın), Mehmed Fıkhî el-Aynî’nin Risâle fî edebi’l-müftî (thk. Prof.Dr. Osman Şahin), Kāsım b. Kutluboğa’nın Kitâbü Takrîbi’l-garîb (thk. Dr. Öğr. Üyesi Osman Keskiner) ve Muhammed b. Hasan el-Muînî’nin Levâmiu’l-burhân (thk. Dr. Sefer Hasanov) adlı eserleri Diyanet İşleri Başkanlığı ve İSAM ortak yayını olarak istifadeye sunuldu

 Detaylar ...

ÖNEMLİ DUYURU

İSAM’da gerçekleştirilecek İslâm Ansiklopedisi II. Edisyon Hazırlık Çalıştayları nedeniyle İSAM yemekhanesi 11 Ekim 2019 13:30-15:00, 12 Ekim 2019 13:00-14:00 arası hizmet verecektir.

 Detaylar ...

İSAM ve İHÜ İslami İlimler Fakültesi Ortak Tahkik Kursu Sona Erdi

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) ve İbn Haldun Üniversitesi İslâmi İlimler Fakültesi ortaklığıyla 09-20 Eylül 2019 tarihleri düzenlenen Tahkik Kursu 20 Eylül Cuma günü yapılan kapanış oturumu ve sertifika programı ile sona erdi.

 Detaylar ...

AYP’de Onaltıncı Doktora Tamamlandı

Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP) ikinci dönem (2014 yılı) araştırmacılarından Ayşe UZUN, “Hicrî İlk Dört Asırda Tefsir-Sözlük İlişkisi” isimli tezini 23.09.2019 tarihinde başarıyla savunarak doktor ünvanı almaya hak kazanmıştır.

 Detaylar ...

YENİ SAYI! Yeni Gelen Dergiler ve İçindekiler
İSAM kütüphanesi tarafından sürekli olarak takip edilen yabancı dillerdeki periyodiklerin; İçindekiler sayfalarını ihtiva eden ve dört ayda bir hazırlanan Yeni Gelen Dergiler ve İçindekiler isimli yayınımızın 85. sayısı yayımlanmıştır. Detaylar ...

LADEP 14. Dönem (2019-2020) Müracaatları Başladı!

İslâmî ilimler ve ilâhiyat fakültelerinin lisans müfredatını desteklemek amacıyla geliştirilen Lisans Akademik Destek Programı (LADEP) 14. Dönem (2019-2020) müracaatları 19 Eylül-3 Ekim 2019 tarihleri arasında alınacaktır.

 Detaylar ...

İSAM Kadı Sicili ve Ulema Sicil Dosyaları Veritabanları Güncellendi

Muhtelif arşivlerden temin edilen 56 kadı sicili ve arşiv defteri ile 6.835 Şeyhülislâmlık (Bâb-ı Meşihat) ulema sicill-i ahval dosyası daha dijitalleştirilerek İSAM Kütüphanesi araştırmacılarının hizmetine sunuldu.

 Detaylar ...

TAHKİK KURSU Başvuruları Sonuçlandı!

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) ve İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi iş birliğiyle 09-20 Eylül 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan Tahkik Kursunun başvuruları sonuçlandı.

 Detaylar ...

LADEP Başvuruları Başlıyor!

Lisans Akademik Destek Programı (LADEP) 14. dönem (2019-2020) başvuruları 19 Eylül 2019’da başlayacak!

 Detaylar ...

TAHKİK KURSU Başvuruları Başladı!

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) ve İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi iş birliğiyle 09-20 Eylül 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan Tahkik Kursu için başvurular başladı.

 Detaylar ...

AYP’de Onbeşinci Doktora Tamamlandı

Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP) ikinci dönem (2014 yılı) araştırmacılarından Abdulhamit DÜNDAR, “4/10. Yüzyılda Bağdat (Topografya, Toplumsal Yapı, Gündelik Hayat)” isimli tezini 21.08.2019 tarihinde savunarak doktor ünvanı almaya hak kazanmıştır.

 Detaylar ...

TAHKİK KURSU DUYURUSU

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) ve İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi işbirliğiyle 09-20 Eylül 2019 tarihleri arasında teorik ve uygulamalı seminerlerden oluşan bir Tahkik Kursu düzenlenecektir.

 Detaylar ...

YADEP 2019 Programı Tamamlandı

İSAM Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP) kapsamında üç yıldır düzenlenen Yaz Araştırma ve Eğitim Destek Programı’nın (YADEP) dördüncüsü 9-26 Temmuz 2019 tarihleri arasında Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’nda göreve yeni başlamış olan uzman yardımcılarının katılımıyla gerçekleştirildi

 Detaylar ...

Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri Veri Tabanı Güncellendi

Sürekli güncellenerek geliştirilen İSAM Kütüphanesi Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri Veri Tabanı’nın kapsamı tam metin olarak 50.000 makaleye ulaştı.

 Detaylar ...

AYP’de Ondördüncü Doktora Tamamlandı

Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP) ikinci dönem (2014 yılı) araştırmacılarından Ziya Erdinç, “Teftâzânî’de Bilgi Teorisi” isimli tezini 08.07.2019 tarihinde başarı ile savunarak doktor ünvanı almaya hak kazanmıştır.

 Detaylar ...

3. Uluslararası Osmanlı Türkçesi Tenkitli Neşir Kursu tamamlandı

İSAM tarafından İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında düzenlenen 3. Uluslararası Osmanlı Türkçesi Tenkitli Neşir Kursu 29 Haziran 2019 Cumartesi günü yapılan sertifika töreni ile tamamlandı.

 Detaylar ...

AYP’de Onüçüncü Doktora Tamamlandı

Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP) ikinci dönem (2014 yılı) araştırmacılarından C. Ceren Çavuş, “İbn Arabi ve Frithjof Schuon'un Metafizik Düşüncelerinin Karşılaştırılması” isimli tezini 28.06.2019 tarihinde başarı ile savunarak doktor ünvanı almaya hak kazanmıştır.

 Detaylar ...

TDV İslâm Ansiklopedisi İkinci Edisyon Hazırlıkları Devam Ediyor

TDV İslâm Ansiklopedisi’nin ikinci edisyon hazırlık çalışmaları kapsamında 21 Haziran 2019 Cuma günü ansiklopedinin birinci edisyon ilim heyeti başkanları ve üyelerinden bir grupla “Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı” yapıldı.

 Detaylar ...

YENİ SAYI: İslâm Araştırmaları Dergisi (42, 2019)

İSAM tarafından yayınlanmakta olan İslâm Araştırmaları Dergisi'nin 42. sayısı çıktı.

 Detaylar ...

AYP’de Onikinci Doktora Tamamlandı

Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP) birinci dönem (2012 yılı) araştırmacılarından Ayşegül METE “XVIII. Asır İstanbul Mevlevîliği” isimli tezini 20.06.2019 tarihinde başarıyla savunarak doktorasını tamamladı.

 Detaylar ...

YENİ SAYI! Osmanlı Araştırmaları Dergisi (54, 2019)
İSAM ile İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinin müşterek yayını olan Osmanlı Araştırmaları'nın 54. sayısı yayımlandı. Detaylar ...

3. Uluslararası Osmanlı Türkçesi Tenkitli Neşir Kursu Açılış Programı ve "Tenkitli Neşir Nazariyesi" Semineri

17 Haziran Pazartesi günü saat 09.00’da İSAM’da gerçekleşecek olan 3. Uluslararası Osmanlı Türkçesi Tenkitli Neşir Kursu açılış programına ve Prof.Dr. İhsan Fazlıoğlu tarafından verilecek "Tenkitli Neşir Nazariyesi" başlıklı seminere bütün araştırmacılar davetlidir.

 Detaylar ...

Konferansa Davet: Philosophy and Collective Experience in the Post-Western World

17 Haziran 2019 Pazartesi günü Kanadalı araştırmacı Dr. Anthony F. Shaker “Philosophy and Collective Experience in the Post-Western World” isimli bir konferans verecektir.

 Detaylar ...

AYP’de Onbirinci Doktora Tamamlandı

Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP) birinci dönem (2012 yılı) araştırmacılarından Nagihan Emiroğlu “Türk (Bahrî) Memlükler Döneminde Hadis İlmi (Hicri VII ve VIII. Asırlar)” isimli tezini 17.05.2019 tarihinde başarıyla savunarak doktorasını tamamladı.

 Detaylar ...

3. Uluslararası Osmanlı Türkçesi Tenkitli Neşir Kursu Başvuru Sonuçları

Merkezimizce yürütülen İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında 17 - 29 Haziran 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan 3. Uluslararası Osmanlı Türkçesi Tenkitli Neşir Kursu başvuruları sonuçlanmıştır.

 Detaylar ...

İSAM İftarı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın katılımıyla gerçekleştirildi

İSAM’ın her yıl ilim adamlarına ve akademisyenlere yönelik olarak düzenlediği geleneksel iftar programı 11 Mayıs 2019 Cumartesi günü İSAM’da gerçekleştirildi.

 Detaylar ...

İSAM AYP-LADEP İftarı

Merkezimizce yürütülmekte olan Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP) ve Lisans Akademik Destek Programı (LADEP) mensupları ve eğiticileri 10 Mayıs 2019 Cuma günü düzenlenen iftar vesilesiyle bir araya geldi.

 Detaylar ...

3. Uluslararası Osmanlı Türkçesi Tenkitli Neşir Kursu Başlıyor!

TDV İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında üçüncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Osmanlı Türkçesi Tenkitli Neşir Kursu 17 - 29 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

 Detaylar ...

İkinci Klasik Dönem Projesi’nden YENİ ESER!

Prof.Dr. Bahattin Dartma tarafından tahkik edilen Yûsuf b. Hilâl es-Safedî (696/1296)’nin Keşfü’l-esrâr ve hetkü’l-estâr adlı tefsir çalışması İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında TDV İSAM tarafından yayımlandı.
Eser İstanbul baskısıyla eş zamanlı olarak Beyrut’ta İrşad Kitabevi tarafından da basılmıştır.

 Detaylar ...

TDV İslâm Ansiklopedisi İkinci Edisyon Hazırlık Çalıştayı

TDV İslâm Ansiklopedisi’nin ikinci edisyon hazırlık çalışmaları kapsamında, birinci edisyonun değerlendirilmesi ve ikinci edisyona yönelik esasların belirlenmesi amacıyla “TDV İslâm Ansiklopedisi İkinci Edisyon Hazırlık Çalıştayları” adı altında yapılması planlanan çalıştaylardan ilki 19-21 Nisan 2019 tarihlerinde İSAM’da gerçekleştirildi.

 Detaylar ...

Tez Sunumuna Davet: “Fıkhın Bir Alt Disiplini Olarak İlmu’l Hilaf”

İSAM AYP araştırmacılarından Dr. Abdurrahim BİLİK “Fıkhın Bir Alt Disiplini Olarak İlmu’l Hilaf” başlıklı doktora çalışmasını sunacaktır.

 Detaylar ...

Yeni Sayı! İSAM Bülteni

İSAM Bülteni’nin, 2018 yılı faaliyetlerini ele alan 45. sayısı yayımlandı.

 Detaylar ...


TDV İslâm Ansiklopedisi’nden “Üç Aylar ve Ramazan” Dosyası

TDV İslâm Ansiklopedisi’nin yeni internet sitesi için hazırlanmış olan “Üç Aylar ve Ramazan” dosyası, bu mübarek ayların müslümanlar için dinî, kültürel ve tarihî değeri hakkında bilgiler içeren 76 ansiklopedi maddesini konularına göre tasnif edilmiş şekilde, özgün bir tasarımla okuyucuların dikkatine sunuyor.

 Detaylar ...

İSAM Yayınları’ndan YENİ ESER!

Doç.Dr. Mesut Kaya’nın, İsrâiliyat’ın gerek ıstılah gerekse içerik olarak İslamî literatürde geçirdiği tarihsel süreç; çağdaş dönemde İsrâiliyat’a yönelik ön yargı ve bunun İsrâiliyat algısını nasıl biçimlendirdiği, İsrâiliyat’a yönelik eleştiriler ve bunu beraberinde getiren etkenler, eleştirilerin tutarlı olup olmadığı gibi konuları ele aldığı Çağdaş Tefsirlerde İsrâiliyat Eleştirisi İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından yayımlandı.

 Detaylar ...

Konferansa Davet: “Almanya’da İlâhiyat Eğitimi ve İslâm Araştırmaları”

14 Mart Perşembe günü saat 16.00’da Doç.Dr. Merdan Güneş “Almanya’da İlâhiyat Eğitimi ve İslâm Araştırmaları” konulu bir konferans verecektir.

 Detaylar ...

En Eski SAHÎH-i BUHÂRÎ Nüshasının Tıpkıbasımı

İSAM’ın Erken Klasik Dönem Projesi kapsamında, İSAM ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı’nın iş birliği ile İmam Buhârî’nin Sahîh-i Buhârî adıyla şöhret bulan el-Câmi‘u’s-sahîh isimli hadis kitabının dünya kütüphanelerinde tespit edilebilen eksiksiz en eski tarihli yazma nüshasının tıpkıbasımı yayımlandı.

 Detaylar ...

YENİ SAYI: İslâm Araştırmaları Dergisi (41, 2019)

İSAM tarafından yayınlanmakta olan İslâm Araştırmaları Dergisi'nin 41. sayısı çıktı.

 Detaylar ...

Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi’nde 57 Yeni Defter

187 el yazması nota defteri içeren ve 50 defterin 2018 Nisan ayında hizmete sunulduğu koleksiyondan 57 defterin daha tasnifi tamamlandı ve elektronik ortamda araştırmacıların kullanımına açıldı.

 Detaylar ...

İkinci Klasik Dönem Projesi’nden YENİ ESER!

Dr. Mustafa Bülent Dadaş’ın, Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemi fakih ve kazaskerlerinden Şeyh Bedreddin’in fıkıh anlayışını et-Teshîl adlı eseri bağlamında incelediği, Şeyh Bedreddin: Bir Osmanlı Fakihi başlıklı doktora tezi İSAM’ın İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında kitaplaştırılarak yayımlandı.

 Detaylar ...

TDV İslâm Ansiklopedisi Yeniliklere Devam Ediyor

TDV İslâm Ansiklopedisi’ne 2014 yılından beri erişim sağlayan web sitesinin yayımına son verildi. Ansiklopedinin internet yayını 1 Ocak 2019 tarihinden bu yana sadece yeni elektronik ansiklopedi sitesinden yapılıyor. Yeni ansiklopedi sitesinde bu konuda “Kullanıcıların Dikkatine” başlıklı bir bilgilendirme mesajı yayımlandı.

 Detaylar ...

Osmanlıca Makaleler Veri Tabanı Güncellendi

Tarih, edebiyat ve dinî ilimlerle ilgili Osmanlıca dergilerdeki makalelerden oluşan veri tabanımız devamlı yeni makaleler eklenerek geliştirilmektedir.

 Detaylar ...

Rüçhan Arık ve Oluş Arık’ın Kitap Koleksiyonu
İSAM Kütüphanesi’nde

Türk sanat tarihi ve arkeolojisinin önemli isimlerinden Prof.Dr. Rüçhan Arık ve Prof.Dr. Mehmet Oluş Arık 5.500 civarında kitap ve süreli yayından oluşan kitap koleksiyonlarını İSAM Kütüphanesi’ne bağışladılar.

 Detaylar ...

“Osmanlı Siyaset Düşüncesi Okumaları” Başladı

““İSAM Klasik Metin Okumaları” programı kapsamında Doç.Dr. Hızır Murat Köse, Doç.Dr. Abdurrahman Atçıl ve Doç.Dr. Özgür Kavak nezaretinde yürütülecek “Osmanlı Siyaset Düşüncesi Okumaları” başladı.

 Detaylar ...

Dr. Kenan Yıldız’a TÜBA’dan Ödül

İSAM Kütüphanesi Arşiv Servisi sorumlusu Dr. Kenan YILDIZ 1660 İstanbul Yangını ve Etkileri: Vakıflar, Toplum ve Ekonomi isimli eseri ile 2018 TÜBA-TESEP Ödülü’ne layık görüldü.

 Detaylar ...

Cüneyd Kosal Vefat Etti

İSAM Kütüphanesi’ne 150.000 civarında musikî eserinin notasını bağışlayan Kanûnî Cüneyd Kosal (1931-2018) vefat etmiştir. Kosal’ın cenazesi 23.12.2018 Pazar günü ikindi namazından sonra Topkapı Merkezefendi Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Merkez Efendi Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedildi.

 Detaylar ...

“el-Hidâye Okumaları” Başladı

“İSAM Klasik Metin Okumaları” programı kapsamında TDV Mütevelli Heyeti üyesi Dr. Hüseyin Kayapınar nezaretinde yapılan “el-Hidâye Okumaları” başladı.

 Detaylar ...

İkinci Klasik Dönem Projesi’nden YENİ TAHKİKLİ NEŞİR!

Meşhur Hanefî fakihi ve hadis âlimi Kâsım b. Kutluboğa’nın Kitâbü Takrîbi’l-garîb isimli eseri Dr.Öğr. Üyesi Osman Keskiner’in tahkikiyle İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında yayımlandı.

 Detaylar ...

“Tebsıratü’l-edille Okumaları” Başladı

“İSAM Klasik Metin Okumaları” programı kapsamında Prof.Dr. İlyas Çelebi nezaretinde yapılacak “Tebsıratü’l-edille Okumaları” başladı.

 Detaylar ...

YENİ SAYI! Osmanlı Araştırmaları Dergisi (53, 2019)
İSAM ile İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinin müşterek yayını olan Osmanlı Araştırmaları'nın 53. sayısı yayımlandı. Detaylar ...

Diyanet İşleri Başkanlığı ve İSAM’dan ortak yayın!

Daha önce İSAM’ın yayınladığı Ebû Mansûr el-Matürîdî’nin Kitâbü’t-Tevhîd’inin Prof.Dr. Bekir Topaloğlu ve Dr. Muhammed Aruçi tarafından hazırlanan tahkikli neşri ve yine Bekir Topaloğlu tarafından yapılan açıklamalı tercümesi Diyanet İşleri Başkanlığı ve İSAM ortak yayını olarak istifadeye sunuldu.

 Detaylar ...

Muğni’l-Lebîb Okumaları Başladı!

Prof.Dr. Fahreddin Kabâve nezâretinde Muğni’l-Lebib okumaları başladı.

 Detaylar ...

Erken Klasik Dönem Projesi’nden YENİ ESER!

Hikmet Yağlı Mavil’in kaleme aldığı İmam Eş‘arî’nin Kelâm Düşüncesi adlı kitabı Erken Klasik Dönem Projesi kapsamında TDV İSAM tarafından yayımlandı. Bu kitap, Eş‘arî’nin daha çok Mu‘tezile’ye dayanan bir bilgi ve varlık anlayışıyla Ehl-i sünnet kelâm düşüncesini şekillendirmedeki başarısının arka planına ışık tutmaktadır.

 Detaylar ...

AYP’de Onuncu Doktora Tamamlandı

Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP) ikinci dönem (2014 yılı) araştırmacılarından Abdurrahim Bilik “Fıkhın Bir Alt Disiplini Olarak İlmu’l Hilaf” isimli tezini 12.10.2018 tarihinde başarıyla savunarak doktorasını tamamladı.

 Detaylar ...

İkinci Klasik Dönem Projesi’nden YENİ TAHKİKLİ NEŞİR!

VII. (XIII.) yüzyılın muhakkik sûfîlerinden Afîfüddin et-Tilimsânî’nin Allah ve rahman ismine dayalı ilâhî isimler nazariyesini kurduğu Meâni’l-esmâi’l-ilâhiyye adlı eseri, Dr. Orkhan Musakhanov’un tahkikiyle ilk defa İslâm Araştırmaları Merkezi’nin (İSAM) İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında yayımlandı.

 Detaylar ...

İkinci Klasik Dönem Projesi’nden YENİ TAHKİKLİ NEŞİR!

VII. (XIII.) yüzyılın muhakkik sûfîlerinden Afîfüddin et-Tilimsânî’nin işârî tefsir usulüne göre kaleme aldığı Şerhu’l-Fâtiha ve Ba‘zı Sûreti’l-Bakara, Dr. Orkhan Musakhanov’un tahkikiyle ilk defa İslâm Araştırmaları Merkezi’nin (İSAM) İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında yayımlandı.

 Detaylar ...

İkinci Klasik Dönem Projesi’nden YENİ TAHKİKLİ NEŞİR!

XVIII. yüzyılın tanınmış Osmanlı fakihlerinden ve fetva eminlerinden Ebü’l-Feyz Mehmed (Muhammed) Fıkhî el-Aynî’nin Hanefî mezhebinde fetva âdabı/usulü alanına ait eseri Risâle fî edebi’l-müftî, Prof.Dr. Osman Şahin’in tahkikiyle İslâm Araştırmaları Merkezi’nin (İSAM) İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında yayımlandı.

 Detaylar ...

YENİ SAYI: İslâm Araştırmaları Dergisi (40, 2018)

İSAM tarafından yayınlanmakta olan İslâm Araştırmaları Dergisi'nin 40. sayısı çıktı.

 Detaylar ...

Erken Klasik Dönem Projesi’nden YENİ BASKI!

Kitâbü’t-Tevhîd, genelde İslâm düşüncesinin ve özellikle müslüman nüfusun yüzde ellisinden fazlasını sinesinde barındıran Hanefî-Mâtürîdî ekolünün temel kaynaklarının başında yer alır. Ebû Mansûr el-Matürîdî’nin Kitâbü’t-Tevhîd’inin Prof.Dr. Bekir Topaloğlu tarafından yapılan açıklamalı tercümesinin yeni baskısı sert kapak (suni deri ciltli) olarak okuyucunun istifadesine sunuldu.

 Detaylar ...

YENİ SAYI! Yeni Gelen Dergiler ve İçindekiler
İSAM kütüphanesi tarafından sürekli olarak takip edilen yabancı dillerdeki periyodiklerin; İçindekiler sayfalarını ihtiva eden ve dört ayda bir hazırlanan Yeni Gelen Dergiler ve İçindekiler isimli yayınımızın 82. sayısı yayımlanmıştır. Detaylar ...

LADEP 2018-2019 (13. Dönem) Mürâcaatı tamamlanmıştır.

Lisans Akademik Destek Programı (LADEP) 13. dönem (2018-2019) Mülâkâtı 5-6 Ekim 2018 Cuma-Cumartesi İSAM Külliyesi'nde yapılacak olup başvuruda bulunan adaylara cep mesajı yoluyla saat bilgilendirmesi yapılmıştır.

 Detaylar ...

YENİ SAYI! Osmanlı Araştırmaları Dergisi (52, 2018)
İSAM ile İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinin müşterek yayını olan Osmanlı Araştırmaları'nın 52. sayısı yayımlandı. Detaylar ...

Erken Klasik Dönem Projesi’nden YENİ KİTAP!

Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Demir’in telif ettiği Ebû İshak es-Saffâr’ın Kelâm Yöntemi yayımlandı. Mâtürîdî mezhebinin teşekkül ettiği Mâverâünnehir bölgesinin XI-XII. yüzyıllardaki siyasî, sosyoekonomik ve ilmî durumu ile bölgede varlık gösteren din, mezhep ve felsefî akımların etkinliklerinin incelendiği bu çalışmada Saffâr’ın hayatı ve ilmî kişiliği temel kaynaklara dayalı olarak ele alınıyor.

 Detaylar ...

TDV İslâm Ansiklopedisi HAC ve KURBAN dosyası yayında!

TDV İslâm Ansiklopedisi’nin yeni web sitesi için hazırlanan HAC ve KURBAN dosyasında ansiklopedide yer alan hac ve kurban ibadetleriyle alakalı 106 maddeyi konulara göre tasnif edilmiş şekilde, sade ve şık bir tasarımla bir arada görebilirsiniz.

 Detaylar ...

LADEP Başvuruları başlıyor!

Lisans Akademik Destek Programı (LADEP) 13. dönem (2018-2019) başvurular 13 Eylül 2018’de başlayacak!

 Detaylar ...

el-Hasâis Okumaları Başlıyor!
Prof.Dr. Fahreddin Kabâve nezaretinde İbn Cinnî’nin (ö. 392/1002) el-Hasâis isimli eserinin takip edileceği okuma gurubu 10 Ağustos 2018 Cuma günü saat 20:00’da başlayacaktır. Detaylar ...

İSAM’ın Katkılarıyla Konya’da 2. Tahkik Kursu
2013 yılından bu yana düzenli olarak uluslararası tahkik kursları düzenleyen ve bu alanda Türkiye’de bir farkındalık oluşturan İSAM’ın katkılarıyla Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde 09-14 Temmuz 2018 tarihleri arasında Temel Seviye Tahkik Kursu gerçekleştirildi. Detaylar ...

Yaz Araştırma ve Eğitim Destek Programı (YADEP) başladı
İSAM’ın Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP) kapsamında yeni açılan ilahiyat fakültelerinin öğretim elemanlarına yönelik olarak düzenlediği Yaz Araştırma ve Eğitim Destek Programı’nın (YADEP) üçüncüsü 10 Temmuz 2018 Salı günü başladı. Detaylar ...

Tahkik Kursu ve Osmanlı Türkçesi Tenkitli Neşir Kursu tamamlandı.

İSAM tarafından İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında düzenlenen 10. Uluslararası Tahkik Kursu ve 2. Uluslararası Osmanlı Türkçesi Tenkitli Neşir Kursu 7 Temmuz 2018 Cumartesi günü tamamlandı ve düzenlenen kapanış programında katılımcılara sertifikaları dağıtıldı.

 Detaylar ...

Seminere Davet: “Tabakât Yazımı ve Hanefî Tabakatları”

Dr. Öğr. Üyesi Huzeyfe Çeker 10. Uluslararası Tahkik Kursu kapsamında 5 Temmuz 2018 Perşembe günü saat 17.30’da “Tabakât Yazımı ve Hanefî Tabakâtları” başlıklı bir seminer verecektir. Seminere kurs katılımcıları dışındaki ilgililer de davetlidir.

 Detaylar ...

Seminere Davet: “Tahkikli Neşir Sanatı Üzerine Düşünceler”

Arapça tahkikli neşir çalışmalarıyla tanınan Muhammed Avvâme Hoca, İSAM’ın düzenlediği 10. Uluslararası Tahkik Kursu kapsamında 4 Temmuz 2018 Çarşamba günü saat 18:00’de “Tahkikli Neşir Sanatı Üzerine Düşünceler” başlıklı bir seminer verecektir. Seminere kurs katılımcıları dışındaki ilgililer de davetlidir.

 Detaylar ...

AYP’de Dokuzuncu Doktora Tamamlandı
Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP) ikinci dönem (2014 yılı) araştırmacılarından Zübeyde Özben “Mâverâunnehir Hanefi Usül Eserlerinde Sünnet Anlayışı (V. –VIII. Asırlar)” isimli tezini 28.06.2018 tarihinde başarıyla savunarak doktorasını tamamladı. Detaylar ...

Tahkik Kursu ve Osmanlı Türkçesi Tenkitli Neşir Kursu Başladı
İSAM tarafından İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında düzenlenen 10. Uluslararası Tahkik Kursu ve 2. Uluslararası Osmanlı Türkçesi Tenkitli Neşir Kursu 26 Haziran 2018 Salı günü başladı Detaylar ...

2. Uluslararası Osmanlı Türkçesi Tenkitli Neşir Kursu Başvuruları Sonuçlandı

İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında 26 Haziran - 7 Temmuz 2018 tarihlerinde düzenlenecek olan 2. Uluslararası Osmanlı Türkçesi Tenkitli Neşir Kursu başvuruları sonuçlanmış ve sonuçlar başvuru sahiplerine e-posta ile bildirilmiştir. Kursumuza yoğun ilgi gösteren tüm başvuru sahiplerine teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz.

 Detaylar ...

10. Uluslararası Tahkik Kursu Başvuruları Sonuçlandı

İSAM'ın İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında 26 Haziran - 7 Temmuz 2018 tarihlerinde düzenlenecek olan 10. Uluslararası Tahkik Kursu başvuruları sonuçlanmış ve sonuçlar başvuru sahiplerine e-posta ile bildirilmiştir. Kursumuza yoğun ilgi gösteren tüm başvuru sahiplerine teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz.

 Detaylar ...

Prof. Dr. Semavi Eyice Hoca vefat etti
Türkiye’de sanat tarihi alanının önde gelen isimlerinden birisi olan ve İlim Kurulu üyeleri arasında bulunduğu TDV İslâm Ansiklopedisi’ne çok önemli katkılarda bulunan Prof. Dr. Semavi Eyice 28 Mayıs 2018 Pazartesi günü vefat etti. Cenazesi Çarşamba günü öğle namazından sonra Fatih Camii’nde kılınan namazın ardından Fatih Camii Haziresi’ne defnedildi. Detaylar ...

2. Uluslararası Osmanlı Türkçesi Tenkitli Neşir Kursu Başlıyor!

İSAM’ın İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında ikincisi düzenlenecek olan Uluslararası Osmanlı Türkçesi Tenkitli Neşir Kursu 26 Haziran – 7 Temmuz 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Son başvuru: 4 Haziran 2018

 Detaylar ...

Yeni Tahkik Kursu başlıyor! Son başvuru 27 Mayıs 2018

TDV İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında düzenlenen 10. Uluslararası Tahkik Kursu 26 Haziran - 7 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Son başvuru tarihi 27 Mayıs 2018’dir.

 Detaylar ...

319 Yeni Kadı Sicili ve Arşiv Defteri
Farklı arşivlerden temin edilen 319 kadı sicili ve arşiv defteri araştırmacıların hizmetine sunuldu. Toplam kadı sicili ve arşiv defteri sayısı 23.429’a ulaştı. Detaylar ...

İSAM’ın Katkılarıyla Konya’da Tahkik Kursu

2013 yılından bu yana Uluslararası Tahkik Kursları düzenleyen ve bu alanda Türkiye’de bir farkındalık oluşturan İSAM’ın katkılarıyla Konya Necmeddin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde 28 Nisan – 02 Mayıs 2018 tarihleri arasında Temel Seviye Tahkik Kursu gerçekleştirildi.

 Detaylar ...

AYP Sosyal Etkinlik: İstanbul’un Kasırları ve İznik Gezileri
Araştırmacı Yetiştirme Projesi kapsamında LADEP katılımcılarıyla İstanbul’un Kasırları gezisi ve AYP araştırmacı adaylarıyla İznik gezisi gerçekleştirildi. Detaylar ...

YENİ SAYI! Yeni Gelen Dergiler ve İçindekiler
Yabancı dilde yayımlanan periyodiklerin “İçindekiler” sayfalarını bir araya toplayan Yeni Gelen Dergiler ve İçindekiler’in 81. sayısı yayımlanmıştır. Detaylar ...

Selâmetü’l-insân fî muhâfazati’l-lisân

18. yüzyıl Osmanlı âlimlerinden Kazasker Mirzazâde Mehmed Sâlim Efendi’nin (ö. 1156/1743) Arap dili ve sözlük bilimine dair eseri Selâmetü’l-insân fî muhâfazati’l-lisân, Doç. Dr. Murat Sula’nın tahkikiyle İSAM’ın İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında yayımlandı.

 Detaylar ...

Türk Musiki Tarihine Işık Tutacak YENİ VERİTABANI
Cüneyd Kosal tarafından 65 yıl boyunca biriktirilen ve 2010 yılında İSAM’a devredilen 105 el yazması nota defterinin ve perakende nota nüshasının 50’si kataloglanarak araştırmaya açılmıştır. Detaylar ...

Tahkikli Neşir İçin Yeni Bir Rehber: İSAM Tahkikli Neşir Kılavuzu

Tahkikli neşir çalışması yapacaklar için temel konu ve esasları ihtiva eden bir el kitabı olarak Okan Kadir Yılmaz tarafından hazırlanan İSAM Tahkikli Neşir Kılavuzu yayınlandı.

 Detaylar ...

Osmanlı Araştırmaları Dergisi (51, 2018)
İSAM ile İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinin müşterek yayını olan Osmanlı Araştırmaları'nın 51. sayısı yayımlandı. Detaylar ...

Erken Klasik Dönem Projesi’nden YENİ KİTAP!

Dr. Öğr. Üyesi Kılıç Aslan Mavil'in kaleme aldığı Mâtürîdî Kelâmında Tevil, Mâtürîdîliğin tevil anlayışının dayandığı temel ilkeleri belirlemeye çalışmakta, aynı zamanda dinî yorumun Ebû Hanîfe’den Ebü’l-Berekât en-Nesefî’ye kadarki gelişimini etraflıca ele alarak çağdaş kelâm tarihi araştırmalarına bir katkı sunmaktadır.

 Detaylar ...

İkinci Klasik Dönem Projesi’nden YENİ KİTAP!

Doç.Dr. Osman Güman’ın telif ettiği Nahiv ve Fıkıh Usulü İlişkisi, fıkıh usulünde nasların ve hukukî sözlü işlemlerin yorumunda temel zemini oluşturan dil bahislerini ele alıyor.

 Detaylar ...

“İslâm Düşünce ve İlim Geleneğinde Beyzâvî ve Îcî” Sempozyumu Gerçekleştirildi
İSAM’da 06-07 Nisan tarihlerinde 6 oturum ve 22 tebliğ ile “İslâm Düşünce ve İlim Geleneğinde Beyzâvî ve Îcî” sempozyumu gerçekleştirildi. Detaylar ...

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve TDV Mütevelli Heyeti İSAM’da

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan sorumlu Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanı ve TDV Mütevelli Heyeti Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş ile TDV Mütevelli Heyeti üyeleri 19 Mart Pazartesi günü İSAM’ı ziyaret ettiler. TDV Mütevelli Heyeti toplantısı İSAM’da Sayın Bozdağ’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantının ana gündemini İSAM’ın yürüttüğü projeler ve yeniden yapılandırma süreci çalışmaları oluşturdu.

 Detaylar ...

İSAM BÜLTENİ 44. Sayısı Yayımlandı

İSAM Bülteni’nin, 2017 yılı faaliyetlerini ele alan 44. sayısı yayımlandı. Bültenin bu sayısı 2017 yılı içerisinde Hakk’ın rahmetine kavuşan, İSAM müelliflerinden merhum Prof.Dr. Nebi Bozkurt, Prof.Dr. M. Orhan Okay’a ithaf edildi.

 Detaylar ...


Seminere Davet: “From Khorasan to Damascus: The Evolution of Legal Maxims in Post-Formative Shāfiʿī Law”

Chicago Üniversitesi’nde doktorasını yapmakta olan Mariam Sheibani 29 Mart 2018 Perşembe günü saat 17:00’da “From Khorasan to Damascus: The Evolution of Legal Maxims in Post-Formative Shāfiʿī Law” isimli bir seminer gerçekleştirecektir.

 Detaylar ...

Sempozyum: İslâm Düşünce ve İlim Geleneğinde Beyzâvî ve Îcî

06-07 Nisan 2018 tarihlerinde İslâm Araştırmaları Merkezi’nde “İslâm Düşünce ve İlim Geleneğinde Beyzâvî ve Îcî” sempozyumu düzenlenecektir.

 Detaylar ...

Konuşma: The Evolution of Legal Maxims in Post-Formative Shāfiʿī Law

Doktorasının Chicago Üniversitesi’nde yapmakta olan Mariam Sheibani “From Khorasan to Damascus: The Evolution of Legal Maxims in Post-Formative Shāfiʿī Law” isimli bir konuşma gerçekleştirdi.

 Detaylar ...

İkinci Klasik Dönem Projesi’nden Yeni Kitap: Kādî Beyzâvî

Kādî Beyzâvî hakkında yapılmış ilk ve tek monografi olma özelliğini hâiz bu kitap, kelâmcı ve fakih olmasının yanısıra çok meşhur bir müfessir olan Kādî Beyzâvî’nin hayatına, çevresine, eserlerine, ilim ve düşünce dünyasına ve etkilerine nüfuz etmeyi amaçlayan on iki makaleden oluşmaktadır. Bu derlemede Kādî Beyzâvî’nin ilmî mirasının birçok yönü Türkçe literatürde ilk defa ve ayrıntılı bir şekilde tartışılmış, tefsirciliği ile usûl, fıkıh, hadis ve tarih alanlarındaki düşünce ve etkileri de ortaya konmuştur.

 Detaylar ...

İkinci Klasik Dönem Projesi’nden Yeni Kitap: Adudüddin el-Îcî

Başta kelâm olmak üzere fıkıh usûlü, tefsir, akâid, dil ilimleri ve ahlâk gibi farklı alanlarda kaleme aldığı eserlerle kalıcı bir tesir bırakan Adudüddin el-Îcî’yi çeşitli yönleriyle tanıtmayı hedefleyen bu eser, alanında uzman araştırmacıların yazdıkları başlıca üç grup makaleden oluşan bir derlemedir. Makalelerde, Îcî’nin hayatı, entelektüel yönelimi, çevresi ve görüşleri ortaya koyulmakta, aynı zamanda onun eserleri üzerine gelişen şerh ve hâşiye literatürü göz önüne serilmektedir.

 Detaylar ...

TDV İslâm Ansiklopedisi yeni yüzüyle yeni adresinde test yayınına başladı!
2014 yılından bu yana online olarak hizmet veren TDV İslâm Ansiklopedisi’ni bir elektronik ansiklopedi haline getirmek üzere İSAM bünyesinde yürütülen çalışmaların ilk aşaması tamamlandı ve ansiklopedi yeni yüzüyle yeni adresinde test yayınına başladı: islamansiklopedisi.org.tr Detaylar ...

AYP’de Sekizinci Doktora Tamamlandı!
Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP) ikinci dönem (2014 yılı) araştırmacılarından Bekir Özüdoğru “Rivayetlerin Hz. Peygamber’e Aidiyetini Tespitte Amel Olgusu” isimli tezini başarıyla savunarak doktorasını tamamladı Detaylar ...

AYP Bahar Dönemi Açılış Programı Gerçekleşti
TDV İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından 3. Dönem alımların tamamlandığı Araştırmacı Yetiştirme Projesi’nin yeni dönem açılış programı 22 Şubat 2018 Perşembe günü gerçekleşti. Detaylar ...

Yeni Gelen Dergiler ve İçindekiler’in 80. Sayısı Tamamlandı

İSAM kütüphanesi tarafından sürekli olarak takip edilen yabancı dillerdeki periyodiklerin; İçindekiler sayfalarını ihtiva eden ve dört ayda bir hazırlanan Yeni Gelen Dergiler ve İçindekiler isimli yayınımız 80. sayısı çıkmıştır.

 Detaylar ...

İSAM Uluslararası Tahkik Kursları Sona Erdi

TDV İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından 22 Ocak - 2 Şubat 2018 tarihleri arasında “Uluslararası Tahkik Kursu” kapsamında düzenlenen “İleri Seviye III” ve “İhtisas III” kursları sona erdi.

 Detaylar ...

Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri Veri Tabanı Kullanıma Açıldı.

Deneme mahiyetinde açtığımız Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri Veri Tabanı başta akademik dergiler olmak üzere, çeşitli yayınevi ve kurumlar tarafından basılan ilmî yayımlarda yer alan makaleler ile sempozyum ve kongrelerde sunulan tebliğleri kapsamaktadır.

 Detaylar ...

İSAM İleri Seviye III ve İhtisas III Tahkik Kursları Başladı
TDV İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında ileri ve ihtisas olmak üzere iki farklı seviyedeki eğitimi içeren Tahkik Kursları 22 Ocak 2018 Pazartesi saat 10:00'da İSAM konferans salonunda yapılan açılış programıyla başladı. Detaylar ...

Temel Kültür Dizisi’nden Yeni Kitabımız Çıktı: Prof.Dr. H. Yunus Apaydın, İbn Hazm: Zâhirîlik Düşüncesinin Teorisyeni
Prof.Dr. H. Yunus Apaydın 4./10. yüzyılda Endülüs’te (İspanya) yaşamış bir İslâm âlimi olan İbn Hazm’ın Zâhirîlik söylemini ve görüşlerini inceliyor. Detaylar ...

İSAM Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP) 2017 Dönemi Aday Belirleme Süreci Tamamlandı

11 Eylül-13 Ekim 2017 tarihleri arasında ilan edilen farklı alanlardan toplam 666 başvurunun yapıldığı AYP 2017 dönemi aday belirleme süreci tamamlanmış ve tüm adaylara durumları hakkında e-posta yoluyla bildirimde bulunulmuştur.

 Detaylar ...

AYP’de Altıncı ve Yedinci Doktora Tamamlandı!

Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP) birinci dönem (2012 dönemi) araştırmacılarından Hatice Boynukalın Şenkardeşler Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı İslam Hukuku Bilim Dalı’nda hazırladığı “Şehâbeddin Karâfî’nin Fıkıhtaki Yeri” isimli doktora tezini başarıyla savunarak doktorasını tamamladı.

 Detaylar ...

Kitâbü’l-kavâidi’l-külliyye fî cümletin mine’l-fünûni’l-ilmiyye

Şemsüddin Ebû Abdillah Muhammed b. Mahmûd el-İsfehânî (v.688/1289), Kitâbü’l-kavâidi’l-külliyye fî cümletin mine’l-fünûni’l-ilmiyye, thk. Dr. Mansur Koçinkağ – Dr. Bilal Taşkın, İstanbul - Beyrut: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1438/2017, 29+419 s.

 Detaylar ...

Osmanlıca Makaleler Veri Tabanı Güncellendi

Değerli Araştırmacılarımız
Tarih, edebiyat ve dinî ilimlerle ilgili Osmanlıca dergilerdeki makalelerden oluşan veri tabanımıza Tasavvuf (nşr. Şeyh Mustafa Saffet [Yetkin]), Meşveret (nşr. Ahmed Rıza), Volkan (nşr. Kıbrıslı Derviş Vahdetî), Çağlayan (nşr. Orhan Şaik [Gökyay]), Mecmûa-i Edebiyye (nşr. Mehmed Ekrem), Hürriyet (nşr. Yeni Osmanlılar Cemiyeti) dergilerine ait yaklaşık 1.615 makalenin künyesi eklenmiştir. Osmanlıca Makaleler Veri Tabanımızdan 27.475 makalenin künyesi ile tam metinlerine (PDF olarak) ulaşılabilir.

 Detaylar ...

Brill Online
Brill Humanities & Social Sciences Journal koleksiyonunda yer alan 2000 yılı ve sonrasında yayımlanmış olan sayıları erişime açık bulunan 171 adet dergi ile birlikte tüm sayılarına online olarak ulaşabileceğiniz 12 adet dergi İSAM Kütüphanesi yerel ağında erişime açılmıştır. Detaylar ...

İSAM Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP) 2017 Mülakat Sonrası Süreç Hakkında
11 Eylül - 13 Ekim 2017 tarihleri arasında farklı alanlardan toplam 666 başvurunun yapıldığı AYP 2017 dönemi aday belirleme sürecinin son aşaması olan mülakatlar 10-12 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Mülakatlara 12 ilim dalından toplam 110 kişi katılmıştır. Mülakata katılan adaylar aşağıdaki kıstaslara göre belirlenmişlerdir. Detaylar ...

AYP Üçüncü Dönem (2017) Araştırmacı Adaylarının Belirlenme Süreci Hakkında
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi, Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP) 2017 araştırmacı adaylarının belirlenmesi kapsamında 666 aday başvuru yapmış, şekil şartları açısından yapılan inceleme sonrasında 611 aday bilim sınavına davet edilmiştir. Detaylar ...

AYP Üçüncü Dönem (2017) Müracaatları Bitti!

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi, Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP) kapsamında, ikinci dönem araştırmacı başvuru kabulleri 13.10.2014 24:00 itibariyle kapanmıştır.


Öngörülen Takvim
1. Bilim sınavı (28 Ekim Cumartesi 2017)
2. Mülakat tarihleri 10-11-12 Kasım 2017 (Başvuru çokluğu sebebiyle mülakat tarihinde değişiklik yapılmıştır).
3. AYP destek ödemelerinin başlaması (Ocak 2018) Detaylar ...

"LADEP 12. Dönem (2017-2018) Mülâkatı Tamamlandı!"

LADEP 2017-2018 (12. Dönem) mülâkatı tamamlanmıştır.

 Detaylar ...

DUYURU: AYP Başvuru Şartları Değişikliği
AYP üçüncü dönem (2017) başvuru şartları arasında yer alan ve “2017 yılı sonu itibarıyla yüksek lisans için 30, doktora için 35 yaşını doldurmamış olmak” şeklinde ifade edilen şart “Başvuru tarihi itibariyle yüksek lisans için 30, doktora için 35 yaşını doldurmamış olmak” şeklinde değiştirilmiştir.
İlgililerin Dikkatine! Detaylar ...

İlmî Araştırmalar Dizisi’nden Yeni Kitabımız Çıktı: Fadıl Ayğan, Son Peygamberi Müjdelemek -Beşâirü'n-nübüvve-
Dr. Öğr. Üyesi Fadıl Ayğan, Son Peygamberi Müjdelemek -Beşâirü'n-nübüvve- kitabında klasik dönem açısından beşâirü’n-nübüvve çerçevesinde cereyan eden teolojik tartışmanın izini sürüyor ve bu düşüncenin tarihî seyrini inceliyor. Detaylar ...

İlmî Araştırmalar Dizisi’nden Yeni Kitabımız Çıktı: Kâşif Hamdi Okur, İslâm Hukukunda Sosyal Sorumluluk -Âkıle Örneği

Prof. Dr. Kâşif Hamdi Okur, bu eserinde İslâm hukukunun tarihî kökenlerini, sosyolojik gelişimini, İslâm öncesi dönemdeki malzemenin İslâmî sosyoetik değerler sistemine eklemlenmesinde İslâm hukukçularının yaklaşım tarzlarını göstermesi bakımından, sosyal sorumluluk kavramı çerçevesinde âkıle müessesesini ele alıyor.

 Detaylar ...

İmparatorluk Çağının OSMANLI SULTANLARI III

Prof. Dr. Abdülkadir Özcan bu kitapta 1648-1757 yılları arasının askerî ve siyasî olaylarını IV. Mehmed, II. Süleyman, II. Ahmed, II. Mustafa, III. Ahmed, I. Mahmud ve III. Osman gibi yedi padişahın biyografileri çerçevesinde ele alıyor.

 Detaylar ...

Kitâbü’t-Tevhîd, Ebû Mansûr el-Matürîdî (Tahkikli Neşir)

Kitâbü’t-Tevhîd, genelde İslâm düşüncesinin ve özellikle Müslüman nüfusun yüzde ellisinden fazlasını sinesinde barındıran Hanefî-Mâtürîdî ekolünün temel kaynaklarının başında yer alır. Ebû Mansûr el-Matürîdî’nin Kitâbü’t-Tevhîd’inin Prof.Dr. Bekir Topaloğlu ve Dr. Muhammed Aruçi tarafından hazırlanan tahkikli neşri İSAM tarafından yeni tasarım ve genişletilmiş dizinlerle tekrar okuyucununun istifadesine sunuldu.
Eserin 6. basımı Beyrut’ta İrşad Kitabevi tarafından yapılmıştır.

 Detaylar ...

LADEP Başvuruları başlıyor!

Lisans Akademik Destek Programı (LADEP) 12. dönem (2017-2018) başvuruları 9 Eylül 2017’de başlayacak!

 Detaylar ...

“Mustafa Sabri Efendi’nin İslam Düşüncesine ve Yeni Kelam Çalışmalarına Katkısı” isimli çalıştay gerçekleştirildi.

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi ve Osnabrück Üniversitesi İslam İlahiyatı Enstitüsü (Das Institut für Islamische Theologie) ile ortaklaşa düzenlenen “Mustafa Sabri Efendi’nin İslam Düşüncesine ve Yeni Kelam Çalışmalarına Katkısı” isimli uluslararası çalıştay 8 Ağustos 2017 tarihinde İSAM’da gerçekleşti.

 Detaylar ...

Yaz Araştırma ve Eğitim Destek Programı’nın (YADEP) ilk aşaması sona erdi.

17 Temmuz – 31 Ağustos tarihleri arasından gerçekleşecek olan Yaz Araştırma ve Eğitim Destek Programı’nın ilk kısmını teşkil eden yoğun seminer dönemi, son gün gerçekleştirilen “Türkiye İlahiyat Fakülteleri: Tespitler, Çözüm Önerileri ve Geleceğe Dair Projeksiyonlar” çalıştayı ile sona erdi.

 Detaylar ...

Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı Araştırmaya Açıldı.
Filozof, şair ve politikacı Rıza Tevfik Bölükbaşı’ya (1869-1949) ait evrak koleksiyonu 497 ayrı dosyada tasnif edilerek araştırmaya açılmıştır. Detaylar ...

Gülen Yapılanması: 15 Temmuz’a Giden Süreçte FETÖ’nün Analizi ve Tavsiyeler

Bir dinî oluşum, nasıl önce bir kült, sonra terör uygulayan bir örgüt haline geldi? Bir daha böyle bir şey yaşanmaması için neler yapmak gerekir? Yaşananlardan sonra dinî algının sağlıklı bir yola girmesi, toplumsal travmanın atlatılması, hasarın onarılması nasıl mümkün olabilir?

 Detaylar ...

Yaz Araştırma ve Eğitim Destek Programı (YADEP) 2017 başladı

17 Temmuz – 31 Ağustos tarihleri arasından gerçekleşecek olan Yaz Araştırma ve Eğitim Destek Programı İSAM Başkanı Prof. Dr. Raşit Küçük, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Kâfi Dönmez ve TDV Mütevelli Heyeti üyesi Prof. Dr. Mustafa Sinanoğlu’nun katıldığı açılış toplantısı ile başladı.

 Detaylar ...

İlâhiyat Makaleler Veri Tabanı Güncellendi
İSAM Kütüphanesi tarafından hazırlanan metin erişimli İlâhiyat Makaleler Veri Tabanı güncellenmiştir. Veri tabanında 48.850 makale künyesi ile 43.051 makalenin tam metinlerine (PDF olarak) ulaşabilir, konu başlığı, makale adı, yazar adı ve anahtar kelime alanlarından sorgulama yapabilirsiniz. Detaylar ...

Yeni Gelen Dergiler ve İçindekiler’in 78. Sayısı Tamamlandı

İSAM kütüphanesi tarafından sürekli olarak takip edilen yabancı dillerdeki periyodiklerin; İçindekiler sayfalarını ihtiva eden ve dört ayda bir hazırlanan Yeni Gelen Dergiler ve İçindekiler isimli yayınımız 78. sayısı çıkmıştır.

 Detaylar ...

İSAM 9. Uluslararası Tahkik Kursu ve Uluslararası Osmanlı Türkçesi Tenkitli Neşir Kursu Başladı

İSAM tarafından İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında düzenlenen 9. Uluslararası Tahkik Kursu ve Uluslararası Osmanlı Türkçesi Tenkitli Neşir Kursu başladı.

 Detaylar ...

Osmanlıca Makaleler Veri Tabanı Güncellendi

Değerli Araştırmacılarımız, Tarih, edebiyat ve dinî ilimlerle ilgili Osmanlıca dergilerdeki makalelerden oluşan veri tabanımıza Kelime-i Tayyibe (nşr. Ebü'l-Ulâ Zeyne’l-Âbidîn), Medrese İtikadları (nşr. Ahmed Şirâni), Küçük Mecmûa (nşr. Ziya Gökalp), Muhibban (nşr. Hacıbeyzâde Ahmed Muhtar), Hayrü’l-Kelâm (nşr. Hüseyin Şemi), Mecmûa-i Fünûn (nşr. Cemiyet-i İlmiye-i Osmâniye), Mecmûa-i Ebüzziyâ (nşr. Ebüzziyâ Tevfik) dergilerine ait yaklaşık 2.212 makalenin künyesi eklenmiştir. Osmanlıca Makaleler Veri Tabanımızdan 25.876 makalenin künyesi ile tam metinlerine (PDF olarak) ulaşılabilir.

 Detaylar ...

İlâhiyat Fakülteleri (1953-2017) Tezler Kataloğu Veri Tabanı Güncellendi
Değerli Araştırmacılarımız,
Kütüphane Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan İlâhiyat Fakülteleri (1953-2017) Tezler Kataloğu Veri Tabanımız sizden gelen bilgiler doğrultusunda güncellenmiştir. Veri tabanımızda hâl-i hazırda devam eden 6.866, tamamlanan 14.462 olmak üzere toplam 21.328 tez künyesi bulunmaktadır. Detaylar ...

İSAM Uluslararası Osmanlı Türkçesi Tenkitli Neşir Kursu Başvuruları Sonuçlandı.

TDV İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında ilki düzenlenecek olan Uluslararası Osmanlı Türkçesi Tenkitli Neşir Kursu başvuruları sonuçlanmıştır.

 Detaylar ...

LADEP Dokuzuncu Dönem Sertifika Töreni Gerçekleşti.
LADEP-2 dokuzuncu dönem katılımcıları 31 Mayıs 2017 Çarşamba günü gerçekleşen programla sertifikalarına kavuştu. 2014-2016 yılları arasında LADEP-2 dokuzuncu dönem seminerlerini devamlı olarak takip eden 9 katılımcı LADEP Sertifikası almaya hak kazandı. Detaylar ...

AYP-LADEP İftarı
AYP-LADEP İftarımız 31 Mayıs Çarşamba Gerçekleşmiştir. Detaylar ...

İSAM 9. Uluslararası Tahkik Kursu Başvuruları Sonuçlandı.

Merkezimizce yürütülen İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında 3-15 Temmuz 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan 9. Uluslararası Tahkik Kursu başvuruları sonuçlanmıştır.

 Detaylar ...

İSAM Uluslararası Osmanlı Türkçesi Tenkitli Neşir Kursu başlıyor!

TDV İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında ilki düzenlenecek olan Uluslararası Osmanlı Türkçesi Tenkitli Neşir Kursu 3-15 Temmuz 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

 Detaylar ...

İSAM 9. Uluslararası Tahkik Kursu Başlıyor
TDV İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında düzenlenen 9. Uluslararası Tahkik Kursu 3-15 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Detaylar ...

et-Temhîd fî beyâni’t-tevhîd
İSAM tarafından 2016 yılında hayata geçirilen Erken Klasik Dönem Projesi yayın alanında ilk ürününü verdi. Mâverâünnehir Hanefî fakihlerinin itikâdî ve kelâmî görüşlerini içeren az sayıdaki eserden biri olan Ebû Şekûr es-Sâlimî’nin (v. 460/1067’den sonra) et-Temhîd fî beyâni't-tevhîd adlı eserinin tahkikli neşri gerçekleştirildi. Detaylar ...

Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı’na Mektuplardan Oluşan 78 Yeni Belge İlave Edildi

Hüseyin Hilmi Paşa’nın ailesine ait olan 78 yeni belge mevcut koleksiyona ilave edildi. Belgelerin özetleri, koleksiyonun 1714-1728 numaralı dosyaları arasında yer almaktadır.

Hüseyin Hilmi Paşa’nın hanımı, çocukları ve damadı arasındaki yazışmalardan oluşan belgeler, daha ziyade siyasi ve askeri içerikli olan koleksiyona aile tarihi yönünden de önemli bir çeşitlilik kazandırmaktadır. Detaylar ...

Veysel Paşa Evrakı Araştırmaya Açıldı
II. Abdülhamid dönemi devlet adamlarından Veysel Hilmi Paşa (ö. 1892) ile oğlu Ali Rıza Paşa’ya ait olan evrak koleksiyonu aslî düzenine göre tasnif edilerek araştırmaya açıldı. Detaylar ...

Konferansa Davet: Fransa Millî Kütüphanesinde Bulunan Doğu El Yazmaları
Fransa Milli Kütüphanesi Doğu El Yazmaları Bölümü başkanı Laurent Héricher ve Türkçe Koleksiyonlar sorumlusu Sara Yontan Musnik 10 Mart Cuma günü saat 15.00'te İSAM konferans salonunda "Fransa Millî Kütüphanesinde Bulunan Doğu El Yazmaları" başlıklı bir konferans vereceklerdir. Detaylar ...

İSAM BÜLTENİ 43. Sayısı Yayımlandı

İSAM Bülteni’nin, 2016 yılı faaliyetlerini ele alan 43. sayısı yayımlandı.

Bültenin bu sayısı 2016 yılı içerisinde Hakk’ın rahmetine kavuşan, İSAM müellif-redaktörlerinden merhum Prof. Dr. Bekir Topaloğlu, Prof. Dr. Ömer Faruk Akün ve Nurettin Albayrak’a ithaf edildi Detaylar ...


Mehmed Safayhi Evrakı’ndan 24 Defter Araştırmaya Açıldı
Süleymaniye Kütüphanesi’nde 1937-1970 yılları arasında tasnif memuru olarak çalışan merhum Mehmed Safayhi Bey’in hazırlamış olduğu yazmalar kataloğu niteliğindeki 24 defter tam metin olarak araştırmaya açıldı. Detaylar ...

İSAM Yönetiminden Rusya Ziyareti
İSAM yönetiminden başkan yardımcıları Ali Hakan Çavuşoğlu ve Tuncay Başoğlu Temel İslam Ansiklopedisi’nin Rusça’ya tercümesi konusunda temaslarda bulunmak üzere 05-08 Şubat 2017 tarihleri arasında Moskova’ya gittiler. Detaylar ...

İSAM 8. Uluslararası Tahkik Kursu Tamamlandı
TDV İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından 23 Ocak - 4 Şubat 2017 tarihleri arasında “8. Uluslararası Tahkik Kursu” kapsamında düzenlenen “Temel Seviye”, “İleri Seviye” ve “İhtisas” kursları sona erdi Detaylar ...

İSAM Yönetiminde Görev Değişikliği

2016 yılı Mart ayından bu yana İSAM’ın idari işlerinden sorumlu başkan yardımcısı olarak genel sekreterlik görevini de yürütmekte olan Dr. Ali Hakan Çavuşoğlu genel sekreterlik görevini, 2012-2017 arasında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde fakülte sekreteri olarak çalışan Fahrettin Ergün’e devretti.

 Detaylar ...

Makaleler Veri Tabanı Kullanıma Açıldı
Makaleler veri tabanında özellikle sosyal bilimler sahasında yayımlanan ilmî, edebi, dinî, tarihi vb. dergiler / Türk Tarih Kongreleri, CIEPO gibi ulusal ve uluslararası katılımlı sempozyum, konferans ve kongreler ile armağan kitaplardaki makale ve tebliğ künyeleri yer almaktadır. Detaylar ...

İSAM 8. Uluslararası Tahkik Kursları Başladı
Yazma eserlerin tahkikli neşrine yönelik İSAM tarafından İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında düzenlenen 8. Temel Seviye Tahkik Kursu, 4. İleri Seviye Tahkik Kursu ve 5. İhtisas Tahkik Kursu başladı. Detaylar ...

İSAM VIII. Uluslararası Tahkik Kursu Başvuruları Sonuçlandı.
Merkezimizce yürütülen İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında 23 Ocak-4 Şubat 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan VIII. Uluslararası Tahkik Kursu başvuruları sonuçlanmıştır. Detaylar ...

Kitâbü’t-Tevhîd
Ebû Hanîfe çizgisinde ve Ebû Mansûr el-Mâtürîdî’ye nisbetle kurulan Mâtürîdiyye mezhebi, tek başına bütün Müslümanların yarısını kendisine bağlamayı başaran bir ekoldür. Mâtürîdî’nin Kitâbü’t-Tevhîd’i bu ekolün temel kitaplarından biridir. Buna rağmen Kitâbü’t-Tevhîd’in başta Mâtürîdiyye mensupları olmak üzere ilim adamları tarafından yeterince bilindiğini söylemek mümkün değildir. Prof. Dr. Bekir Topaloğlu tarafından tercüme edilen Kitâbü’t-Tevhîd’in, İmam Mâtürîdî ve ekolü üzerindeki anlaşılmaz ihmali belli ölçüde gidereceğini ümit etmekteyiz. Detaylar ...

İSAM VIII. Tahkik Kursu Başlıyor
TDV İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında düzenlenen VIII. Tahkik Kursu 23 Ocak - 4 Şubat 2017 tarihleri arasında yapılacaktıradreslerine iletilecektir. Detaylar ...

İSAM Yayınları’ndan yeni baskılar…
İSAM Yayınları özellikle üniversitelerde kaynak ve yardımcı kitap olarak tercih ediliyor. Bu çerçevede İlmî Araştırmalar ve Temel Kültür dizilerinden mevcudu tükenen bazı kitapların yeni baskıları yapıldı. Detaylar ...

HADİSLERİ ANLAMA SORUNU
Salih Kesgin hadis rivayetlerinin sıhhatinin tespitinde ve Hz. Peygamber’e aidiyeti sabit olan hadislerin değerlendirilmesinde anlayanın rolünü, “ön anlama” ve “ön yargı” kavramlarını dikkate alarak tartışıyor. Detaylar ...

İlmî Araştırmalar Dizisi’nden Yeni Kitabımız Çıktı: Muhittin Düzenli, Hadislerde Gizli Kusurlar
Muhittin Düzenli hadislerde ilk bakışta fark edilmeyen yahut herkesin göremediği kusurlar anlamına gelen “illet” ve yaygın olarak bilinen rivayetlere aykırı düşen güvenilir ravilerin rivayetleri anlamındaki “şâz” kavramlarını inceliyor. Detaylar ...

Doktora Tez Sunumlarına Davet

Değerli Araştırmacılar,
İSAM AYP araştırmacılarımızdan Dr. Davut AĞBAL ve Dr. Fahreddin YILDIZ 25 Kasım 2016 (Cuma) saat 16:00 'da merkezimiz konferans salonunda doktora tezlerini sunacaklardır. Sunuma tüm araştırmacılar davetlidir.

Sunum 1 : Dr. Davut AĞBAL " Muhyiddin İbnü'l-Arabî'de İşârî Tefsir"
Sunum 2 : Dr. Fahreddin YILDIZ “İlmî Bir Disiplin Olarak Fıkhu'l-Hadîs” Detaylar ...

el-Yevâkît ve’l-Cevâhir Okumaları Devam Ediyor.
Osmanlı Dönemi Mısır ulemasından Ebü’l-Mevâhib eş-Şarânî’nin (v. 973/1565) el-Yevâkît ve’l-Cevâhir adlı eseri Dr. Mahmud Mısrî nezaretinde okunmaya devam ediyor. 2016 Mart ayı itibariyle başlayan ders 20 Ekim 2016 Perşembe günü yapılacak 10. oturumla devam edecek Detaylar ...

‘Cami ve Kitap’ Temalı Camiler ve Din Görevlileri Haftası (1-7 Ekim) Başladı
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl belirli bir tema çerçevesinde düzenlenen ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’ bu sene ‘Cami ve Kitap’ temasıyla çeşitli etkinliklerle değerlendiriliyor. Detaylar ...

LADEP 11. Dönem Müracaatları Devam Ediyor!

İstanbul’daki İslâmî ilimler ve ilâhiyat fakültelerinin lisans müfredatını desteklemek amacıyla geliştirilen Lisans Akademik Destek Programı (LADEP) 2016-2017 dönemi başvuruları devam ediyor!

 Detaylar ...

Muğnî Dersleri Tamamlandı.

Ümmü’l-kurâ Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Osman tarafından Çârperdî’nin (ö. 746/1346) el-Muğnî fî ilmi’n-nahv adlı eserinin okutulduğu ders halkası 6 Ağustos 2016'da yapılan 24. oturumla birlikte sona ermiştir.

 Detaylar ...

İSAM 2016 Yaz Eğitim ve Araştırma Destek Programı Sona Erdi

Yeni açılan İlahiyat ve İslami ilimler fakültelerine destek vermek amacıyla İSAM tarafından bu yıl ilki düzenlenen Yaz Eğitim ve Araştırma Destek Programı’nın eğitim kısmı 5 Ağustos 2016 Cuma günü yapılan kapanış oturumuyla sona erdi.

 Detaylar ...

İSAM Uluslararası Tahkik Kursları Sona Erdi

İSAM tarafından İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında 11-23 Temmuz 2016 tarihleri arasında yazma eserlerin tahkikli neşri alanında temel seviyeye yönelik “Tahkik Esasları” konulu VII. Tahkik Kursu, 11-15 Temmuz 2016 tarihleri arasında “Tahkik Problemleri” konulu III. İleri Seviye Tahkik Kursu ve 12-16 Temmuz 2016 tarihleri arasında da "Metnin Ortaya Çıkarılması" konulu IV. İhtisas Seviye Tahkik Kursu düzenlendi.

 Detaylar ...

Diyanet İşleri Başkanı Görmez'den Darbe Girişimine Karşı Birlik Çağrısı
Milletimizin manevi rehberleri olarak her türlü kanun ve hukuk dışı girişimlere karşı milletimizle beraberiz. Hepinizi özgürlüğün simgeleri olan minarelerimizden halkımıza bu büyük ihanete şiddete başvurmadan karşı koymaya davet ediyorum.

Prof. Dr. Mehmet Görmez
Diyanet İşleri Başkanı Detaylar ...

İSAM 2016 Yaz Eğitim ve Araştırma Destek Programı Başladı

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) 2016 Yaz Eğitim ve Araştırma Destek Programı Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Prof. Dr. Mustafa Sinanoğlu, İSAM Yönetim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Ahmet Özel, Doç. Dr. M. Suat Mertoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Eyyüp S. Kaya, Başkan yardımcıları ve akademisyenlerin katılımıyla 11 Temmuz 2016 Pazartesi günü merkezimiz konferans salonunda gerçekleştirilen açılış toplantısı ile başladı.

 Detaylar ...

İSAM Uluslararası Tahkik Kursları Başladı
Yazma eserlerin tahkikli neşrine yönelik İSAM tarafından İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında düzenlenen VII. Temel Seviye Tahkik Kursu, III. İleri Seviye Tahkik Kursu ve IV. İhtisas Tahkik Kursu başladı. Detaylar ...

Ders Halkasına Davet
Değerli araştırmacılar,

İSAM tarafından 11–23 Temmuz 2016 tarihleri arasında düzenlenecek olan VII. Uluslararası Tahkik Kursu’nda ders vermek üzere İSAM’ın misafiri olan Ümmü’l-kurâ Üniversitesi Arap dili ve edebiyatı öğretim üyesi Doç. Dr. Hasan Osman tarafından Çârperdî’nin (ö. 746/1346) el-Muğnî fî ilmi’n-nahv adlı eserinin takip edileceği bir ders halkası oluşturulacaktır. 25 Temmuz – 09 Ağustos tarihleri arasındaki ders halkası için başvurular alınmaktadır.

 Detaylar ...

İSAM’da “33 Yıla Vefâ” Programı Gerçekleştirildi
Otuz üç yıllık bir emeğin ürünü olan Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nin ek ciltlerinin de tamamlanmasının ardından, İSAM tarafından ansiklopediye emeği geçenler için “33 Yıla Vefâ” adlı bir program düzenlendi. Detaylar ...

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez Muhacir Âlimlerle İSAM’da İftar Sofrasında Buluştu
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez ve Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Başkanı Prof. Dr. Raşit Küçük aralarında Suriye, Irak, Filistin, Yemen, Sudan, Mısır’ın da olduğu birçok İslam ülkesinden gelip Türkiye’de misafir olan muhacir âlimlerle İSAM bahçesinde düzenlenen iftarda bir araya geldiler. Detaylar ...

“Antik Çağdan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi” Eser Tanıtım Toplantısı Gerçekleşti

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Ürünleri A.Ş. işbirliğiyle tamamlanan “Antik Çağdan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi” isimli 10 ciltlik dev eserin tanıtım toplantısı 18 Haziran 2016 Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İSAM’ın bir önceki başkanı ve projenin yöneticisi Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın ile akademisyenlerin ve davetlilerin katıldığı törenle Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yapıldı.

 Detaylar ...

İSAM VII. Uluslararası Tahkik Kursu Başvuruları Sonuçlandı.
Merkezimizce yürütülen İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında 11–23 Temmuz 2016 tarihleri arasında düzenlenecek olan VII. Uluslararası Tahkik Kursu başvuruları sonuçlanmıştır. Detaylar ...

AYP-LADEP İftarı 13 Haziran Pazartesi İSAM’da Gerçekleşti
Merkezimizce yürütülmekte olan Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP) ve Lisans Akademik Destek Programı (LADEP) eğitici ve katılımcıları 13 Haziran 2016 Pazartesi günü düzenlenen iftar vesilesiyle bir araya geldi. Detaylar ...

Orhan Şaik GÖKYAY Evrakı Kullanıma Açıldı

Dil, tarih, edebiyat araştırmacısı ve şair Orhan Şaik Gökyay’ın şahsi belge ve yazışmalarını içeren evrak koleksiyonu İSAM Kütüphanesi’nde araştırmacıların istifadesine sunulmuştur. Gökyay’ın vefatının ardından İSAM Kütüphanesi’ne bağışlanmış olan kitap ve dergi koleksiyonu 1994 yılında kütüphanemizde özel bir bir koleksiyon olarak kullanıma açılmıştı.

 Detaylar ...

İSAM VII. Uluslararası Tahkik Kursu Başlıyor

Yazma eserlerin tahkikli neşrine yönelik İSAM tarafından İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında düzenlenen VII. Temel Seviye Tahkik Kursu başlıyor.

11 - 23 Temmuz 2016 tarihleri arasında Türkiye ve yurt dışından alanında uzman isimler, katılımcılara yazma eserlerin tahkikli neşrinde ihtiyaç duyacakları bilgi ve becerileri kazandırmaya yönelik 70 saatlik seminerler verecektir. Seminerlerin yarısı teoriye, diğer yarısı da uygulamaya yönelik olacaktır. Kursun sonunda başarılı olan katılımcılara sertifika takdim edilecektir.

 Detaylar ...

İlâhiyat Makaleler Veri Tabanı Güncellendi
Değerli Araştırmacılarımız,
İSAM Kütüphanesi tarafından hazırlanan İlâhiyat Makaleler Veri Tabanı güncellenmiştir. Detaylar ...

AYP’de Beşinci Doktora Tamamlandı!

Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP) 2012 dönemi araştırmacılarından Davut AĞBAL, “Muhyiddin İbnü'l-Arabî'de İşârî Tefsir” isimli doktora tezini başarıyla savundu.

 Detaylar ...

AYP’de Dördüncü Doktora Tamamlandı!
Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP) 2012 dönemi araştırmacılarından Fahreddin YILDIZ, “İlmi Bir Disiplin Olarak Fıkhü’l-Hadis” isimli doktora tezini başarıyla savundu. Detaylar ...

LADEP-2 Sekizinci Dönem Katılımcıları Sertifikalarına Kavuştu

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile İSAM arasında gerçekleşen bir protokole dayalı olarak 2006 yılından bu yana özellikle İslâm ilimleri eksenli bir hayat düşleyen gençler için yürütülen LADEP’in sekizinci dönem katılımcıları, 19 Mayıs 2016 Perşembe günü düzenlenen programla sertifikalarına kavuştu.

 Detaylar ...

Bayburt Üniversitesi’nden İSAM’a Türk-İslâm Coğrafyasına Hizmet Ödülü
İSAM, Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından ilki bu yıl verilen “Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Edebiyat Ödülleri” kapsamında Türk-İslâm Coğrafyasına Hizmet Ödülü’ne layık görüldü. Detaylar ...

Prof. Dr. Ömer Faruk AKÜN Hoca Vefat Etti

Türk Edebiyatı tarihi araştırmalarının yaşayan en büyük üstadı sayılan ve TDV İslâm Ansiklopedisi’nin İlim Kurulu üyeleri arasında bulunan Prof. Dr. Ömer Faruk Akün 2 Mayıs 2016 Salı günü vefat etmiştir. Başlangıcından bu yana uzun yıllardır ansiklopedimize çok ciddi katkılarda bulunmuş olan Akün Hoca, aralarında “Divan Edebiyatı”, “Mehmed Fuad Köprülü” ve “Namık Kemal” gibi çok önemli maddelerin de bulunduğu otuzu aşkın madde yazmıştır. Alanında âdeta klasikleşmiş olan “Divan Edebiyatı” maddesi İSAM Yayınları tarafından müstakil bir kitap olarak da yayımlanmıştır.
Akün Hoca, 4 Mayıs 2016 Çarşamba günü saat 10.00’da İstanbul Üniversitesi’ndeki törenin ardından Karacaahmet Mezarlığı’ndaki Şakirin Camii’nde öğle vakti kılınan cenaze namazını müteakip aynı mezarlığa defnedilmiştir.

Akün Hoca’ya Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.

 Detaylar ...

AYP ve LADEP Buluşması

İSAM Araştırmacı Yetiştirme Projesinde (AYP) yer alan araştırmacılar, Lisans Akademik Destek Programı (LADEP) öğrencileri ve eğiticiler Beykoz Cumhuriyet Köyü’ne düzenlenen gezi vesilesiyle bir araya geldi.

 Detaylar ...

Vefat Duyurusu
Prof. Dr. Bekir TOPALOĞLU hocamız vefat etmiştir. Merhum hocamızın cenaze namazı Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camiinde 10.03.2016 tarihinde kılınan ikindi namazına müteakip Kısıklı (Çamlıca) Mezarlığında toprağa verilmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı dileriz. Detaylar ...

VI. Uluslararası Tahkik Kursu ve III. Tahkik İhtisas Kursu Sona Erdi.
İSAM tarafından İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında 25 Ocak-05 Şubat 2016 tarihleri arasında yazma eserlerin tahkikli neşri alanında temel seviyeye yönelik “Tahkik Esasları” konulu VI. Tahkik Kursu ve 25-29 Ocak 2016 tarihleri arasında “Tahkik Edilen Eserin İnceleme Kısmının Hazırlanması” konulu III. Tahkik İhtisas Kursu düzenlendi. Detaylar ...

Osmanlıca Risaleler Veri Tabanı Güncellendi

Tarih, Edebiyat ve Dinî ilimlerle ilgili Osmanlıca Risalelerden oluşan veri tabanında 3.400 risalenin tam metinleri (PDF olarak) yer almaktadır. Veri tabanı devamlı geliştirilerek yeni risaleler eklenmeye çalışılmaktadır.

 Detaylar ...

Osmanlıca Makaleler Veri Tabanımız Güncellendi
İSAM Kütüphanesi tarafından hazırlanan Osmanlıca Makaleler Veri Tabanı güncellenmiştir. Veri tabanında 20.537 makalenin tam metinlerine (PDF olarak) ulaşabilir, makale adı, yazar adı ve dergi adı alanlarından sorgulama yapabilirsiniz. Detaylar ...

İlâhiyat Makaleler Veri Tabanı Güncellendi
Değerli Araştırmacılarımız,
İSAM Kütüphanesi tarafından hazırlanan İlâhiyat Makaleler Veri Tabanı güncellenmiştir. Veri tabanında 34.488 makalenin tam metinlerine (PDF olarak) ulaşabilir, konu başlığı, makale adı, yazar adı ve anahtar kelime alanlarından sorgulama yapabilirsiniz. Detaylar ...

İSAM’da Yönetim Kurulu Değişikliği
TDV Mütevelli Heyeti’nin 27 Ekim 2015 tarihli kararıyla İSAM Yönetim Kurulu yeniden oluşturuldu. Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU ve Prof. Dr. İsmail E. ERÜNSAL’ın görevden ayrılmasıyla boşalan üyeliklere Doç. Dr. M. Suat MERTOĞLU ve Yrd. Doç. Dr. Eyyüp Said KAYA atandılar. Bugüne kadar İSAM’a olan katkı ve hizmetlerinden dolayı hocalarımıza teşekkür eder, yeni üyelerimize de görevlerinde başarılar dileriz. Detaylar ...

İSAM ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı arasında başta yayın ve eğitim alanları olmak üzere pek çok konuda işbirliğini öngören bir protokol imzalandı. Detaylar ...

İSAM, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne Layık Görüldü
2014 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü, kurum kategorisinde, başta TDV İslam Ansiklopedisi olmak üzere Türkiye’de ilim dünyasına sunduğu başarılı çalışmalar nedeniyle İSAM’a verildi. Detaylar ...

İSAM’da Başkan Değişikliği
2003 yılı Kasım ayından bugüne, İSAM başkanlığını yürüten Prof. Dr. M. Âkif Aydın, 30 Mayıs 2014 tarihinde düzenlenen bir törenle başkanlık görevini Prof. Dr. Raşit Küçük’e devretti. Detaylar ...

Kadı Sicilleri Kataloğu Veri Tabanı Açıldı
Kütüphane Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan veri tabanında toplam 21.045 adet mahkeme sicili ve muhtelif defterlere ait künye bilgisi yer almaktadır. Defterler İSAM Kütüphanesi'nde dijital olarak incelenebilmektedir. Detaylar ...

İlâhiyat Fakülteleri (1953-2018) Tezler Kataloğu Veri Tabanı
Kütüphane Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan ve İSAM yayınlarından basılan İlâhiyat Fakülteleri Tezler Kataloğu (1953-2015)' ile İlâhiyat Fakültelerimizde tamamlanmış ve devam etmekte olan yüksek lisans ve doktora tezleri veri tabanımızdaki tez künyeleri birleştirilmiş ve tek bir veri tabanı olarak araştırmacıların hizmetine sunulmuştur. Detaylar ...
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA
  Kütüphane RANDEVU Sistemi

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) 
 
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim


 

 

 

 

İSTANBUL KADI SİCİLLERİ

 
     

  Haberler
           Haberler