Yaz Araştırma ve Eğitim Destek Programı (YADEP)

YADEP Nedir?

YADEP, Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP) kapsamında yaz dönemlerinde gerçekleştirilen, üniversitelerde görevli ve doktora aşamasında bulunan akademisyenlere yönelik bir akademik destek programıdır.

İSAM tarafından ilki 2016 yılında gerçekleştirilen YADEP’in beşincisi 18 Temmuz - 5 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

YADEP’in Amacı

Bu program, İstanbul dışında bulunan, özellikle de yeni açılmış olan İlahiyat fakültelerinde görevli akademisyenlere, yaz döneminde yoğun araştırma imkânı sunmak; eğitim seminerleri ile akademik gelişimlerine katkıda bulunmak ve İstanbul çevresindeki akademik ortamlarla tanışmalarını sağlamak amacıyla düzenlenmektedir.

Sağlanacak İmkânlar:

YADEP programına kabul edilen araştırmacılara program süresince aşağıdaki imkânlar ücretsiz olarak sağlanacaktır:

  • Konaklama: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nin Ümraniye’deki kız ve erkek öğrenci yurtlarında konaklama imkânı sağlanacaktır (yurtlardan İSAM’a geliş-gidiş bireysel olarak yapılacak, İSAM ayrıca ulaşım desteği vermeyecektir).

  • Yemek:Kahvaltı ve akşam yemeğinin, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi yurdunda, öğle yemeğinin ise İSAM'da verilmesi planlanmaktadır.

  • Fotokopi: İSAM Kütüphanesi’nde 1000 sayfaya kadar ücretsiz fotokopi veya PDF tarama hakkı verilecektir.

  • Sertifika: Seminerlere düzenli katılım sağlayan bütün araştırmacılara sertifika verilecektir.

YADEP Eğitim Programı ve Takvimi*


*Taslak programdır, seminer içerik ve saatlerinde değişiklikler olabilir.

Seminerler

Süre

Araştırma ve Yazım Teknikleri

Araştırma mefhumu ve sosyal bilimlerdeki temel araştırma modelleri (pozitivizm ve eleştirileri); sosyal bilimlerde başlıca yöntemsel yaklaşımlar (özellikle nitel yaklaşımın ihtiva ettiği yöntemler), stratejiler ve teknikler

10 blok

Araştırma Usulü

Akademik araştırmanın doğası; günümüz yüksek öğretiminde ve özellikle ilahiyat araştırmalarında araştırmaların problematikleri; akademik metin üretiminin güncel sorunları

8 blok

Bilim Teorisi

Çağdaş bilim anlayışının ortaya çıktığı felsefî arka plan; bilim felsefesinin temel bazı konuları; söz konusu tartışmaların ilahiyat alanına yönelik sonuçları

6 blok

Tarih Yazımı

Modern tarih yazıcılığı, belli başlı ekoller; örnekler üzerinden İslam tarih yazıcılığında problematikler; ilahiyat alanındaki araştırmalarda tarih yazımı

8 blok

Modern Dünyanın Oluşumu

Son iki yüzyılda felsefe, bilim, hukuk ve tarihin, siyaset ve toplum nizamının kurgulanması süreci ve bu sürecin kökenleri

6 blok

İslam Araştırmaları ve Araştırma Merkezleri:
Arap Dünyası

Arap dünyasındaki araştırma kurumları, kütüphaneler ve yayınevleri

2 blok

İslam Araştırmaları ve Araştırma Merkezleri:
Amerika

Amerika'daki araştırma kurumları ve kütüphaneler

2 blok

İslam Araştırmaları ve Araştırma Merkezleri:
İran

İran’daki araştırma kurumları, kütüphaneler ve İran çalışmaları

1 blok

İslam Araştırmalarının Tarihî Seyri

Dünyadaki İslam araştırmalarının tarihî seyri: Kurumlar, kütüphaneler ve yayınevleri

2 blok

İzlence Modelleri-Ders Planı Hazırlama

İzlence modelleri ve izlence hazırlamada dikkat edilecek hususlar

2 blok

Araştırma Veri Tabanları

Akademik çalışmalarda kullanılabilecek elektronik kaynaklar ve veri tabanları

1 blok

İlmî Destek Faaliyetleri: Lisans

Lisans öğrencilerine yönelik yürütülebilecek ilmî destek faaliyetleri ve LADEP tecrübesi

2 blok

Toplam

50 blok

Kültürel Gezi/Sosyal Etkinlik

1 gün
Bilgi ve İletişim:

İbrahim Köse / Muhammet Ceylan

ayp@isam.org.tr

T. +90 216 988 10 00 (Dahili 1091/1221)
F. +90 216 474 08 74