logo
/
Büyük İstanbul Tarihi

Büyük İstanbul Tarihi

İstanbul’un 8500 yıllık tarihini ele alan Antikçağ’dan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi, İslam Araştırmaları Merkezi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür A.Ş. ortaklığı ile hazırlandı.

2012 yılı sonlarında başlatılan proje çerçevesinde tematik olarak hazırlanan ve topografya, mimari, dinî ve sosyal hayat, yönetim, iktisat gibi farklı alanlara dair, 270 ilim adamının kaleme aldığı 363 makaleden oluşan eserin Türkçe versiyonu 2015 yılında basıldı. 10 cilt, 5320 sayfadan oluşan eserde harita, minyatür, gravür, resim, arşiv belgesi olarak 4000 civarında görsel malzeme kullanıldı. Eserin 2019 yılında tamamlanan İngilizce tercümesi ise baskıya hazır bir şekilde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.’ye teslim edildi.

Büyük İstanbul Tarihi’nin tanıtım toplantısı, 18 Haziran 2016 Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı bir törenle Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yapıldı. Eserin Türkçe aslı ve İngilizce tercümesi istanbultarihi.ist adresinden ücretsiz erişime açıldı.
 
Nitelik ve Muhtevası
Büyük İstanbul Tarihi’nde İstanbul’un Antikçağ’daki ilk yerleşiminden günümüze kadar “şehir” oluşunu merkeze alarak dünya şehirleri içindeki yerinin tayin edilmesi ve İstanbul’a dair akademik araştırmaların bir hulasasının sunulması amaçlandı. Genel okuyucunun beklentilerine cevap vermesi, örgün eğitimdeki öğrenciler için bir başvuru kaynağı olması, bu alanda yapılacak çalışmalara bilgi, yöntem ve içerik bakımında örnek teşkil etmesi, yurt içi ve yurt dışında İstanbul ile ilgili verilecek derslerde kullanılabilecek bir kaynak metin olması da eserin hedefleri arasındadır.

Şehrin bütün tarihî dönemlerini kuşatan ve alanındaki en hacimli ve kapsamlı çalışma olma özelliğine sahip Büyük İstanbul Tarihi’nin yazımında tematik bir anlayışla hareket edildi, konular makaleler hâlinde kaleme alındı. Ana makalelerde yeterince üzerinde durulamayan konuların daha iyi anlaşılmasını sağlayacak detaylar ise çerçeve ve derkenar yazılarıyla derinlikli olarak incelendi.

Temaların kendi içindeki kronolojilerinin oluşturulmasında şehrin kimliğini belirleyen ve tarihî akışında dönüm noktasını oluşturan üç dönem; Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri esas alındı. Her tema kendi içindeki süreklilik ve değişimler dikkate alınarak dönemlendirildi; Antikçağ, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri mutlak kopuşlar olarak ele alınmadı. “İstanbul Kronolojisi” ve “İstanbul Bibliyografyası” bölümleri de ansiklopedinin İstanbul tarihi açısından alanlarında ilk ve önemli iki çalışma olarak okurlara sunuldu.

Büyük İstanbul Tarihi’ni diğer şehir tarihlerinden ayıran hususiyetlerin başında geniş yazar kadrosu, uluslararası akademik katkılar, görsel materyal zenginliği ve hacmi gelmektedir. İçerik, tasarım ve baskı materyali itibarıyla birbirini tamamlayan ve destekleyen bu çalışma aynı zamanda şehirlerin uzun tarihlerini yazmada her açıdan bir model önerisi de sunmaktadır.

Proje yöneticiliğini Prof.Dr. M. Âkif Aydın’ın, editörlüğünü Dr. Coşkun Yılmaz’ın yaptığı eserin tasarımı ise Bülent Erkmen’e aittir.

Büyük İstanbul Tarihi hakkında daha fazla bilgi edinmek ve ansiklopedinin web sitesi için tıklayınız.

Önerilen Etiketler
Büyük İstanbul Tarihi
Güncellenme Tarihi : 27 Şubat 2024