BİZDEN HABERLER / DUYURULAR
İSAM V. Uluslararası Tahkik Kursu Başlıyor
Yazma eserlerin tahkikli neşrine yönelik İSAM tarafından İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında düzenlenen V. Tahkik Kursu başlıyor.
LADEP-2 Yedinci Dönem Katılımcıları Sertifikalarına Kavuştu
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile İSAM arasında gerçekleşen bir protokole dayalı olarak 2006 yılından bu yana ilim ve özellikle İslâmî ilimler eksenli bir hayat düşleyen gençler için yürütülen LADEP programının yedinci dönem katılımcıları, 16 Mayıs 2015 Cumartesi günü düzenlenen programla sertifikalarına kavuştu.
İlâhiyat Fakülteleri (1953-2015) Tezler Kataloğu Veri Tabanı Güncellendi
Değerli Araştırmacılarımız,
Kütüphane Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan İlâhiyat Fakülteleri (1953-2015) Tezler Kataloğu Veri Tabanımız sizden gelen bilgiler doğrultusunda güncellenmiştir. Veri tabanımızda hâl-i hazırda devam eden 5.366, tamamlanan 12.352 olmak üzere toplam 17.718 tez künyesi bulunmaktadır.
Temel Kültür Dizisi’nden Yeni Bir Eser: Mahmud Erol Kılıç, İBNÜ’l-ARABÎ
İslâm düşünce tarihinin dönüm noktalarından birini teşkil eden İbnü’l-Arabî’nin hayatı ve düşüncesi üzerine eğilen bu monografik eser, Endülüs’te başlayıp Hicaz ve Anadolu’nun ardından Şam’da nihayet bulan hareketli hayat yolculuğunun verimlerini günümüz okuyucusuna anlaşılır bir dille sunmaya çalışıyor.
KELÂM TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ’nün (haz. Bekir Topaloğlu-İlyas Çelebi) Genişletilmiş Yeni Baskısı Çıktı
Kelâm Terimleri Sözlüğü, kelâm alanına girdiği kabul edilen veya başka ilim ve disiplinlere ait olmakla birlikte kelâmı da ilgilendiren terimlerden meydana gelmiştir. Sözlükte kelimenin kök kalıbı ve mânasından hareketle terim anlamı verilmeye çalışılmış, muhtevanın kısaca tanıtılmasına önem verilmiş, farklı görüş ve bakış açıları varsa onlara da temas edilip tercih ve değerlendirmeler yapılmıştır.
Matüridî’nin KİTÂBÜ’t-TEVHÎD’inin (tercüme: Bekir Topaloğlu) Yeni Baskısı Çıktı
Ebû Hanîfe çizgisinde ve Ebû Mansûr el-Mâtürîdî’ye nisbetle kurulan Mâtürîdiyye mezhebi, tek başına bütün Müslümanların yarısını kendisine bağlamayı başaran bir ekoldür. Mâtürîdî’nin Kitâbü’t-Tevhîd’i bu ekolün temel kitaplarından biridir. Buna rağmen Kitâbü’t-Tevhîd’in başta Mâtürîdiyye mensupları olmak üzere ilim adamları tarafından yeterince bilindiğini söylemek mümkün değildir. Prof. Dr. Bekir Topaloğlu tarafından tercüme edilen Kitâbü’t-Tevhîd ’in, İmam Mâtürîdî ve ekolü üzerindeki anlaşılmaz ihmali belli ölçüde gidereceğini ümit etmekteyiz.
Osmanlıca Makaleler Veri Tabanımız Güncellendi
Tarih, edebiyat ve dinî ilimlerle ilgili Osmanlıca dergilerdeki makalelerden oluşan veri tabanımıza son olarak İctihâd dergisine ait 2.531 makalenin künyesi ile metinleri eklenmiştir. Böylece Osmanlıca Makaleler Veri Tabanımızda künye ve tam metinlerine (PDF olarak) ulaşılabilen makalelerin sayısı 17.224’e ulaşmıştır.
İkinci Klasik Dönem Projesi’nden Yeni Bir Eser : Semih Ceyhan, ÜÇ PÎRİN MÜRŞİDİ
Elinizdeki eser, günümüzde hayatiyetini hâlihazırda Balkanlar’da devam ettiren Halvetiyye’nin Ramazâniyye kolu hakkında yapılan ilk akademik çalışma hüviyetindedir.
Yeni Gelen Dergiler ve İçindekiler’in 72. Sayısı Tamamlandı
İSAM kütüphanesi tarafından sürekli olarak takip edilen yabancı dillerdeki periyodiklerin; İçindekiler sayfalarını ihtiva eden ve dört ayda bir hazırlanan Yeni Gelen Dergiler ve İçindekiler isimli yayınımız 72. sayısı çıkmıştır.
İslâm Araştırmaları Dergisi (32, 2014) - YENİ SAYI!
İSAM tarafından yayınlanmakta olan İslam Araştırmaları Dergisi'nin 32. (2014/2) sayısı çıktı.
Uluslararası Kâtip Çelebi Sempozyumu Tamamlandı
İSAM, İSAR ve Kahire Yazma Eserler Enstitüsü (Ma'hedü'l-Mahtûtâti'l-Arabiyye) işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası Katip Çelebi: İslâm Medeniyeti’nde Bibliyografya ve İlimler Tasnifi Sempozyumu, 6-8 Mart 2015 tarihleri arasında İSAM Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen sunumlarla tamamlandı.
Osmanlı Araştırmaları / The Journal Of Ottoman Studies (45, 2015)
İSAM ile İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinin müşterek yayını olan Osmanlı Araştırmaları'nın 45. sayısı yayımlandı.
İSAM ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı arasında başta yayın ve eğitim alanları olmak üzere pek çok konuda işbirliğini öngören bir protokol imzalandı.
 
     

     
   
     

 SON ÇIKANLAR


 İSAM Yayınları


 MAP
Misafir Araştırmacı Programı (MAP)