logo
/

Sıkça Sorulan Sorular

Genel

İSAM’daki akademisyenlere dinî konularda fetvâ sormak mümkün mü?
Bu tür soruları cevaplamakla yükümlü resmî kurumların başında Diyanet İşleri Başkanlığı ve İstanbul Müftülüğü gelmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Din İşleri Yüksek Kurulu sayfasında daha önce verilmiş fetvalara kurul.diyanet.gov.tr adresinden göz atabilir veya Alo 190 numaralı Fetva Hattı’na danışabilirsiniz.

İSAM Diyanet İşleri Başkanlığı’na mı bağlıdır?
İSAM, Diyanet İşleri Başkanlığı ile işbirliği içinde hizmet veren ve diğer bütün TC vakıfları gibi Vakıflar Kanunu’na tâbi olan Türkiye Diyanet Vakfı’nın bir alt kuruluşudur.

İSAM bir kamu kurumu mudur? YÖK ile bir ilişkisi var mı?
İSAM, bir özel hukuk tüzel kişiliği olup kamusal niteliği ve YÖK ile ilişkisi yoktur.

İSAM’ın gelir kaynakları nelerdir?
İSAM’ın ana gelir kaynağı Türkiye Diyanet Vakfı’dır.

İSAM kâr amacı güdüyor mu, kazanç sağlıyor mu?
İSAM kâr amacı gütmeyen bir kurumdur.

İSAM’ın şubesi var mı, eğer yoksa açılması düşünülüyor mu?
İslam Araştırmaları Merkezi ismini veya İSAM kısaltmasını ya da bunların benzerlerini kullanan kuruluşların İSAM ile ilgisi yoktur. Şube açılması ise düşünülmemektedir.

İSAM’ın akademik personel alım politikası nedir? Hangi uzmanlıklara sahip kişiler istihdam edilmektedir?
İSAM, kendi Çalışma Tâlimatı, bağlı olduğu Türkiye Diyanet Vakfı Senedi ve genelde ülke ihtiyaçları, özelde de kurumsal hizmet alanları göz önünde bulundurularak sosyal bilimler ve dinî ilimler sahalarında zaman zaman araştırma elemanı ve uzmanı istihdamına gitmektedir.

İSAM’daki faaliyetlerden haber alabilmek için ne yapmak gerekiyor?
İSAM e-posta listesine üye olmak ve/veya web sitesindeki duyuruları düzenli izlemek gerekir.

İSAM Yayınları Nereden Temin Edilebilir?
İSAM Yayınları Türkiye Diyanet Vakfı'nın www.diyanetvakfiyayin.com.tr adresinden temin edilebilir.


Eğitim

İSAM’da eğitim programları düzenleniyor mu?
İSAM yılda belirli dönemlerde tahkikli ve tenkitli neşir kursları düzenlemekte, ayrıca lisans öğrencilerine yönelik LADEP, lisansüstü araştırmacılara yönelik AYP ve YADEP programlarına katılan kişilere eğitim vermektedir.  Ayrıca kamuya açık olarak her ay konferanslar ve paneller düzenlemektedir.

İSAM'ın burs programı olan Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP) başvuru kabul ediyor mu?
Şu ana kadar sadece üç dönem alıp yapan AYP'nin belirlenmiş bir başvuru takvimi şu an için bulunmamaktadır.


Kütüphane

Lisans öğrencileri neden kütüphane üyesi olamıyor?
İSAM Kütüphanesi İslami İlimler alanında bir ihtisas kütüphanesi olması nedeniyle İSAM'ın projeleri haricinde alanda çalışma yapan uzmanlara hizmet vermeyi öncelemektedir. Kütüphane sahip olduğu alan itibariyle lisansüstü araştırmacılara ancak hizmet verebilmekte, sıklıkla boş yer sıkıntıları yaşanmaktadır. 

Kütüphane üyelerinin ödünç kitap almasına niçin müsaade edilmiyor?
Kütüphane’den ödünç alma hakkına kurumumuzun sürekli ve tam zamanlı araştırmacıları ile ansiklopedi çalışanları sahiptir. İSAM’ın araştırma faaliyetleriyle ilgili her an ihtiyaç duyulabildiği için kaynaklarımız bu grupların dışında hiç kimseye ödünç verilememektedir.

Okuyucu kütüphanede yerinde bulamadığı kitap ve dergi için ne yapmalıdır?
Kat görevlilerine ve müracaat birimi elemanlarına başvurmalıdır.

Okuyucu kütüphanede bulunmayan eserlerin satın alınmasını talep edebilir mi?
Kütüphanemize üye araştırmacılar sahalarıyla ilgili kitap, dergi ve tezlerin temin edilmesi için müracaat servisimizdeki yayın talep formlarını doldurup kütüphane müdürlüğüne teslim edebilirler veya kutuphane@isam.org.tr mail adresine iletebilirler. Yayın temini çalışmaları belli bir politika ve planlamaya göre yapılmaktadır. Yazılı öneriler ilgili komisyonlar tarafından değerlendirilecektir.

Kütüphanedeki kitapların ve süreli yayınların metinleri niçin veri tabanlarına aktarılarak internet üzerinden kullanıma açılmıyor?
Bu bir telif hakkı sorunu olup İSAM’ın bütün kitapların internet üzerinden yayın hakkını satın alması teknik açıdan imkânsızdır. Ayrıca bu tip hizmetler çeşitli web siteleri aracılığıyla sunulduğu için öncelikli görülmemektedir.

Mikrofiş ve mikrofilm çıktısı alınabiliyor mu?
Pozitif ve negatif mikrofilm ve mikrofişlerden çıktı alınabilmekte, CD'ye yazdırılabilmektedir.

Doküman dosyalarındaki kaynakların fotokopisi çektirilebilir mi?
Evet, doküman dosyalarındaki kaynaklardan ilgili serviste görevli elemanların bilgisi dahilinde fotokopi çektirilebilir.

Güncellenme Tarihi : 29 Şubat 2024