logo
/

İSAM Yayınları Hakkında

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi’nin (İSAM) faaliyet ve ürünlerini geniş okur kitlesine ulaştırmak amacıyla 2005 yılında kurulan İSAM Yayınları, merkezin ilim, kültür ve yayıncılığa verdiği önemin bir göstergesi olarak hayat bulmuştur. Hedefimiz; ilmî-akademik standartlara uygun yayınlarla ilim ve fikir dünyasına katkıda bulunmak, özenli ve titiz çalışmalarla oluşan doğru ve güvenilir bilgiyi farklı içeriklerle sunmaktır.

İSAM Yayınları, merkezimizin hedefleri çerçevesinde; ansiklopediler, telif kitaplar, tahkikli neşirler, sözlük ve kılavuzlar, hakemli akademik dergiler, neşredilen eserleri duyurmak üzere de yayın katalogları yayımlar. Böylece Türkiye’de ve dünyada nitelikli ilmî yayınların artmasını, klasik eserlerin güvenilir ve standart neşirlerinin ulaşılabilir hale gelmesini sağlamak yoluyla ilim dünyasına ve araştırmacılara katkıda bulunmayı hedefler. İSAM Yayınları, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nın (UAK) 17.10.2019 tarihinde tanımladığı şekliyle “uluslararası yayınevi” olma şartlarını taşımaktadır.

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi ile yayın hayatına başlayan İSAM, 1992’den itibaren, yetiştirdiği araştırmacıların tezleri başta olmak üzere, ilahiyat ve sosyal bilimler alanında seçilmiş bazı doktora tezleri, Arapça tahkikli neşirler ve tıpkıbasımlar yayımlayarak kitap yayıncılığına ilk adımlarını attı. 2005 yılında İbrahim Kalın başkanlığında Yayın Masası adıyla oluşturulan yayın kurulu, hem kurumsal projeler çerçevesinde ilmî araştırma eserleri hem de yaygın okur kitlesine hitap eden kitaplar neşrederek kurumsal yolculuğuna başlamış oldu. Kurulduğundan bugüne İbrahim Kalın (Ocak 2005 - Nisan 2006), Seyfi Kenan (Nisan 2006 - Haziran 2009), Ömer Türker (Haziran 2009 - Mayıs 2012), M. Suat Mertoğlu (Haziran 2012 - Haziran 2023) başkanlığında faaliyet gösteren Yayın Kurulu Haziran 2023 itibariyle Prof.Dr. Mürteza Bedir başkanlığında çalışmalarını sürdürmektedir.

Yayımlanmak üzere İSAM’a sunulan ya da kurum tarafından planlanıp sipariş edilen eserler, öncelikle akademik değerlendirme ve hakemlik süreçlerinden geçirilir. Özellikle tezlerin tez formatından çıkarılıp kitaplaştırılması için kurumumuzca ilim dalı hakemi ve metin geliştirme editörü katkısı sunulur; eserin ön inceleme, hakemlik ve metin geliştirme safhalarında titiz okuma ve raporlamalar yürütülür. Yazarın, hakem ve editörün teklifleri çerçevesinde çalışıp son halini verdiği eserin Yayın Kurulunca kabulü sonrası imla uzmanımız dosyaya İSAM imla kurallarını uygular. Bu aşamadan sonra eser, dipnot ve bibliyografya bilgilerinin kontrol ve tashihi için bibliyografya uzmanlarımıza gönderilir. Nihayet sona yaklaşırız ve üslup okuma, tashih, son okuma süreçlerinden geçirilen ve dizini hazırlanan kitap, estetik ve okunaklı bir tasarımla yayımlanır.

İSAM, özellikle son on yılda planlayıp yayın dünyasına kazandırdığı çok yazarlı, derleme eserler aracılığıyla, tek bir yazar/araştırmacı tarafından tüm derinlik ve genişliğiyle kuşatılması zor olan ilim dalı, konu ya da âlimler hakkında, İSAM Yayın Kurulu tarafından belirlenen bir kitap/proje editörünün planlaması çerçevesinde sayıları en az 10’a ulaşan, bazen de 20’yi aşan ilim insanları tarafından ilk defa kaleme alınan, araştırma ürünü ve özgün telif makalelerden müteşekkil derleme telif eserler yayımlamıştır.

Prestij Eserler Dizisi, Temel Kültür Dizisi, Klasik Eserler Dizisi, İlmî Araştırmalar Dizisi ve Başvuru Eserleri Dizisi başlıkları altında 2023 yılı sonu itibariyle yayımlanmış eserlerimizin sayısı 256’dır.

İSAM’ın yürüttüğü, İslam ilim ve düşünce tarihine mal olmuş klasik eserlerin neşrini de içeren Erken Klasik Dönem ve İkinci Klasik Dönem projeleri ile farklı ansiklopedi projeleri çerçevesinde yayıma hazırlanan eserler İSAM Yayınları markasıyla ansiklopedi, sözlük, kılavuz, tek yazarlı ve çok yazarlı (editörlü/derleme) telif eser, tahkikli neşir ve tıpkı basım gibi farklı türlerde ve cep boy, akademik boy, büyük boy, karton kapak, sert kapak ve prestij yayın gibi farklı formatlarda üretilerek okuyucuya sunulmaktadır.

Üretim ve yayına hazırlık aşamalarının tamamı İSAM tarafından gerçekleştirilen bu eserlerin büyük çoğunluğu, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Yayınları bünyesinde “İSAM Yayınları” logosuyla TDV Yayın Matbaacılık İşletmesi tarafından yayımlanmakta; basım, dağıtım ve satış hizmetleri de bu işletme tarafından yürütülmektedir. İSAM’ın ürettiği eserlerin bir kısmının yayımı ise yurt içinde Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi ve Yazma Eserler Kurumu Başkanlığıyla, yurt dışında da seçkin ve tecrübeli yayıncı ve kurumlarla yapılan protokoller çerçevesinde “ortak yayın” olarak gerçekleştirilmekte ve daha geniş bir coğrafyada okur ve araştırmacıların istifadesine sunulmaktadır.

Bilgi ve iletişim için : yayin@isam.org.tr

Güncellenme Tarihi : 27 Şubat 2024