logo
/
Tahkik Birimi Hakkında

Tahkik Birimi Hakkında

Klasik dönem İslam düşünce ve ilimler tarihindeki dönüşüme uygun olarak “erken klasik dönem” (6. [12.] yüzyılın sonlarına kadar) ve “ikinci klasik dönem” (7. [13.] yüzyıldan 12. [19.] yüzyıl başlarına kadar) şeklinde bir dönemlendirme yapan İSAM, bu dönemlere dair iki ayrı proje geliştirdi. 2012 yılında başlatılan İkinci Klasik Dönem ve 2016 yılında başlatılan Erken Klasik Dönem projeleri kapsamında yürütülen çalışmalarla, İslam medeniyetinin modern öncesi döneminde (19. yüzyıla kadar) ortaya konulan ilmî birikimin araştırılması, açığa çıkarılması, tekrar kazanılması ve ilimler tarihinin daha doğru olarak yazılması hedeflenmektedir.

Söz konusu projelerle ilgili çalışmaların planlanması, projeler kapsamında tahkikli neşre hazırlanacak eserlerin belirlenmesi, yeni alt projeler üretilmesi, sunulacak projelerin değerlendirilmesi gibi görevleri yerine getirmek üzere 2012 yılında Tahkik Birimi koordinatörlüğü kurulmuştur. 

Tahkik Birimi, İslam geleneğinde aklî ve naklî ilimler sahasında telif edilmiş ancak henüz yazma hâlinde olan ya da ilmî esaslara uyulmadan yayımlanmış Arapça ve Osmanlıca yazma eserlerin, İSAM’ın yayın politikaları ve ilmî ilkeleri çerçevesinde neşre hazırlanmasından sorumlu birimdir. Tahkikli ve tenkitli neşirle ilgili teorik düzeyde akademik çalışmalar yapmak ve İSAM’ın Arapça tahkikli neşir ve Osmanlı Türkçesi tenkitli neşir çalışmalarına dair organize ettiği eğitimlere uzman desteği vererek bu alanda araştırmacıların yetişmesine katkıda bulunmak da bu birimin öncelikli amaçları arasındadır.

İSAM tarafından sağlanan kurumsal destekle hazırlanan tahkikli neşirler, İslamî ilimler tarihinde etkili olmuş önemli eserlerden oluşmaktadır. Yurt içi ve yurt dışındaki kütüphanelerde mevcut yazmaların ulaşılabilir bütün nüshaları göz önünde bulundurularak gerçekleştirilen bu çalışmalar, İSAM’ın kurumsal birikimi ve tecrübesiyle geliştirdiği tahkik standartları (İSAM Tahkikli Neşir Esasları [İTNES]) çerçevesinde titiz bir denetim sürecine tâbi tutulmaktadır. Editoryal aşamalardan geçirilen eserler, estetik ve okunaklı bir tasarım ile okuyucuların ilgisine sunulmaktadır.

Bilgi ve iletişim için: tahkik@isam.org.tr

Önerilen Etiketler
tahkik
yazma eser
İTNES
Güncellenme Tarihi : 27 Şubat 2024