11. TAHKİK KURSU BAŞLIYOR (10-14 Temmuz 2023)
 

İSAM Tahkik Biriminde görev yapan uzman isimler tarafından verilecek 11. Tahkik Kursu 10-14 Temmuz 2023 tarihleri arasında İSAM Kampüsü’nde yapılacak. Teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecek 30 saatlik eğitimde, katılımcılara yazma eserlerin tahkikli neşrinde ihtiyaç duyacakları bilgi ve becerileri kazandırmaya yönelik eğitim verilecek.

Kursta İşlenecek Konular

Giriş

Yazma eserin tanımı, unsurları, tahkikin tanımı, tahkikin temel ve tali gayesi

Nüshaların Belirlenmesi (İhtiyâru'n-nüsah)

Tahkik edilecek eserin tespit ve temin edilen nüshaları arasında tahkikte kullanılmak üzere en az 3 nüshanın seçim kriterleri, nitelikli nüshalar, diğer nüshalar

Metnin Doğrulanması (Tevsîk)

Tahkike konu olan eserin ve müellif adının tespiti, eser ile müellif arasındaki aidiyet ilişkisi, ilgili yazmanın söz konusu esere aidiyeti ve orijinalliği

Nüsha Karşılaştırması (Mukâbeletü'n-nüsah)

Nitelikli nüsha karşılaştırma kriterleri, diğer nüshaların karşılaştırma kriterleri, nüsha farklarını gösterme yöntemleri, nüsha farkı gösteriminde kullanılan rumuzlar

Metnin Ortaya Çıkarılışı (Tahrîru'n-nas)

Yazma nüshalardan, hâricî kaynaklardan veya doğrudan muhakkik tarafından metnin tashihi (Muâlecetü'n-nas), metnin belirli imla kurallarına göre yazılması, harekelenmesi, noktalama işaretleri koyulması, paragraflara ayrılması ve başlıklandırılması (Zabtü'n-nas)

Dipnotlar ve Açıklamalar (İzâetü'n-nas ve Ta'lik ale'n-nas)

Metnin öğeleriyle (garip kelime, ıstılah, eser, şahıs vb.) ilgili notlar, kaynak gösterimi (ayet, hadis, şiir-mesel, alıntı-atıf), müellife ait notlar (minhüvât)

Dirase/İnceleme Yazısı

Müellifin hayatı ve eserleri, tahkik edilen eserin adı ve müellife aidiyeti, telif sebebi ve tarihi, konusu ve kaynakları, üzerine yapılan çalışmalar, literatürdeki yeri, nüshaların tanıtımı, mukabelede esas alınan nüshalar ve gerekçeleri, nüsha rumuzları, nüsha fotoğrafları, tahkikte takip edilen yöntem

Kaynakça ve Dizinler

Eserin tahkikinde kullanılan kaynakların alfabetik sıralaması, ayet, hadis, şiir, emsal, şahıs, eser, terimler vb. dizine girecek ifadelerin tespiti


Kursa Dair Diğer Hususlar:

 1. Kabul: Öğretim üyesi, doktora ve yüksek lisans öğrencilerinden Arapça bir eserin tahkikli neşri üzerine çalışmakta olan araştırmacılara öncelik verilecektir.
 2. Seminer Dili: Seminer dili Türkçedir. Ancak katılımcıların el yazması bir nüshayı okuyup elektronik ortama aktarabilecek şekilde ileri seviye Arapça dil bilgisine hâkim olmaları kursa katılım için temel şarttır.
 3. Uygulama Safhası: Kursun pratik safhasında kısa bir risale üzerinden uygulamalı tahkik çalışması yapılacaktır. Dolayısıyla katılımcıların araştırma yapabilmeleri için beraberlerinde içerisinde Şamile programının yüklü olduğu bir dizüstü bilgisayar bulundurmaları ve Arapça klavye kullanabilmeleri gerekmektedir.
 4. Öğle Yemeği: İSAM, kurs müddeti boyunca katılımcılara yemekhanesinde öğle yemeği ikram edecektir.
 5. Konaklama ve Ulaşım: İSAM ulaşım ve konaklama desteği vermeyecek, katılımcılar kendi imkanları ile hareket edeceklerdir.
 6. Sonuçların Açıklanması: Başvuru sonuçları e-posta yoluyla bildirilecektir. Başvuru formunda verilen iletişim bilgilerinin (telefon, e-posta) doğru ve güncel şekliyle yazıldığına dikkat edilmelidir.
 7. Kursa kabul edilen katılımcıların
  http://www.isam.org.tr/documents/_dosyalar/_pdfler/itnes_tahkikli_nesir_esaslari_TR_08Temmuz2021.pdf adresinde bulunan İSAM Tahkikli Neşir Esasları (İTNES) dokümanını okuyarak gelmeleri gerekmektedir.
 8. Sertifika: Seminerlere düzenli katılım sağlayan ve uygulama çalışmalarını tamamlayan katılımcılara sertifika verilecektir.
 9. Kurs Ücreti: Katılımcılardan kurs için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Başvuru tarihleri

: 26 Mayıs-4 Haziran 2023

Kabullerin açıklanması

: 5-11 Haziran 2023

Kurs tarihleri

: 10-14 Temmuz 2023

Seminer saatleri            

: Hafta içi her gün saat 09:00-15:00

Seminer yeri                 

: İSAM Kampüsü

 

İSAM Tahkik Kursu Programı

Gün/Saat

09.00-10.30

11.00-12.30

13.30-15.00

Pazartesi

1. Nüshaların Belirlenmesi (İhtiyâru’n-nüsah)

2. Metnin Doğrulanması (Tevsik)

Uygulama

Uygulama

Salı

3. Nüsha Karşılaştırması (Mukâbeletü’n-nüsah)

4. Metnin Ortaya Çıkarılışı (Tahrîru’n-nas)

Uygulama

Uygulama

Çarşamba

5. Dipnotlar (İzâetü’n-nas)

6. Açıklamalar (Ta’lik ale’n-nas)

Uygulama

Uygulama

Perşembe

7. Dirase / İnceleme

8. Kaynakça ve Dizinler

Uygulama

Uygulama

Cuma

Uygulama

Uygulama

Uygulama

Kapanış

 

Kurs başvurusu için tıklayınız 

Başvuru formuna belge yüklemesi zorunlu olduğundan Gmail/Google hesabınız ile giriş yapmanız gerekmektedir.

Başvuru Formuna Eklenecek Belgeler: 

1-Akademik CV (ayrıntılı)
2-Arapça dil puanı belgesi (YDS-YÖKDİL)
3-Yeni tarihli öğrenci belgesi veya akademik kimlik kartı (isteğe bağlı)
4-Yayınlanmış tahkikler ve akademik yayınlar belgeler (isteğe bağlı)

 

Bilgi ve İletişim:

tahkikkursu@isam.org.tr