BİZDEN HABERLER / DUYURULAR
Hadis Tarihinde Eş'arî Muhaddisler: Eş'arî Hadis Ekolü

İSAM İlmi Toplantıları’nın dokuzuncusu 13 Aralık 2023 Çarşamba günü saat 15.00’da Dr. Ayşe Nur Yamanus’un katılımıyla gerçekleştirilecektir.

Taziye
Eski Diyanet İşleri başkanlarımızdan Lütfi Doğan Hocaefendi Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, öğrencilerine ve tüm diyanet camiasına sabır niyaz ederiz.
Taziye
İSAM Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bekir Kuzudişli hocamızın ağabeyi vefat etmiştir. Hocamızın ağabeyine Cenab-ı Allah’tan rahmet, kendisine ve ailesine sabır ve başsağlığı niyaz ederiz.
Yeni SAYI! Osmanlı Araştırmaları (62, 2023)
İSAM ile İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nin müşterek yayını olan Osmanlı Araştırmaları dergisinin 62. sayısı yayımlandı.
Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce Konferansı İSAM’da Başladı

İlke Vakfı ve YTB iş birliği ile 18-19 Kasım tarihlerinde İSAM’da gerçekleştirilmesi planlanan “Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce Konferansı” 18 Kasım Cumartesi günü yapılan açılış oturumu ve dört panelle başladı.

İslam Araştırmaları Dergisi Artık Scopus Tarafından Taranıyor!

İslam Araştırmaları Dergisi'nin prestijli bilimsel indeksleme veri tabanı Scopus tarafından taranmaya başlamıştır.

Taziye

Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş’ın muhterem valideleri Binnaz ERBAŞ’a Allah'tan rahmet; ailesine, hocamıza ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dileriz.

“Hep 33 Yaşında” Filmi Ödüle Layık Görüldü

Bu sene üçüncüsü Bakü’de düzenlenen Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali’nde “Hep 33 Yaşında” filmi Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü. Filmin yönetmeni Murat Pay ödülü takdim için İSAM Başkanı Prof. Dr. Murteza Bedir’i makamında ziyaret etti.

Kamuoyunun Dikkatine

İsrail'in insani değerleri ve uluslararası hukuku hiçe sayarak hastanelerdeki yaralılar ve sivillerin hayatlarını hedef alan dehşet verici saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Araştırma kuruluşları ve akademik camianın güçlü bir söylemle İsrail'i bu tür saldırıları derhal sonlandırmaya ve uluslararası hukuka uymaya çağırmasını istiyoruz.

Aruz Vezni Kursu Başvuruları Başladı!

TDV İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından 11 Kasım 2023-6 Ocak 2024 tarihleri arasında düzenlenecek Osmanlı Türkçesi Metinler Üzerinden Teorik ve Uygulamalı Aruz Vezni Kursu başvuruları 23 Ekim’e kadar online olarak alınacaktır.

AYP’de 48. ve 49. Doktoralar Tamamlandı

Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP) üçüncü dönem (2018 yılı) araştırmacılarından Enes Ensar Erbay “Abbâsî Sarayında Hadımlar ve Kayneler (232-320/847-932)” başlıklı tezini; ikinci dönem (2014 yılı) araştırmacılarından Muhammed Salih Sürücü, ise “Arap Dil Düşüncesinde İstiâre Kavramı ve Belâgat Geleneğinde İstiâre-i Mekniyye Tartışmaları” başlıklı tezini savunarak doktor ünvanı alan 48. ve 49. AYP’li araştırmacılar oldular.

Ortadoğu’daki İslami Hareketlerin Siyasal Entegrasyonu: Mısır İhvanı, Hizbullah ve Hamas Örnekleri

Dr. Talha İsmail Duman’ın 11 Ekim 2023 Çarşamba günü saat 15.00’da İSAM Konferans Salonu’nda vereceği konferans ilgili herkesin katılımına açıktır.

V. Uluslararası Osmanlı Türkçesi Tenkitli Neşir Kursu Tamamlandı

İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Eğitim Birimi tarafından 4-16 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen V. Uluslararası Osmanlı Türkçesi Tenkitli Neşir Kursu 16 Eylül 2023 Cumartesi günü yapılan kapanış programı ve sertifika töreni ile tamamlandı.

LADEP 2023-2024 Başvuruları Başlıyor!

İlahiyat fakültelerinin lisans müfredatını desteklemek amacıyla 2006 yılından beri yürütülen Lisans Eğitim Destek Programı’nın (LADEP) 18. dönem (2023-2024) başvuruları 26 Eylül - 10 Ekim 2023 tarihleri arasında online olarak alınacaktır. Önceki yıllardan farklı olarak bu sene İlahiyat harici fakültelerde okuyan üniversite öğrencilerine yönelik bir eğitim programı da hayata geçirilecektir.

Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi’nden İSAM’a Ziyaret

Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Rusya Müftüler Konseyi Başkan Yardımcısı ve Moskova İslam Enstitüsü Rektörü Dr. Damir Muhetdinov 15 Eylül 2023 Cuma günü İSAM’ı ziyaret ederek İSAM Başkanı Prof. Dr. Mürteza Bedir’le makamında görüştü.

YENİ SAYI! İslam Araştırmaları Dergisi (50, 2023)

İSAM tarafından 1997’de yayımlanmaya başlayan İslam Araştırmaları Dergisi’nin 50. sayısı yayımlandı.

Osmanlıca Makaleler Veri Tabanı Güncellendi!

Tarih, edebiyat ve dinî ilimlerle ilgili Osmanlıca dergilerdeki makalelerden oluşan veri tabanımıza yaklaşık 2000 yeni makale daha eklenmiştir.

el-Gurefü’l-aliyye Eseri Yayımlandı

Şemseddin İbn Tolun (ö. 953/1546) el-Gurefü’l-aliyye fî terâcimi müteahhirî’l-Hanefiyye (Kureşî’nin el-Cevâhirü’l-mudiyye fî tabakāti’l-Hanefiyye’sine zeyil) adlı eseri, Ali es-Seyyid Abdüllatîf tarafından tahkik edilerek neşre hazırlandı ve İSAM’ın İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında yayımlandı.

Erken Klasik Dönem Projesi Kapsamında YENİ BASKI

Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Ömer el-Kinânî el-Endelüsî’nin (ö. 289/902), Ahkâmu’s-sûk adlı eseri, İsmail Halitoğlu (Hâlidî) tarafından 2011 yılında tahkikli neşre hazırlanmış ve er-Râbıtatü’l-Muhammediyye li’l-Ulemâ (Rabat/Fas) ile ortak yayın olarak Dâru İbn Hazm tarafından (Beyrut/Lübnan) basılmıştı. Eser Türkiye’de ilk kez İSAM Erken Klasik Dönem Projesi kapsamında yayımlandı.

YENİ SAYI! Yeni Gelen Dergiler ve İçindekiler

İSAM kütüphanesi tarafından sürekli olarak takip edilen yabancı dillerdeki periyodiklerin; İçindekiler sayfalarını ihtiva eden ve dört ayda bir hazırlanan Yeni Gelen Dergiler ve İçindekiler isimli yayınımızın 96. sayısı yayımlanmıştır.

 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Türkiye Kütüphaneleri VT 
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
    Timur Kocaoğlu Evrakı (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

 İSAM Yayınları