BİZDEN HABERLER / DUYURULAR
Ömer Faruk Harman Hocamız Vefat Etti

Dinler tarihi alanındaki kıymetli çalışmalarıyla tanınan, kuruluşundan itibaren TDV İslâm Ansiklopedisi’ne yönetici, ilim heyeti başkanı ve müellif-redaktör olarak çok önemli katkılarda bulunan Prof.Dr. Ömer Faruk Harman Hocamız 4 Mart 2021 Perşembe günü vefat etti. Hocamıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.

İkinci Klasik Dönem Projesi’nden YENİ KİTAP!

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sami Baga’nın telif ettiği İslam Felsefesinde Cisim Teorisi: Hikmetü’l-ayn Geleneği kitabı yayımlandı. Bu çalışmada Hikmetü’l-ayn geleneği çerçevesinde cismin tanımı, metafizik ilkeleri, varlığa gelişi ve tabiat felsefesinde incelendiği biçimiyle ilişenleri ele alınmaktadır.

İkinci Klasik Dönem Projesi’nden YENİ KİTAP!

Dr. Öğr. Üyesi Güllü Yıldız’ın telif ettiği Siyerde Şerh-Haşiye Geleneği: Moğultay b. Kılıç Örneği kitabı yayımlandı. Bu kitap, siyer yazıcılığında şerh ve haşiyelerin tarihî gelişimini ve bu gelenek içerisinde telif edilen eserleri tespit ederek, Abdurrahman es-Süheylî’nin (ö. 581/1185) İbn Hişâm’ın es-Sîretü’n-nebeviyye’sine yazdığı er-Ravzü’l-ünüf adlı şerhi üzerine Moğultay b. Kılıç’ın (ö. 762/1361) telif ettiği ez-Zehrü’l-bâsim adlı haşiyesinin siyer yazıcılığındaki yerini belirlemek amacıyla kaleme alınmıştır.

İkinci Klasik Dönem Projesi Kapsamında YENİ ESER

Hanefî-Mâtürîdî geleneğinin kendi dönemindeki önemli temsilcilerinden Hüsâmeddin es-Siğnâkī’nin (ö. 714/1314) et-Tesdîd fî şerhi’t-Temhîd eseri Ali Tarık Ziyat Yılmaz’ın tahkikiyle İSAM İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında yayımlandı.

Başvuru Eserleri Dizisinden Genişletilmiş Gözden Geçirilmiş Eser!

Tahkikli neşir çalışması yapacaklar için temel konu ve esasları ihtiva eden bir el kitabı olarak Okan Kadir Yılmaz tarafından hazırlanan İSAM Tahkikli Neşir Kılavuzu'nun genişletilmiş ve gözden geçirilmiş 3. basımı İSAM İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında İSAM Yayınları tarafından yayımlandı.

İkinci Klasik Dönem Projesi’nden YENİ KİTAP!

İSAM İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında Prof.Dr. M. Âkif Aydın’ın telif ettiği Osmanlı Hukuku: Devlet-i Aliyye’nin Temeli kitabı yayımlandı. Kitap Osmanlı Devleti’nin çok yönlü yapısının hukuk ve yargı yönlerini aydınlatmayı hedeflemektedir.

Osmanlıca Makaleler Veri Tabanı Güncellendi

Tarih, edebiyat ve dinî ilimlerle ilgili Osmanlıca dergilerdeki makalelerden oluşan Osmanlıca Makaleler Veri Tabanı güncellendi.

YENİ SAYI! İslam Araştırmaları Dergisi (45, 2021)

İSAM tarafından 1997’de yayımlanmaya başlayan ve 2001’den itibaren yılda iki sayı olarak (Ocak ve Temmuz) çıkarılan İslam Araştırmaları Dergisi’nin 45. Sayısı çıktı.

AYP’de 26. Doktora Tamamlandı

Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP) ikinci dönem (2014 yılı) araştırmacılarından Halil İbrahim KAYGISIZ, “Fahreddin er-Râzî’ye Göre Kur’an’da Mecaz Meselesi” başlıklı tezini 24.12.2020 tarihinde başarıyla savunarak doktor ünvanı almaya hak kazanmıştır.

İlmî Araştırmalar Dizisinden Gözden Geçirilmiş Eser!

Doç.Dr. Davut İltaş’ın, içerdiği temel unsurlarla birlikte genel olarak delâletin mahiyeti, nasların şer‘î hükümlere delâlet şekilleri ve bunların bilgi değerleri, tarihî süreç göz önünde bulundurularak kelâmcılar yöntemi zaviyesinden incelenmeye ve değerlendirilmeye çalıştığı Kelâmcı Usulcülerin Delâlet Anlayışı eserinin gözden geçirilmiş 2. basımı İSAM Yayınları tarafından yayımlandı.

Antikçağ’dan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi Türkçe ve İngilizce Olarak Online Yayında

TDV İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) ve İBB Kültür AŞ iş birliği ile 2015 yılında Türkçe olarak yayımlanan Antikçağ’dan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi’nin, Türkçe ve İngilizce versiyonlarıyla istanbultarihi.ist internet sitesinden test yayımına başlandı.

YENİ SAYI! Osmanlı Araştırmaları Dergisi (56, 2020)
İSAM ile İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinin müşterek yayını olan Osmanlı Araştırmaları'nın 56. sayısı yayımlandı.
YENİ SAYI! Yeni Gelen Dergiler ve İçindekiler
İSAM kütüphanesi tarafından sürekli olarak takip edilen yabancı dillerdeki periyodiklerin; İçindekiler sayfalarını ihtiva eden ve dört ayda bir hazırlanan Yeni Gelen Dergiler ve İçindekiler isimli yayınımızın 89. sayısı yayımlanmıştır.
LADEP 15. Dönem (2020-2021) Başvuruları Sona Erdi!

İstanbul’daki İslâmî ilimler ve ilâhiyat fakültelerinin lisans müfredatını desteklemek amacıyla geliştirilen Lisans Akademik Destek Programı’nın (LADEP) 7 ekimde başlayan 15. Dönem (2020-2021) başvuruları 26 Ekim 2020’de sona erdi.

 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA
  Kütüphane RANDEVU Sistemi

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) 
 
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim








 










İSTANBUL KADI SİCİLLERİ


 
     

 İSAM Yayınları