BİZDEN HABERLER / DUYURULAR
AYP Doktora Tez Sunumunlarına Davet

İSAM Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP) araştırmacılarından Dr. Zeynelabidin HAYAT, Dr. İmran Hüseyin Çelik, Dr. İmam Rabbani ÇELİK ve Dr. Muhammed Usame ONUŞ 30 Kasım 2021 (Salı) saat 16:00'da Zoom programı üzerinden doktora tezlerini sunacaklardır.

EBUSSUÛD TEFSİRİ YAYIMLANDI

Şeyhülislâm Ebussuûd Efendi’nin (ö. 982/1574), tefsir tarihinde iz bırakan İrşâdü’l-akli’s- selîm ilâ mezâya’l-Kitâbi’l-Kerîm adlı eseri, Mehmet Taha Boyalık, Ahmet Aytep, Ziyaüddin el-Kaliş ve Muhammed İmâd el-Nabulsî tarafından ilk kez müellif nüshasından tahkik edilerek neşre hazırlandı ve “İkinci Klasik Dönem Projesi” kapsamında yayımlandı.

Kütüphane Randevu Sisteminde Değişiklik

İSAM Kütüphanesi’nde Koronavirüs tedbirleri kapsamında 22 Haziran 2020’den bu yana sınırlı sayıda üyemize randevulu hizmet verilmekteydi. 30 Ağustos 2021’den itibaren geçerli olmak üzere günlük okuyucu kapasitesi artırılmış ve haftalık 6 yarım günle sınırlı olan “aşamalı randevu” limiti 8 yarım güne çıkarılmıştır. Haftalık randevuların açıldığı Pazar günleri saat 23.00’den itibaren ilk aşamada 4 yarım güne kadar randevu oluşturulabilecektir. Kütüphane çalışma saatleri daha önce olduğu gibi 09:30 - 23:00 olarak devam etmektedir.

YENİ SAYI! Yeni Gelen Dergiler ve İçindekiler

İSAM kütüphanesi tarafından sürekli olarak takip edilen yabancı dillerdeki periyodiklerin; İçindekiler sayfalarını ihtiva eden ve dört ayda bir hazırlanan Yeni Gelen Dergiler ve İçindekiler isimli yayınımızın 91. sayısı yayımlanmıştır.

AYP’de 29. Doktora Tamamlandı

Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP) ikinci dönem (2014 yılı) araştırmacılarından Ahmet EŞER, “Hadis İlminde Fehrese Literatürü” başlıklı tezini 11.08.2021 tarihinde başarıyla savunarak doktor ünvanı almaya hak kazanmıştır.

İkinci Klasik Dönem Projesinden Yeni Yurt Dışı Baskılar

İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında hazırlanan ve Yurt içi baskısı ve dağıtımı TDV Yayınlarınca yapılmakta olan iki eserin; Tesdîdü’l-kavâid fî şerhi Tecrîdi’l-akāid - Hâşiyetü’t-Tecrîd - Cürcânî’nin minhüvâtı ve başka haşiye notlarıyla birlikte (Mahmûd b. Abdurrahmân el-İsfahânî - Seyyid Şerîf el-Cürcânî, thk. Eşref Altaş, Muhammet Ali Koca, Salih Günaydın, Muhammed Yetim) ve Câmiu’l-usûl fî beyâni’l-kavâidi’l-Hanefiyye ve’ş-Şâfiiyye fî usûli’l-fıkh (Rükneddin Ubeydullah es-Semerkandî, thk. İsmet Garibullah Şimşek), yurt dışı baskısı Beyrut’ta Darulrayaheen tarafından yapıldı.

İkinci Klasik Dönem Projesi Kapsamında YENİ ESER

Osmanlı son döneminin önde gelen ve tanınmış Hanefî fakihlerinden İbn Âbidîn’in (ö. 1252/1836) fetva usulü (resmü’l-müftî) alanında kaleme aldığı Şerhu Ukūdi resmi’l-müftî adlı eseri, Dr. Öğr. Üyesi Şenol Saylan’ın tahkikiyle “İkinci Klasik Dönem Projesi” kapsamında yayımlandı.

İkinci Klasik Dönem Projesi Kapsamında YENİ KİTAP!

Prof.Dr. Mehmet Çiçek’in telif ettiği Müfessir Olarak Ali Kuşcu adlı kitabı yayımlandı. Ali Kuşçu’nun tefsirciliğinin, Teftazânî’nin el-Keşşâf Hâşiyesi’ne yazdığı haşiye üzerinden incelendiği bu çalışma, Ali Kuşçu’yu ve eserini ayrıntılı bir şekilde tanıtmakta ve onun hem tefsir usulüne yönelik görüşlerini hem de âyet yorumlarını takdim ederek tefsir ilmine katkılarını ortaya koymaktadır.

YENİ SAYI! İslam Araştırmaları Dergisi (46, 2021)

İSAM tarafından 1997’de yayımlanmaya başlayan ve 2001’den itibaren yılda iki sayı olarak (Ocak ve Temmuz) çıkarılan İslam Araştırmaları Dergisi’nin 46. Sayısı çıktı.

YENİ SAYI! Osmanlı Araştırmaları Dergisi (57, 2021)
İSAM ile İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinin müşterek yayını olan Osmanlı Araştırmaları'nın 57. sayısı yayımlandı.
İSAM Bülteni’nin 47. Sayısı Yayımlandı

İSAM’ın yıllık faaliyetlerini bir araya getiren İSAM Bülteni’nin 2020 yılını ele alan 47. sayısı yayımlandı.

İSAM’ın Kurumsal Kimliği ve Logosu Yenilendi

Köklü geçmişiyle ve gerçekleştirdiği projelerle Türkiye’nin önde gelen araştırma kurumlarından biri olan İSAM’ın, 2014 yılında başlayan “yeniden yapılandırma” çalışmaları kapsamında kurum vizyonu ve gelecek planlamasıyla birlikte kurumsal kimliği ve logosu da yenilendi.

Antikçağ’dan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi Türkçe ve İngilizce Olarak Online Yayında

TDV İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) ve İBB Kültür AŞ iş birliği ile 2015 yılında Türkçe olarak yayımlanan Antikçağ’dan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi’nin, Türkçe ve İngilizce versiyonlarıyla istanbultarihi.ist internet sitesinden test yayımına başlandı.

 
     

     
 

  Kütüphane RANDEVU Sistemi
  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) 
    Bora Keskiner Koleksiyonu
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

 İSAM Yayınları