BİZDEN HABERLER / DUYURULAR
Timur Kocaoğlu Evrakı Araştırmaya Açıldı

Türk dilleri ve Türkistan tarihi alanlarında çalışmalarıyla bilinen Prof.Dr. Timur Kocaoğlu’nun İSAM Kütüphanesi’ne bağışladığı şahsî evrak arşivi tasnif edilerek araştırmaya açıldı. Arşiv, Kocaoğlu’nun kendi akademik çalışmaları ve kişisel belgelerinin yanı sıra babası Osman Kocaoğlu’na dair belgeleri de ihtiva etmektedir.

İkinci Klasik Dönem Projesi Kapsamında YENİ KİTAP!

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Ateş’in telif ettiği Bir Osmanlı Fakihi: İbn Âbidîn adlı kitabı İSAM İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında İlmî Araştırmalar Dizisi’nden yayımlandı. Kitap, Hanefî mezhebi müntesibi bir Osmanlı fakihi olarak İbn Âbidîn’in fıkıh faaliyetini, onun en önemli eserlerinden biri olan Reddü’l-muhtâr adlı haşiyesi çerçevesinde ele almaktadır.

AYP Doktora Tez Sunumlarına Davet

AYP Araştırmacılarından Erdal Kurğan, Ünal Şahin, Zehra Özli, Halil Işılak, Ahmet Eşer ve Mustafa Kemal Koca’nın tezlerini sunacakları program 26 Kasım 2022 günü 10.00-17.15 saatleri arasında İSAM Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecektir.

AYP’de 38. ve 39. Doktoralar Tamamlandı

Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP) ikinci dönem (2014 yılı) araştırmacılarından Ayşe Nur DUMAN Ehl-i sünnet ve Şîa'da Müşterek Rivayetlerin Tahlili -Küleynî'nin el-Kâfî İsimli Eserinin Usûl Bölümü Örneği başlıklı tezini 21.10.2022 tarihinde; birinci dönem (2013 yılı) araştırmacılarından Ömer Faruk CAN ise Bir Osmanlı Aydın ve Bürokratı: Azmzade Sadık el-Müeyyed Paşa’nın Hayatı ve Faaliyetleri (1860-1910) başlıklı tezini 28.10.2022 tarihinde başarıyla savunarak doktor ünvanı almaya hak kazanmışlardır.

İSAM’da Başkan Değişikliği

2014 yılı Mayıs ayından bu yana Prof.Dr. Raşit Küçük tarafından yürütülen İSAM başkanlığı görevini, Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş’ın katılımıyla 1 Ekim 2022 tarihinde düzenlenen bir törenle Prof.Dr. Mürteza Bedir devraldı.

İSAM Bülteni’nin 48. Sayısı Yayımlandı

İSAM’ın yıllık faaliyetlerini bir araya getiren İSAM Bülteni’nin 2021 yılını ele alan 48. sayısı yayımlandı.

Temel Kültür Dizisinden Genişletilmiş Eser!

Eyyûbîler devrinin (1169-1260) siyasî-kültürel tarihini özlü bir şekilde ana hatlarıyla anlatan, Prof.Dr. Ramazan Şeşen tarafından 2012 yılında kaleme alınan Eyyûbîler kitabının 3. basımı İSAM Temel Kültür Dizisi kapsamında genişletilmiş olarak yayımlandı.

İkinci Klasik Dönem Projesi Kapsamında YENİ ESER

Prof.Dr. Ali Bulut tarafından takhik edilen Hamza b. Turgut Aydınî’nin (ö. 981/1574) el-Hevâdî fî şerhi’l-Mesâlik adlı eseri İSAM’ın “İkinci Klasik Dönem Projesi” kapsamında yayımlandı.

YENİ SAYI! Yeni Gelen Dergiler ve İçindekiler

İSAM kütüphanesi tarafından sürekli olarak takip edilen yabancı dillerdeki periyodiklerin; İçindekiler sayfalarını ihtiva eden ve dört ayda bir hazırlanan Yeni Gelen Dergiler ve İçindekiler isimli yayınımızın 94. sayısı yayımlanmıştır.

Ebussuûd Tefsiri’nin Yurt Dışı Baskısı Yapıldı

İSAM tarafından 2021 yılında neşredilen Ebussuûd Efendi’nin İrşâdü’l-akli’s-selîm ilâ mezâya’l-Kitâbi’l-Kerîm adlı tefsirinin yurt dışı baskısı geçtiğimiz günlerde Beyrut’ta Darü’r-reyâhîn (Dar Al-Rayaheen) yayınevi tarafından yapıldı.

YENİ SAYI! Osmanlı Araştırmaları (59, 2022)
İSAM ile İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nin müşterek yayını olan Osmanlı Araştırmaları dergisinin 59. sayısı yayımlandı.
YENİ SAYI! İslam Araştırmaları Dergisi (48, 2022)

İSAM tarafından 1997’de yayımlanmaya başlayan ve 2001’den itibaren yılda iki sayı olarak (Ocak ve Temmuz) yayımlanan İslam Araştırmaları Dergisi’nin 48. sayısı çıktı.

IV. Uluslararası Osmanlı Türkçesi Tenkitli Neşir Kursu Tamamlandı

İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından “İkinci Klasik Dönem Projesi” kapsamında düzenlenen IV. Uluslararası Osmanlı Türkçesi Tenkitli Neşir Kursu 02 Temmuz 2022 Cumartesi günü yapılan değerlendirme toplantısı ve sertifika töreni ile tamamlandı.

İSAM Tenkitli Neşir Kılavuzu yayımlandı!

Osmanlı Türkçesi yazma metinlerinin neşriyle ilgilenenler için tenkitli neşir usul ve esaslarına dair bir el kitabı olarak “İkinci Klasik Dönem Projesi” kapsamında Berat Açıl, Sadık Yazar, Kadir Turgut ve Özgür Kavak tarafından hazırlanan Tenkitli Neşir Kılavuzu (Osmanlı Türkçesi Metinleri İçin) adlı eser İSAM Yayınları Başvuru Eserleri Dizisi’nden yayımlandı.

Erken Klasik Dönem Projesi Kapsamında YENİ KİTAP!

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Dinç’in telif ettiği Erken Dönem Tefsir Geleneğinde Nakil Anlayışı adlı kitabı İSAM Erken Klasik Dönem Projesi kapsamında İlmî Araştırılar Dizisi’nden yayımlandı. Kitap, eldeki bütün bilgiler göz önüne alındığında tefsirin, İslamî ilimlerin ilk aşamasını temsil ettiği, nüzul süreciyle başlayan ve bizzat vahyin belirlediği bir “Kur’an-ı Kerim’i anlama faaliyeti” olduğu tezini işlemektedir.

 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
    Timur Kocaoğlu Evrakı (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

 İSAM Yayınları