BİZDEN HABERLER / DUYURULAR
TDV İslâm Ansiklopedisi HAC ve KURBAN dosyası yayında!

TDV İslâm Ansiklopedisi’nin yeni web sitesi için hazırlanan HAC ve KURBAN dosyasında ansiklopedide yer alan hac ve kurban ibadetleriyle alakalı 106 maddeyi konulara göre tasnif edilmiş şekilde, sade ve şık bir tasarımla bir arada görebilirsiniz.

LADEP Başvuruları başlıyor!

Lisans Akademik Destek Programı (LADEP) 13. dönem (2018-2019) başvurular 13 Eylül 2018’de başlayacak!

DUYURU
KURBAN BAYRAMI NEDENİYLE KÜTÜPHANEMİZ

20 Ağustos Pazartesi Saat:19:00 ile 25 Ağustos Cumartesi Saat 09:00 arasında kapalı olacaktır.

el-Hasâis Okumaları Başlıyor!
Prof.Dr. Fahreddin Kabâve nezaretinde İbn Cinnî’nin (ö. 392/1002) el-Hasâis isimli eserinin takip edileceği okuma gurubu 10 Ağustos 2018 Cuma günü saat 20:00’da başlayacaktır.
İSAM’ın Katkılarıyla Konya’da 2. Tahkik Kursu
2013 yılından bu yana düzenli olarak uluslararası tahkik kursları düzenleyen ve bu alanda Türkiye’de bir farkındalık oluşturan İSAM’ın katkılarıyla Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde 09-14 Temmuz 2018 tarihleri arasında Temel Seviye Tahkik Kursu gerçekleştirildi.
Yaz Araştırma ve Eğitim Destek Programı (YADEP) başladı
İSAM’ın Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP) kapsamında yeni açılan ilahiyat fakültelerinin öğretim elemanlarına yönelik olarak düzenlediği Yaz Araştırma ve Eğitim Destek Programı’nın (YADEP) üçüncüsü 10 Temmuz 2018 Salı günü başladı.
Tahkik Kursu ve Osmanlı Türkçesi Tenkitli Neşir Kursu tamamlandı.

İSAM tarafından İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında düzenlenen 10. Uluslararası Tahkik Kursu ve 2. Uluslararası Osmanlı Türkçesi Tenkitli Neşir Kursu 7 Temmuz 2018 Cumartesi günü tamamlandı ve düzenlenen kapanış programında katılımcılara sertifikaları dağıtıldı.

AYP’de Dokuzuncu Doktora Tamamlandı
Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP) ikinci dönem (2014 yılı) araştırmacılarından Zübeyde Özben “Mâverâunnehir Hanefi Usül Eserlerinde Sünnet Anlayışı (V. –VIII. Asırlar)” isimli tezini 28.06.2018 tarihinde başarıyla savunarak doktorasını tamamladı.
319 Yeni Kadı Sicili ve Arşiv Defteri
Farklı arşivlerden temin edilen 319 kadı sicili ve arşiv defteri araştırmacıların hizmetine sunuldu. Toplam kadı sicili ve arşiv defteri sayısı 23.429’a ulaştı.
Selâmetü’l-insân fî muhâfazati’l-lisân

18. yüzyıl Osmanlı âlimlerinden Kazasker Mirzazâde Mehmed Sâlim Efendi’nin (ö. 1156/1743) Arap dili ve sözlük bilimine dair eseri Selâmetü’l-insân fî muhâfazati’l-lisân, Doç. Dr. Murat Sula’nın tahkikiyle İSAM’ın İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında yayımlandı.

Türk Musiki Tarihine Işık Tutacak YENİ VERİTABANI
Cüneyd Kosal tarafından 65 yıl boyunca biriktirilen ve 2010 yılında İSAM’a devredilen 105 el yazması nota defterinin ve perakende nota nüshasının 50’si kataloglanarak araştırmaya açılmıştır.
Tahkikli Neşir İçin Yeni Bir Rehber: İSAM Tahkikli Neşir Kılavuzu

Tahkikli neşir çalışması yapacaklar için temel konu ve esasları ihtiva eden bir el kitabı olarak Okan Kadir Yılmaz tarafından hazırlanan İSAM Tahkikli Neşir Kılavuzu yayınlandı.

YENİ SAYI! Osmanlı Araştırmaları Dergisi (51, 2018)
İSAM ile İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinin müşterek yayını olan Osmanlı Araştırmaları'nın 51. sayısı yayımlandı.
İslâm Araştırmaları Dergisi (39, 2018) - YENİ SAYI!

İSAM tarafından yayınlanmakta olan İslâm Araştırmaları Dergisi'nin 39. (2018) sayısı çıktı.

İSAM BÜLTENİ 44. Sayısı Yayımlandı

İSAM Bülteni’nin, 2017 yılı faaliyetlerini ele alan 44. sayısı yayımlandı. Bültenin bu sayısı 2017 yılı içerisinde Hakk’ın rahmetine kavuşan, İSAM müelliflerinden merhum Prof.Dr. Nebi Bozkurt, Prof.Dr. M. Orhan Okay’a ithaf edildi.

 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA
 

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) YENİ
 
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim

İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ

İSTANBUL KADI SİCİLLERİ

 
     

 İSAM Yayınları