logo
/
Kütüphane Hakkında

Kütüphane Hakkında

İSAM Kütüphanesi, TDV İslâm Ansiklopedisi’nin hazırlanması sürecinde ihtiyaç duyulacak yayınları toplamak ve bunları ilim dünyasının istifadesine sunmak amacıyla 1984 yılında kuruldu. Gerek TDV İslâm Ansiklopedisi’nin gerekse diğer araştırma ve yayın faaliyetlerinin süratli ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için modern yöntemlerle çalışan kütüphanede İslam kültürü, tarih ve medeniyeti ile ilgili yayımlanan kitap ve süreli yayınlar düzenli olarak takip ve temin edilmekte, araştırmacıların hizmetine sunulmaktadır.

İSAM Kütüphanesi sahip olduğu koleksiyonlar, kütüphane içi okuyucu hizmetleri ve İstanbul dışındaki akademisyenlere verdiği çevrim içi (online) destekle alanında tek ve örnek bir ihtisas kütüphanesidir. Yaklaşık 20.000 doküman dosyasından oluşan geniş bir dokümantasyon birimine ve dinî ilimler, sosyal bilimler ve klasik sanatlar alanında yılların kolektif emeği ve birikimi ile zenginleşen özgün ve kapsamlı bir koleksiyona ev sahipliği yapmaktadır. Aralarında Ziyad Ebüzziya, Orhan Şaik Gökyay, Nejat Göyünç, Hilmi Oflaz, Nihat M. Çetin, Yavuz Argıt, Albert Hourani, Jacques Waardenburg, Kemal Beydilli, Kasım Küfrevî, Nuhoğlu Ailesi, Kathleen R.F. Burril, İlber Ortaylı, Fethi Gemuhluoğlu, Suphi Saatçi, Turgut Akpınar, Baykan Sezer, Mahmut Şakiroğlu, Melda Özata, Nihat Keklik, Bilge Seyidoğlu, Cahit Öztelli, Ömer Sezgin, Mehmet Zeki Aydın, Stanford Shaw/Ezel Kural Shaw, Rüçhan Arık/Oluş Arık, İnci Enginün, Aynur Durukan, Asım Gültekin, Timur Kocaoğlu ve Fahreddin Kabâve’ya ait koleksiyonların bulunduğu birçok özel koleksiyonun yanı sıra Yusuf İzzeddin Efendi, Hüseyin Hilmi Paşa, Kemal Batanay, Muhammed b. Tâvît et-Tancî, Cüneyd Kosal ve Halil Sahillioğlu arşivleri de kütüphane bünyesinde yer almaktadır. İslam dini ile ilgili Arapça, Osmanlıca, İngilizce ve Farsça temel kaynakların ilk baskılarını ihtiva eden Küfrevî Koleksiyonu da İSAM Kütüphanesi’nde bulunan özel koleksiyonlardan biridir.

İSAM Kütüphanesi salnameler, risaleler, Osmanlıca dergiler, siciller ve yazmalarla okuyucuya geniş bir kaynak yelpazesi sunmaktadır.
İSAM Kütüphanesi, Türkiye’de bulunan en zengin Türk musikisi nota arşivine sahiptir.

İSAM Kütüphanesi’nin çevrim içi (online) veri tabanlarına, İSAM bünyesinde üyelik gerekmeksizin ücretsiz ve sınırsız olarak erişilebilir. Tam metin erişimli online veri tabanlarında içerik taraması yapılabilir.

İSAM Kütüphanesi’nin, devam eden çalışmaları da içeren, İlahiyat Tezler Veri Tabanı tez konusu seçiminde tekrara düşülmesine mâni olur.
İSAM Kütüphanesi, kapsamlı ve seçkin koleksiyonu, verimli çalışma mekânı, bilimsel konularda fikir alışverişinde bulunma imkânı sunan akademik ortamı sayesinde araştırmacılarıyla duygusal ve rasyonel bağ kurmayı başarmış bir kütüphanedir.

İstanbul Üsküdar’daki İSAM kampüsünde yer alan kütüphane, koleksiyonu ve huzurlu çalışma ortamının yanı sıra vakıf geleneği anlayışıyla araştırmacıların temel ihtiyaçları ve konforu konusunda (çay, yemek, fotokopi, geniş bir bahçe vb.) her türlü imkânı sunmaktadır. 

Güncellenme Tarihi : 27 Şubat 2024