logo
/
Tematik Ansiklopediler

Tematik Ansiklopediler

İSAM 33 yıllık çabasının ürünü olan, Türkiye’nin en büyük ansiklopedi projesi TDV İslâm Ansiklopedisi’ni 2016 yılında tamamlayarak okuyucuların hizmetine sundu. Günümüzde yaşanan hızlı değişimleri, yeni araştırma ve yayınların ortaya koyduğu bilgi ve bulguları dikkate alan İSAM, TDV İslâm Ansiklopedisi’nin içeriğini doğru ve güncel tutmayı önemsemekte ve bu yönde çalışmalarını sürdürmektedir.
 
Ansiklopedinin tüm alanlarda anlamlı ve bütüncül bir zenginliğe kavuşturulması ve günümüzün ihtiyaçlarına uygun olarak sürekli güncellenmesi hedefi çerçevesinde ortaya yeni çıkan soru ve sorunlara odaklanan, geleneksel İslamî disiplinlerle modern sosyal bilimleri kapsayan tematik ansiklopediler (ihtisas ansiklopedileri) hazırlama fikri geliştirildi.

Buna uygun olarak hazırlanan tematik ansiklopediler projesi; Kur’an, hadis gibi İslam’ın temel kaynakları, İslam iktisadı, İslam siyaset düşüncesi gibi sosyal ve beşerî bilimlerle kesişen disiplin alanları, farklı coğrafyalardaki müslüman topluluklar ve İslam devletleri, 21. yüzyılın bilimsel ve teknolojik gelişmeleriyle biyoetik, gıda güvenliği, çevre sorunları ve küresel iklim değişikliği gibi güncel meselelere odaklanarak çağdaş dünyanın zorluklarına ışık tutmayı amaçlamaktadır. 

Farklı ihtisas alanlarını kapsayan ansiklopedilerin alanlara bağlı olarak farklı hacimlerde olması, ancak içerik açısından TDV İslâm Ansiklopedisi’nin yüksek standartlarına uygunluk arzetmesi öngörülmektedir. Alanlarında uzmanlaşmış ilim adamlarının yürüteceği kolektif çalışmalar, yaklaşık dört-beş yıl gibi kısa bir zaman aralığında tamamlanarak kapsamlı, güncel ve güvenilir bilgilerin derli toplu bir şekilde sunulacağı bir ansiklopedi koleksiyonunun ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Bu ansiklopediler, aynı zamanda TDV İslâm Ansiklopedisi’nin güncellenme ihtiyacını karşılamak için önemli bir kaynak oluşturacaktır.

Tematik ansiklopediler, uzmanların ve geniş kitlelerin bilgiye ulaşımını kolaylaştıracak, toplumun bilgi düzeyini yükseltme ve kültürel bir zenginlik oluşturma hedefine yönelik büyük bir adım oluşturacaktır.
 

Önerilen Etiketler
Tematik Ansiklopediler
Güncellenme Tarihi : 27 Şubat 2024