BİZDEN HABERLER / DUYURULAR
YADEP Kapanış Programıyla Sona Erdi
AYP kapsamında bu yıl beşincisi düzenlenen Yaz Araştırma ve Eğitim Destek Programı (YADEP) üç haftalık yoğun bir programın ardından 5 Ağustos 2022 Cuma günü İSAM Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen kapanış programı ve sertifika töreniyle sona erdi.
AYP’de 35. Doktora Çalışması Tamamlandı

“Araştırmacı Yetiştirme Projesi” (AYP) ikinci dönem (2014 yılı) araştırmacılarından Ünal ŞAHİN “İmam Züfer ve Usul Anlayışı” başlıklı tezini 09.05.2022 tarihinde başarıyla savunarak doktorasını tamamladı.

Kuruluş Dönemi Osmanlı Sultanları Boşnakça’ya Çevrildi

Prof.Dr. Halil İnalcık’ın Kuruluş Dönemi Osmanlı Sultanları adlı eseri Cenan Hasiç tarafından Boşnakça’ya tercüme edilerek Sırbistan Novi Pazar’da yayımlandı.

Ebussuûd Tefsiri’nin Yurt Dışı Baskısı Yapıldı

İSAM tarafından 2021 yılında neşredilen Ebussuûd Efendi’nin İrşâdü’l-akli’s-selîm ilâ mezâya’l-Kitâbi’l-Kerîm adlı tefsirinin yurt dışı baskısı geçtiğimiz günlerde Beyrut’ta Darü’r-reyâhîn (Dar Al-Rayaheen) yayınevi tarafından yapıldı.

YENİ SAYI! Osmanlı Araştırmaları (59, 2022)
İSAM ile İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nin müşterek yayını olan Osmanlı Araştırmaları dergisinin 59. sayısı yayımlandı.
YENİ SAYI! İslam Araştırmaları Dergisi (48, 2022)

İSAM tarafından 1997’de yayımlanmaya başlayan ve 2001’den itibaren yılda iki sayı olarak (Ocak ve Temmuz) yayımlanan İslam Araştırmaları Dergisi’nin 48. sayısı çıktı.

IV. Uluslararası Osmanlı Türkçesi Tenkitli Neşir Kursu Tamamlandı

İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından “İkinci Klasik Dönem Projesi” kapsamında düzenlenen IV. Uluslararası Osmanlı Türkçesi Tenkitli Neşir Kursu 02 Temmuz 2022 Cumartesi günü yapılan değerlendirme toplantısı ve sertifika töreni ile tamamlandı.

İkinci Klasik Dönem Projesi Kapsamında YENİ ESER

Necmeddin Yûsuf b. Ahmed el-Hâsî el-Hârizmî’nin (ö. 620 h./1223 m. [?]) el-Fetâva’s-sugrâ adlı eseri, Dr. Abdulhalik Uygur tarafından tahkik edilerek neşre hazırlandı ve İSAM’ın İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında iki cilt halinde yayımlandı.

Osmanlıca Makaleler Veri Tabanı Güncellendi

Tarih, edebiyat ve dinî ilimlerle ilgili Osmanlıca dergilerdeki makalelerden oluşan Osmanlıca Makaleler Veri Tabanı’na 2.968 makalenin künye bilgileri ve tam metinleri eklenerek toplam makale sayısı 39.560’a ulaşmıştır.

İSAM Tenkitli Neşir Kılavuzu yayımlandı!

Osmanlı Türkçesi yazma metinlerinin neşriyle ilgilenenler için tenkitli neşir usul ve esaslarına dair bir el kitabı olarak “İkinci Klasik Dönem Projesi” kapsamında Berat Açıl, Sadık Yazar, Kadir Turgut ve Özgür Kavak tarafından hazırlanan Tenkitli Neşir Kılavuzu (Osmanlı Türkçesi Metinleri İçin) adlı eser İSAM Yayınları Başvuru Eserleri Dizisi’nden yayımlandı.

Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Veri Tabanı Güncellendi

İSAM Kütüphanesi tarafından hazırlanan Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri Veri Tabanı güncellenmiştir. Veri tabanı üzerinden 102.000 makalenin tam metnine erişilebilmekte ve metin içi kelime araması yapılabilmektedir.

Erken Klasik Dönem Projesi Kapsamında YENİ KİTAP!

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Dinç’in telif ettiği Erken Dönem Tefsir Geleneğinde Nakil Anlayışı adlı kitabı İSAM Erken Klasik Dönem Projesi kapsamında İlmî Araştırılar Dizisi’nden yayımlandı. Kitap, eldeki bütün bilgiler göz önüne alındığında tefsirin, İslamî ilimlerin ilk aşamasını temsil ettiği, nüzul süreciyle başlayan ve bizzat vahyin belirlediği bir “Kur’an-ı Kerim’i anlama faaliyeti” olduğu tezini işlemektedir.

İkinci Klasik Dönem Projesi’nden Yeni Eser: NEVEVÎ

Nevevî’nin hayatına ve ilmî şahsiyetine, içinde bulunduğu ilmî çevreye, eserlerine, ilim ve düşünce dünyasına ve etkilerine nüfuz etmeyi amaçlayan, bu konulara dair makalelerle literatür tanıtımını hedefleyen eklerden oluşan, editörlüğü Doç.Dr. Nail Okuyucu tarafından yapılan İslam İlim Geleneğinde NEVEVÎ kitabı İSAM İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında İSAM Yayınları tarafından yayımlandı.

YENİ SAYI! Yeni Gelen Dergiler ve İçindekiler

İSAM kütüphanesi tarafından sürekli olarak takip edilen yabancı dillerdeki periyodiklerin; İçindekiler sayfalarını ihtiva eden ve dört ayda bir hazırlanan Yeni Gelen Dergiler ve İçindekiler isimli yayınımızın 93. sayısı yayımlanmıştır.

 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim








 












 
     

 İSAM Yayınları