logo
/

Bağışçılarımız

Orhan Şaik Gökyay (1902-1994)
1902 yılında İnebolu’da doğdu. 1930’da Dârülfünun Edebiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Uzun yıllar öğretmenlik yaptı. Edebiyat tarihi araştırmacısı ve şairdir. “Bu Vatan Kimin” adlı şiiri ile Kâtip Çelebi’den Seçmeler, Dede Korkut Hikâyeleri önemli eserlerindendir. 2 Aralık 1994 tarihinde vefat etti.

Henüz hayatta iken İSAM’a vakfettiği koleksiyon, 13 yazma, 9872 cilt kitap ile 257 kalem dergiye ait 8649 sayıyı ihtiva etmektedir. Osmanlı Türkçesi ve Latin harfli Türkçe eserlerden oluşan koleksiyonu Türk edebiyatı, Türk dili ve folklor ağırlıklıdır. Koleksiyonda önemli miktarda Kiril alfabeli eser de mevcuttur. İSAM Kütüphanesi’nde özel koleksiyon olarak açık raf sistemi ile okuyucuların kullanımına sunulmuştur. İSAM Kütüphanesi Arşivi’nde (İKA) Orhan Şaik Gökyay’a ait evrak koleksiyonu 9 başlık altında, 106 dosyada, 2069 kayıtta tasnif edilmiştir.

İSAM Kütüphanesi Orhan Şaik Gökyay Evrakı veri tabanı için tıklayınız.

Orhan Şaik Gökyay ve eserleri hakkında daha fazla bilgi için: TDV İslâm Ansiklopedisi

Yavuz Argıt (1934-2009)
1934 yılında İzmit’te doğdu. Deniz astsubayı olarak denizcilik hayatına başladı, astsubaylıktan ayrıldıktan sonra PETKİM’de çalıştı. 1982-1994 yıllarında uzun yol taşımacılığı yapan gemilerde çarkçı ve çarkçıbaşılık görevlerinde bulundu. Koleksiyonunda yer alan her kitabı ve süreli yayını satır satır okuyan Yavuz Argıt, koleksiyonuyla birlikte 29 Mayıs 1999 tarihinde kendisi de İSAM’a taşındı ve vefatına kadar yine kitaplarının arasında yaşadı. 7 Mayıs 2009 tarihinde vefat etti. Yaklaşık 25.000 kitap ve dergiden oluşan koleksiyonu İSAM Kütüphanesi’nde özel koleksiyonunda açık raf sistemiyle okuyucuların kullanımına sunulmuştur.

Nuhoğlu Ailesi 
Hidayet Yavuz Nuhoğlu hem sahaf olan babasından ailesine kalan kitapları hem de kendisinin oluşturduğu özel kütüphanesini Nuhoğlu ailesi adına İSAM’a bağışladı. 1 Haziran 2006 tarihinde İSAM’a intikal eden koleksiyonun tamamına yakını Türkçe, Osmanlıca, Arapça ve İngilizce eserlerden oluşmaktadır. Muhtelif konularda kitapların bulunduğu koleksiyonda 72 yazma, 5052 cilt kitap ve 73 kalem dergiye ait 1310 sayı süreli yayın vardır. İSAM Kütüphanesi’nde özel koleksiyonunda açık raf sistemiyle okuyucuların kullanımına sunulmuştur.

Kasım Küfrevî (1920-1992)
1920 yılında Bitlis’te doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı fakültede doktorasını tamamladı. Değişik dönemlerde Ağrı milletvekilliği ve Ağrı senatörlüğü vazifelerinde bulundu. Çocukluğunda İslamî ilimler eğitimi aldı. İngilizce, Almanca, Fransızca, Farsça ve Arapça bilen Küfrevî’nin yayımlanmış makale ve kitapları bulunmaktadır. 3 Aralık 1992 tarihinde vefat etti. 
Koleksiyonu, 261’i yazma olmak üzere 3679 eseri ihtiva etmektedir. Küfrevî koleksiyonu İSAM’a kızı Semra Nasırlı tarafından 30 Nisan 2006 tarihinde bağışlandı. Koleksiyonun tamamına yakını Arapça, Osmanlıca, İngilizce ve Farsça eserlerden müteşekkil olup İslam dini ile ilgili temel kaynakların genelde ilk baskıları mevcuttur. İSAM Kütüphanesi’nde özel koleksiyonunda açık raf sistemiyle okuyucuların kullanımına sunulmuştur.
Kasım Küfrevî hakkında daha fazla bilgi için: TDV İslâm Ansiklopedisi

Baykan Sezer (1968-2002) 
1939 yılında Malatya’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nden “Doğu-Batı Çatışmasında Yunanlılığın Yeri” başlıklı lisans bitirme teziyle mezun oldu (1968). Aynı fakültenin sosyoloji bölüm başkanlığına atandı (1982). 1982-1993 yılları arasında bölüm başkanlığı ve Sosyoloji Araştırma Merkezi başkanlığı, emekli oluncaya kadar da Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı başkanlığı yaptı. 7 Eylül 2002 tarihinde vefat etti. Sezer’in sosyoloji ağırlıklı Fransızca, İngilizce ve Türkçe zengin koleksiyonu 3 Temmuz 2013 tarihinde Ertan Eğribel ve Mehmet Ufuk Özcan tarafından İSAM Kütüphanesi’ne bağışlandı.

Rüçhan Arık-Oluş Arık 
Türk sanat tarihi ve arkeolojisinin önemli isimlerinden Rüçhan Arık ve Mehmet Oluş Arık’ın zengin kitap koleksiyonları 2018 yılının son günlerinde İSAM Kütüphanesi’ne intikal etti. Sanat tarihi, arkeoloji, filoloji, etnoloji, antropoloji, sosyoloji, felsefe, güzel sanatlar ve edebiyat alanlarında 5500 civarında kitap ve süreli yayından oluşan koleksiyon, araştırmacıların istifadesine sunulmuştur. 

İnci Enginün 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Aynı fakültenin Türk Edebiyatı Kürsüsü’ne asistan oldu. “Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı’nda Shakespeare Tercüme ve Tesirleri” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı (1968). “Halide Edib Adıvar’ın Romanlarında Doğu ve Batı Meselesi” adlı çalışmasıyla 1974 yılında doçent, 1984’te profesör oldu. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne geçti. 1981 yılında Devrin Yazarlarının Kalemiyle Millî Mücadele ve Gazi Mustafa Kemal adlı kitabıyla Türkiye Millî Kültür Vakfı ödülüne layık görüldü. Türkiye Yazarlar Birliği tarafından eleştiri dalında iki defa “yılın yazarı” seçildi. Türk Dil Kurumu asil üyeliğinde bulundu. 1988-1993 yılları arasında UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.

Kütüphanemize yıllardır belirli aralıkla kitap bağışı yapan Enginün’ün, şu ana kadar Türkçe ve İngilizce çoğunlukla edebiyat ve tiyatro konularındaki 1548 cilt bağış eseri, kütüphanemiz raflarında yerini aldı ve araştırmacıların istifadesine sunuldu. Enginün’e ait arşiv ve dokümanlar İSAM Kütüphanesi Arşiv Birimi’ne kademeli olarak intikal etmektedir. Belgeler ve kaynaklar üzerindeki çalışmalar devam etmekte olup koleksiyon tamamlandığında tasnif edilerek araştırmacıların istifadesine sunulacaktır.

Hasan Nejat Göyünç (1925-2001)
1925 yılında İstanbul Beşiktaş’ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu (1948). Göttingen Üniversitesi’nde doktorasını tamamladı. Birçok üniversitede öğretim üyeliği yaptı. 1979-1980 yılları arasında Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde genel müdürlük görevinde bulundu. Osmanlı Araştırmaları Dergisi’nin kurucusudur. Yayımlanmış makale ve kitapları mevcuttur. 1 Temmuz 2001 tarihinde vefat eden Nejat Göyünç Çengelköy Mezarlığı’nda medfundur. Kendisinin bağışladığı koleksiyonu, 1129 cilt kitap ve 19 dergiye ait 189 sayıyı ihtiva etmektedir. Eserlerin tamamına yakını Türkçe, Almanca ve İngilizce olup tarih ve sosyal bilimler ağırlıklıdır. Koleksiyonunun bir kısmı da kendi adını taşıyan Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü Prof.Dr. Nejat Göyünç Kütüphanesi’ndedir. 
Hakkında daha fazla bilgi için: TDV İslâm Ansiklopedisi

İrfan Fethi Gemuhluoğlu (1923-1977)
1923 yılında İstanbul’da doğdu. Haydarpaşa Lisesi’nden, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1950-1955 yılları arasında İstanbul’da çeşitli okullarda Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği yaptı. 1955-1963 yılları arasında İstanbul Spor ve Sergi Sarayı müdürlüğü, 1965-1966 yıllarında Milli Eğitim Bakanlığı Özel Kalem müdürlüğü görevinde bulundu. 1966-1970 yılları arasında Türkiye Odalar Birliği’nin basın müşavirliğini, 1970-1977 yılları arasında kuruluşunu da gerçekleştirdiği Türk Petrol Vakfı’nın genel sekreterliğini yaptı. 5 Ekim 1977 tarihinde vefat etti. Erenköy Sahrayıcedit Mezarlığı’nda medfundur. Oğlu Ali Gemuhluoğlu tarafından İSAM Kütüphanesi’ne bağışlanan koleksiyonu, 847 cilt kitap ve 17 dergiye ait 455 sayıyı ihtiva etmektedir. Çoğunluğu Türkçe olan eserler edebiyat ve sosyal bilimler ağırlıklıdır.
Hakkında daha fazla bilgi için: TDV İslâm Ansiklopedisi

Hüseyin Cahit Öztelli (1910-1978)
1910 yılında Erzincan’da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Eğitimci, halk bilimci ve halk edebiyatı tarihçisi olan Öztelli, 1966 yılında Milli Eğitim Bakanlığı içinde oluşturulan Millî Folklor Enstitüsü’nün kurucu müdürü olarak görev yaptı. Ülkemizde halk bilimi çalışmalarının kurumsallaşmasına hizmet etti. Halk bilimi alanında, Türk halk edebiyatı tarihi ve özellikle âşık edebiyatı hakkında yüzlerce makale yazdı. Türk Dil Kurumu’nda da önemli görevler üstlendi. 24 Şubat 1978 tarihinde Ankara’da vefat etti. 1000 civarında Türk halk edebiyatı ağırlıklı Türkçe eserden oluşan değerli koleksiyonu, oğlu Doğan Öztelli tarafından 2017 yılında İSAM Kütüphanesi’ne bağışlandı. Bağış koleksiyonu Öztelli’nin çalışma notları ve makalelerinden oluşan kişisel arşiv evrakını da içermektedir. 

Suphi Saatçi (1946-)
1946 yılında Kerkük’te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kerkük’te tamamladı. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nden mezun oldu (1969). Doktorasını İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Restorasyon Ana Bilim Dalı’nda tamamladı (1992). 1995 yılında doçent, 2002’de profesör oldu. 1 Şubat 2011 tarihinde atandığı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde rektör yardımcılığı yaptı. 2013 yılında yaş haddinden emekliye ayrıldı. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’ne geçti (Ekim 2014) ve Mimarlık bölüm başkanlığına atandı. Hâlen aynı fakültede öğretim üyesidir. 
Koleksiyonu, 990 cilt kitap ve 7 kalem dergiye ait 430 sayıyı ihtiva etmektedir. Çoğunluğu Türkçe, İngilizce ve Türkmence olan eserler edebiyat, sanat, mimari ve Irak Türkmenleri konuları ağırlıklıdır.

İsmail Otar (1911-2005) 
1911 yılında Bursa’da doğdu. İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi’nden mezun oldu (1935). Muhasebecilik ve muhasebe uzmanlığı yaptı. Kırım millî davasının Türkiye’deki önemli isimlerindendir. Yayımlanmış makale ve eserleri mevcuttur. Emel Türk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı’nın kurucularındandır. 28 Ekim 2005 tarihinde vefat etti. Kitapları Mart 2007 tarihinde kızı Bilge Bostan (Otar) tarafından İSAM Kütüphanesi’ne bağışlandı. 
774 cilt kitap ve 126 kalem dergiye ait 2930 sayıyı ihtiva eden tarih, sosyal bilimler ve edebiyat ağırlıklı koleksiyonda muhtelif dil ve Türk lehçelerine ait eserler yer almaktadır. Türkistan bölgesi, özellikle Kırım’la ilgili her türlü akademik çalışma, gazete, gazete kupürü, çalışma dosyaları, berat ve hüccetler içeren kişisel arşiv koleksiyonu da bağışları arasındadır.

Abdullah Uçman (1951-)
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu (1972). Aynı bölümde kütüphane memurluğu yaptı (1974-1978). 1976 yılında Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi’nin yayın kurulunda görev aldı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yeni Türk Edebiyatı Kürsüsü’nde Mehmet Kaplan’ın asistanı oldu (1978). Aynı fakültede doktorasını tamamladı (1981). 1996 yılında doçent, 2002’de profesör oldu. 2006-2008 yılları arasında İstanbul Şehir Tiyatroları Repertuvar Kurulu’nda görev yaptı. 1984 yılından beri Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim üyesi ve bölüm başkanı olarak çalışmaktadır. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nde redaktör olarak görev yaptı. 850 cilt civarında eserin bulunduğu koleksiyonunun çoğunluğu Türkçe olup, Türk dili ve edebiyatı ile tarih ağırlıklıdır. Osmanlı’nın son yıllarında ve Cumhuriyet’in ilk dönemlerinde yaşayan filozof, şair ve politikacı Rıza Tevfik Bölükbaşı’na ait evrak koleksiyonu da İSAM Kütüphanesi’ne 16 Temmuz 2016 tarihinde Abdullah Uçman tarafından intikal ettirilmiştir.

Cüneyd Kosal (1931-2018)
1931 yılında İstanbul Sultanahmet Akbıyık mahallesinde Dede Efendi’nin evine çok yakın bir evde dünyaya geldi. İlkokul yıllarından itibaren güzel bir sese sahip olduğu için çevresinden teşvik gördü. Lise son sınıfta kanun sazı ile bildiği şarkıları çalabilecek duruma geldi. Klasik Türk musikisinin son dönemlerine yetişmiş önemli bir kanun sanatçısı ve bestekârıdır. Altmış beş yıl boyunca büyük bir titizlikle oluşturduğu geniş nota arşiviyle alanında en büyük koleksiyoner unvanına sahiptir. Üniversite yıllarında ses sanatçısı olarak Üsküdar Musiki Cemiyeti’nde iken, üniversite koro şefi Nevzat Atlığ tarafından kanun çaldığı öğrenilince, sazendeler arasına giren Kosal bu tarihten itibaren ses sanatçılığını bıraktı ve kanun sanatçılığına ağırlık verdi.

Bu dönemden sonra ferdî faaliyetlerine ağırlık vermekle birlikte icrası yapılmamış eserleri çalmak üzere saz arkadaşlarıyla kurdukları ve adını kendisinin koyduğu “Klasik Türk Sazları Beşlisi” ile yurt içinde ve yurt dışında saz eseri ağırlıklı birçok icrada bulundu. 1991 yılında Kültür Bakanlığı’nca kurulması planlanan İstanbul Tarihî Türk Müziği Topluluğu’nun kuruluş çalışmaları sırasında ve sonrasında genel yönetmen yardımcılığı, çalıştırıcılık ve saz sanatçılığı görevlerini 1996 senesinde yaş haddinden emekli oluncaya kadar sürdürdü. Cüneyd Kosal’ın farklı makamlarda seksen dört eseri, ayrıca basılı ilahi kitapları mevcuttur. Kendisine ait çok kapsamlı ve Türkiye'de sayılı bir nota ve kitap koleksiyonu bulunmaktadır. Cüneyd Kosal Arşivi, 150.000 nota ile ülkemizdeki en zengin Türk musikisi nota arşivi olma özelliğine sahiptir. Cüneyd Kosal’ın altmış beş yıl boyunca meydana getirdiği müzik arşivi ve kütüphanesi, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Klasik Türk Müziği Yönetmenliği’nin bir projesi kapsamında 2010 yılında İSAM Kütüphanesi’ne devredildi. Arşivde, 182 el yazması nota defteri ve perakende nota nüshaları bulunmaktadır. Ayrıca koleksiyonda Türk müziği hakkında 478 adet kitap ve mecmua mevcuttur. 
Koleksiyonla ilgili daha fazla bilgi edinmek için tıklayınız.

Fahreddin Kabâve (1933-)

1933 yılında Halep’te doğdu. Dımaşk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden 1958 yılında mezun oldu. Kahire Üniversitesi’nde eski Arap edebiyatı alanında yüksek lisans (1964) ve doktorasını (1966) tamamladı. 1972 yılında yardımcı doçent, 1977’de profesör oldu. Araştırmalar yapmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri ve Çin’de bulundu. 1989 yılında Suudi Arabistan’daki İmam Muhammed İslam Üniversitesi’nde eski Arap edebiyatı, nahiv ve sarf dersleri verdi. 1992 yılında Halep Üniversitesi’ndeki görevine geri döndü. Arap dili alanındaki makale ve kitapları yanında birçok tahkikli neşri bulunmaktadır. 2021 yılında Arap dili ve edebiyatı konularındaki 1170 civarında eser içeren zengin koleksiyonunu İSAM Kütüphanesi’ne bağışladı.

Güncellenme Tarihi : 27 Şubat 2024