BİZDEN HABERLER / DUYURULAR
Kutsal Değerler ve Özgürlük Paneli Gerçekleştirildi

İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Konferans Salonu’nda 1 Şubat 2023 Çarşamba günü “İsveç’teki Kur’an Yakma Eylemi Bağlamında Kutsal Değerler ve Özgürlük Paneli” basın mensupları ve ilgililerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Katar Vakıflar ve İslami İşler Bakanı İSAM’ı Ziyaret Etti

Katar Vakıflar ve İslami İşler Bakanı Ghanem b. Shaheen b. Ghanem Al-Ghanim, beraberindeki heyet ve Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr Ali Erbaş ile birlikte 16 Ocak Pazartesi günü İSAM’ı ziyaret etti.

İSAM’da Yayına Hazırlanan Üç Eser Türkiye’de İlk Defa TDV Yayınları Tarafından Satışa Sunuldu!

İlk baskıları Beyrut’ta Dâru İbn Hazm Yayınları tarafından, ikinci baskıları İstanbul’da Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları tarafından yapılan el-Kifâye fi’l-hidâye, el-Müntekā min ismeti’l-enbiyâ ve Levâmiu’l-burhân ve kavâtiu’l-beyân fî meâni’l-Kur’ân eserlerinin 3. basımları Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları tarafından yapılıp Türkiye’de ilk defa satışa sunuldu.

el-Keşşâf Literatürü’ne TÜBA’dan Özel Ödül

Doç.Dr. M. Taha Boyalık İSAM Yayınları’ndan 2019 yılında yayımlanan el-Keşşâf Literatürü: Zemahşerî’nin Tefsir Klasiğinin Etki Tarihi eseriyle 2022 Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Bilimsel Telif Eser Programı (TESEP) Fuat Sezgin Özel Ödülü’ne layık görüldü.

İlmi Araştırmalar Dizisinden Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş Eser!

Prof.Dr. Tuncay Başoğlu tarafından kaleme alınan Fıkıh Usulünde Fahreddin er-Râzî Mektebi eserinin genişletilmiş ve gözden geçirilmiş 3. baskısı İSAM’ın İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında yayımlandı.

Yeni SAYI! Osmanlı Araştırmaları (60, 2022)

İSAM ile İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nin müşterek yayını olan Osmanlı Araştırmaları dergisinin 60. sayısı yayımlandı.

YENİ SAYI! Yeni Gelen Dergiler ve İçindekiler

İSAM kütüphanesi tarafından sürekli olarak takip edilen yabancı dillerdeki periyodiklerin; İçindekiler sayfalarını ihtiva eden ve dört ayda bir hazırlanan Yeni Gelen Dergiler ve İçindekiler isimli yayınımızın 95. sayısı yayımlanmıştır.

AYP’de 40. ve 41. Doktoralar Tamamlandı

Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP) ikinci dönem (2014 yılı) araştırmacılarından Erol FIRTIN Ottoman Theories of Virtue Politics: Contribution of Kınalızade Ali Çelebi başlıklı tezini; üçüncü dönem (2018 yılı) araştırmacılarından Muhammet Enes MİDİLLİ ise Uleymî'nin Kudüs Tarihi: Memlükler Döneminde Kudüs'te Âlimler ve Eğitim Kurumları başlıklı tezini savunarak doktor ünvanı alan 40. ve 41. AYP’li araştırmacılar oldular.

Timur Kocaoğlu Evrakı Araştırmaya Açıldı

Türk dilleri ve Türkistan tarihi alanlarında çalışmalarıyla bilinen Prof.Dr. Timur Kocaoğlu’nun İSAM Kütüphanesi’ne bağışladığı şahsî evrak arşivi tasnif edilerek araştırmaya açıldı. Arşiv, Kocaoğlu’nun kendi akademik çalışmaları ve kişisel belgelerinin yanı sıra babası Osman Kocaoğlu’na dair belgeleri de ihtiva etmektedir.

İkinci Klasik Dönem Projesi Kapsamında YENİ KİTAP!

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Ateş’in telif ettiği Bir Osmanlı Fakihi: İbn Âbidîn adlı kitabı İSAM İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında İlmî Araştırmalar Dizisi’nden yayımlandı. Kitap, Hanefî mezhebi müntesibi bir Osmanlı fakihi olarak İbn Âbidîn’in fıkıh faaliyetini, onun en önemli eserlerinden biri olan Reddü’l-muhtâr adlı haşiyesi çerçevesinde ele almaktadır.

İSAM’da Başkan Değişikliği

2014 yılı Mayıs ayından bu yana Prof.Dr. Raşit Küçük tarafından yürütülen İSAM başkanlığı görevini, Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş’ın katılımıyla 1 Ekim 2022 tarihinde düzenlenen bir törenle Prof.Dr. Mürteza Bedir devraldı.

İSAM Bülteni’nin 48. Sayısı Yayımlandı

İSAM’ın yıllık faaliyetlerini bir araya getiren İSAM Bülteni’nin 2021 yılını ele alan 48. sayısı yayımlandı.

Temel Kültür Dizisinden Genişletilmiş Eser!

Eyyûbîler devrinin (1169-1260) siyasî-kültürel tarihini özlü bir şekilde ana hatlarıyla anlatan, Prof.Dr. Ramazan Şeşen tarafından 2012 yılında kaleme alınan Eyyûbîler kitabının 3. basımı İSAM Temel Kültür Dizisi kapsamında genişletilmiş olarak yayımlandı.

İkinci Klasik Dönem Projesi Kapsamında YENİ ESER

Prof.Dr. Ali Bulut tarafından takhik edilen Hamza b. Turgut Aydınî’nin (ö. 981/1574) el-Hevâdî fî şerhi’l-Mesâlik adlı eseri İSAM’ın “İkinci Klasik Dönem Projesi” kapsamında yayımlandı.

Ebussuûd Tefsiri’nin Yurt Dışı Baskısı Yapıldı

İSAM tarafından 2021 yılında neşredilen Ebussuûd Efendi’nin İrşâdü’l-akli’s-selîm ilâ mezâya’l-Kitâbi’l-Kerîm adlı tefsirinin yurt dışı baskısı geçtiğimiz günlerde Beyrut’ta Darü’r-reyâhîn (Dar Al-Rayaheen) yayınevi tarafından yapıldı.

YENİ SAYI! İslam Araştırmaları Dergisi (48, 2022)

İSAM tarafından 1997’de yayımlanmaya başlayan ve 2001’den itibaren yılda iki sayı olarak (Ocak ve Temmuz) yayımlanan İslam Araştırmaları Dergisi’nin 48. sayısı çıktı.

IV. Uluslararası Osmanlı Türkçesi Tenkitli Neşir Kursu Tamamlandı

İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından “İkinci Klasik Dönem Projesi” kapsamında düzenlenen IV. Uluslararası Osmanlı Türkçesi Tenkitli Neşir Kursu 02 Temmuz 2022 Cumartesi günü yapılan değerlendirme toplantısı ve sertifika töreni ile tamamlandı.

İSAM Tenkitli Neşir Kılavuzu yayımlandı!

Osmanlı Türkçesi yazma metinlerinin neşriyle ilgilenenler için tenkitli neşir usul ve esaslarına dair bir el kitabı olarak “İkinci Klasik Dönem Projesi” kapsamında Berat Açıl, Sadık Yazar, Kadir Turgut ve Özgür Kavak tarafından hazırlanan Tenkitli Neşir Kılavuzu (Osmanlı Türkçesi Metinleri İçin) adlı eser İSAM Yayınları Başvuru Eserleri Dizisi’nden yayımlandı.

Erken Klasik Dönem Projesi Kapsamında YENİ KİTAP!

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Dinç’in telif ettiği Erken Dönem Tefsir Geleneğinde Nakil Anlayışı adlı kitabı İSAM Erken Klasik Dönem Projesi kapsamında İlmî Araştırılar Dizisi’nden yayımlandı. Kitap, eldeki bütün bilgiler göz önüne alındığında tefsirin, İslamî ilimlerin ilk aşamasını temsil ettiği, nüzul süreciyle başlayan ve bizzat vahyin belirlediği bir “Kur’an-ı Kerim’i anlama faaliyeti” olduğu tezini işlemektedir.

 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
    Timur Kocaoğlu Evrakı (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

 İSAM Yayınları