BİZDEN HABERLER / DUYURULAR
AYP İkinci Dönem Mülakatları Tamamlandı
Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP) İkinci Dönemi (2014) kapsamında tüm alanlardaki mülakatlar 24 Ekim 2014 itibarıyla tamamlanmış olup tüm alanlarla ilgili toplu değerlendirmelerin ardından adaylara e-posta yoluyla bilgi verilecektir.
LADEP 9. Dönem (2014-15) Mülâkâtı Tamamlandı
LADEP 9. Dönem (2014-15) Mülâkâtı Tamamlandı. LADEP'e müracaatta bulunan adayların mülakat sonuçları kendilerine bildirildi.
İslâm Araştırmaları Dergisi (31, 2014) - YENİ SAYI!
İSAM tarafından yayınlanmakta olan İslam Araştırmaları Dergisi'nin 31. (2014/1) sayısı çıktı.
Osmanlı Araştırmaları / The Journal Of Ottoman Studies (44, 2014)
İSAM ile İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinin müşterek yayını olan Osmanlı Araştırmaları'nın 44. sayısı yayımlandı.
ANAHATLARIYLA YAHUDİLİK
Bu çalışma, hem Türkiye’de Yahudiliğe yönelik artan ilgiye hem de Yahudiler’in ve Müslümanlar’ın birbirlerini daha iyi tanıma ihtiyacına ve gerekliliğine binaen İSAM Yayınları tarafından yayımlanmış olan Yahudilik başlıklı daha geniş bir çalışmanın daraltılmış versiyonudur.
Din, İlim ve Sanatta Hermenötik
Hermenötik düşünceyi, bir nesnenin kavramsal analizi, bir tarihsel olgunun dilsel tasviri, bir inancın felsefî-kelâmî açıdan doğrulanmaya çalışılması gibi farklı düşünme tarzlarından ayıran en belirgin vasıflarından biri, düşünmenin her zaman kendi tarihsel krizi veya sorununu hem üreten hem de onu çözmeye çalışan bir ikili süreç içinde var olduğunu kabullenmesidir.
ABBASİLER
Abbâsîler, İslâm tarihinde kesin bir dönüm noktası olarak nitelendirilen bir ihtilâlle Emevîler’in yönetimine son vererek kendilerini iktidara taşımıştı. 500 yılı aşkın bir süre yönetimde kalan Abbâsîler’in iktidara gelişi siyasî, toplumsal, kültürel ve dinî yapılanmada birçok değişikliği de beraberinde getirmişti.
İkinci Klasik Dönem Projesi’nden Yeni Yayınlar
İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında İSAM Tahkik Yayın Kurulu’nun ilmî kontrolünde hazırlanan kelâm alanına ait iki eser geçtiğimiz günlerde Beyrut merkezli Dâr İbn Hazm aracılığı ile yayımlanarak ilim âlemine sunuldu:
Yeni Tahkik Çalışmalarımız Yayımlandı
İSAM Tahkik Yayın Kurulu’nun ilmî kontrolünde hazırlanan biri tefsir, ikisi kelâm alanına ait üç eser geçtiğimiz günlerde Beyrut merkezli Dâr İbn Hazm aracılığı ile yayımlanarak ilim âlemine sunuldu:
Yeni Gelen Dergiler ve İçindekiler’in 70. Sayısı Tamamlandı
İSAM kütüphanesi tarafından sürekli olarak takip edilen yabancı dillerdeki periyodiklerin; İçindekiler sayfalarını ihtiva eden ve dört ayda bir hazırlanan Yeni Gelen Dergiler ve İçindekiler isimli yayınımız 70. sayısı çıkmıştır.
İSAM’da Başkan Değişikliği
2003 yılı Kasım ayından bugüne, İSAM başkanlığını yürüten Prof. Dr. M. Âkif Aydın, 30 Mayıs 2014 tarihinde düzenlenen bir törenle başkanlık görevini Prof. Dr. Raşit Küçük’e devretti.
İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ İNTERNET ORTAMINDA KULLANIMA AÇILDI!
TDV İslâm Ansiklopedisi 25 Ocak 2014 Cumartesi Günü İnternet Ortamında Kullanıma Açıldı.
 
     

     
   
     

 SON ÇIKANLAR


 İSAM Yayınları


 MAP
Misafir Araştırmacı Programı (MAP)