Yaz Araştırma ve Eğitim Destek Programı (YADEP)

YADEP Nedir?

YADEP, Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP) kapsamında, katılımcılara araştırma imkânı sunmak, eğitim seminerleri ile araştırmacıların akademik gelişimlerine katkıda bulunmak ve İSAM çevresindeki akademik ortamlarla tanışmalarını sağlamak amacıyla yaz dönemlerinde gerçekleştirilen bir eğitim destek programıdır.

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından ilki 2016 yılında hayata geçirilen YADEP’in altıncısı 18 Temmuz - 4 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.


Başvuru Süreci, Kabul Şartları ve İmkânlar:

 • Program, İlahiyat-İslami İlimler alanında doktora yapan araştırmacılara yöneliktir.

 • Daha önce YADEP’e katılmış veya doktora kaydı bulunmayan başvurular ön elemeye tabi tutulacaktır.

 • Başvurular 1-12 Haziran 2023 tarihleri arasında başvuru formu aracılığıyla elektronik ortamda alınacaktır (gerek görülmesi halinde bu süre uzatılabilir).

 • Başvuru sonuçları e-posta yoluyla bildirilecektir. Başvuru formunda verilen iletişim bilgilerinin (telefon, e-posta) doğru ve güncel olduğuna dikkat edilmelidir.

 • Başvuruların değerlendirilmesinde niyet mektubu (katılımcı, programa neden katılmak istediğini, alanıyla ilgili çalışmalarını ve geleceğe dair akademik planlarını 2 sayfayı geçmeyecek şekilde ifade etmeli) ve akademik CV (ayrıntılı) dikkate alınacaktır.

 • Adaylar, programa katılmak için çalıştıkları kurumlardan alacakları görevlendirme, izin vb. resmî iş ve işlemlerini bireysel olarak yürütecekler, katılımcılar için İSAM ayrıca kurumsal bir girişimde bulunmayacaktır.

 • Eğitim: Seminerler hafta içi her gün 09:00-18:00 saatleri arasında İSAM kampüsünde gerçekleştirilecektir.

 • Ulaşım: Ulaşım desteği verilmeyecek, katılımcılar kendi imkanları ile hareket edeceklerdir.

 • Konaklama: İSAM, kurumsal imkanlar dahilinde konaklama desteği verecektir.

 • Öğle Yemeği: İSAM, program müddeti boyunca katılımcılara yemekhanesinde ücretsiz öğle yemeği ikram edecektir.

 • Fotokopi: Program müddeti boyunca katılımcılara 1.000 sayfaya kadar ücretsiz fotokopi veya PDF tarama hakkı verilecektir.

 • Sertifika: Program boyunca seminerlere düzenli katılım sağlayan bütün araştırmacılara sertifika verilecektir.


Başvuru Formu ve İstenen Belgeler

Programa katılmak isteyen araştırmacıların elektronik başvuru formunu eksiksiz doldurmaları ve aşağıdaki belgeleri forma eklemeleri gerekmektedir.

     Başvuru Formuna Eklenecek Belgeler:

 • Akademik CV (ayrıntılı)
 • Niyet mektubu (katılımcı, programa neden katılmak istediğini, alanıyla ilgili çalışmalarını ve geleceğe dair akademik planlarını 2 sayfayı geçmeyecek şekilde ifade etmelidir)
 • Yeni tarihli öğrenci belgesi
 • Akademik kimlik kartı (isteğe bağlı)
 • Vesikalık fotoğraf (isteğe bağlı)
 • Yayımlanmış akademik yayınlar ve diğer belgeler (isteğe bağlı)

Eğitim Takvimi ve Seminerler

(Taslak programdır, seminer içerik ve saatlerinde değişiklikler olabilir.
)

 

Başvuru tarihleri

1-12 Haziran 2023 (Gerek görülmesi halinde uzatılabilir)

Kabullerin açıklanması

20-23 Haziran 2023

Program tarihleri

18 Temmuz – 4 Ağustos 2023

Seminer saatleri

Hafta içi her gün saat 09:00-18:00

Seminer yeri

İSAM Kampüsü

 

Seminerler

Süre

Araştırma ve Yazım Teknikleri

Araştırma mefhumu ve sosyal bilimlerdeki temel araştırma modelleri; sosyal bilimlerde başlıca yöntemsel yaklaşımlar (özellikle nitel yaklaşımın ihtiva ettiği yöntemler), metin analizlerinde stratejiler ve teknikler, makale yazma ve izlence hazırlama teknikleri

11 blok

Araştırma Usulü

Akademik araştırmanın doğası; günümüz yüksek öğretiminde ve özellikle ilahiyat araştırmalarında araştırmaların problematikleri; akademik metin üretiminin güncel sorunları

8 blok

Bilim Teorisi

Çağdaş bilim anlayışının ortaya çıktığı felsefî arka plan; bilim felsefesinin temel bazı konuları; söz konusu tartışmaların ilahiyat alanına yönelik sonuçları

4 blok

Tarih Yazımı

Modern tarih yazıcılığı, belli başlı ekoller; örnekler üzerinden İslam tarih yazıcılığında problematikler; ilahiyat alanındaki araştırmalarda tarih yazımı

8 blok

Dijital Beşeri Bilimler

Teknoloji ile beşeri bilimleri bir araya getiren akademik bilim dalına giriş. Araştırma sürecinde kaynaklarla olan ilişkiyi ve araştırmanın çıktılarını değiştiren teknolojik yöntemleri, yakın okuma ile fark edilemeyen detayları görebilmeyi ve buna bağlı olarak yeni sorular sorabilmeyi sağlayan yaklaşımı tanıma

Temalar: mekânsal analizler, network analizleri, metin analizleri, veri tabanları ve 2B veya 3B görselleştirmeler, yapay zeka.

5 blok

İslam Araştırmalarının Tarihî Seyri

Dünyadaki İslam araştırmalarının tarihî seyri: Kurumlar, kütüphaneler ve yayınevleri

1 blok

Amerika’da İslam Araştırmaları & Akademik Araştırma Veri Tabanları

Amerika’da İslam Araştırmaları, Araştırma stratejileri, dijital kaynaklar, veri tabanları ve sözlükler,

2 blok

Arap İslam Dünyasındaki Yayınevleri ve Meşhur Muhakkikler

Arap İslam dünyasındaki meşhur yayınevleri, meşhur ilim adamları ve muhakkikler

2 blok

İran’da İslam Araştırmaları & Akademik Araştırma Veri Tabanları

İran’da İslam araştırmaları, araştırma kurumları, kütüphaneler, İran çalışmaları, veri tabanları ve eğitim hayatı

2 blok

İSAM Kütüphanesi ve Veri Tabanları

1 Blok

Konuşmalar: Tecrübe ve Bilgi Paylaşımları

4 blok

Toplam

48 blok


Başvuru Formu’nu doldurmak için tıklayınız 

Başvuru formuna belge yüklemesi zorunlu olduğundan Gmail/Google hesabınızla giriş yapmanız gerekmektedir.


Bilgi ve İletişim:

ayp@isam.org.tr