BİZDEN HABERLER / DUYURULAR
İkinci Klasik Dönem Projesi Kapsamında YENİ ESER

Prof.Dr. Mehmet Çiçek tarafından tahkik edilen, Ali Kuşçu’nun (ö. 879/1474), Zemahşerî’nin (ö. 538/1144) el-Keşşâf adlı Kur’an tefsiri üzerine Teftâzânî (ö. 792/1390) tarafından kaleme alınan şerhe yazdığı haşiyesinin tahkikli neşri “İkinci Klasik Dönem Projesi” kapsamında yayınlandı.

AYP’de 28. Doktora Tamamlandı

Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP) ikinci dönem (2014 yılı) araştırmacılarından Yunus KAYMAZ, “Hristiyan Teolojisinde Kutsal Ruh Tartışmaları (Kökeni, Mahiyeti ve Dogmalaşma Süreci)” başlıklı tezini 04.06.2021 tarihinde başarıyla savunarak doktor ünvanı almaya hak kazanmıştır.

İSAM Bülteni’nin 47. Sayısı Yayımlandı

İSAM’ın yıllık faaliyetlerini bir araya getiren İSAM Bülteni’nin 2020 yılını ele alan 47. sayısı yayımlandı.

İSAM’ın Kurumsal Kimliği ve Logosu Yenilendi

Köklü geçmişiyle ve gerçekleştirdiği projelerle Türkiye’nin önde gelen araştırma kurumlarından biri olan İSAM’ın, 2014 yılında başlayan “yeniden yapılandırma” çalışmaları kapsamında kurum vizyonu ve gelecek planlamasıyla birlikte kurumsal kimliği ve logosu da yenilendi.

İSAM Kadı Sicilleri Kataloğu Veri Tabanı Güncellendi!

İSAM Kütüphanesi Kadı Sicilleri Kataloğu Veri Tabanına 184 defter daha eklendi. Sayfa eksiklikleri bulunan muhtelif defterler de ikmal edilerek araştırmacıların kullanımına sunuldu.

Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri Veri Tabanı Güncellendi

İSAM Kütüphanesi tarafından hazırlanan Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri Veri Tabanı güncellenmiştir. Veri tabanı üzerinden 80.200 makalenin tam metnine erişilebilmekte ve metin içi kelime araması yapılabilmektedir.

İkinci Klasik Dönem Projesi’nden YENİ KİTAP!

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sami Baga’nın telif ettiği İslam Felsefesinde Cisim Teorisi: Hikmetü’l-ayn Geleneği adlı kitabı yayımlandı. Bu çalışmada Hikmetü’l-ayn geleneği çerçevesinde cismin tanımı, metafizik ilkeleri, varlığa gelişi ve tabiat felsefesinde incelendiği biçimiyle ilişenleri ele alınmaktadır.

İkinci Klasik Dönem Projesi’nden YENİ KİTAP!

Dr. Öğr. Üyesi Güllü Yıldız’ın telif ettiği Siyerde Şerh-Haşiye Geleneği: Moğultay b. Kılıç Örneği adlı kitabı yayımlandı. Bu kitap, siyer yazıcılığında şerh ve haşiyelerin tarihî gelişimini ve bu gelenek içerisinde telif edilen eserleri tespit ederek, Abdurrahman es-Süheylî’nin (ö. 581/1185) İbn Hişâm’ın es-Sîretü’n-nebeviyye’sine yazdığı er-Ravzü’l-ünüf adlı şerhi üzerine Moğultay b. Kılıç’ın (ö. 762/1361) telif ettiği ez-Zehrü’l-bâsim adlı haşiyesinin siyer yazıcılığındaki yerini belirlemek amacıyla kaleme alınmıştır.

Başvuru Eserleri Dizisinden Genişletilmiş Gözden Geçirilmiş Eser!

Tahkikli neşir çalışması yapacaklar için temel konu ve esasları ihtiva eden bir el kitabı olarak Okan Kadir Yılmaz tarafından hazırlanan İSAM Tahkikli Neşir Kılavuzu'nun genişletilmiş ve gözden geçirilmiş 3. basımı İSAM İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında İSAM Yayınları tarafından yayımlandı.

YENİ SAYI! İslam Araştırmaları Dergisi (45, 2021)

İSAM tarafından 1997’de yayımlanmaya başlayan ve 2001’den itibaren yılda iki sayı olarak (Ocak ve Temmuz) çıkarılan İslam Araştırmaları Dergisi’nin 45. Sayısı çıktı.

Antikçağ’dan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi Türkçe ve İngilizce Olarak Online Yayında

TDV İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) ve İBB Kültür AŞ iş birliği ile 2015 yılında Türkçe olarak yayımlanan Antikçağ’dan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi’nin, Türkçe ve İngilizce versiyonlarıyla istanbultarihi.ist internet sitesinden test yayımına başlandı.

YENİ SAYI! Osmanlı Araştırmaları Dergisi (56, 2020)
İSAM ile İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinin müşterek yayını olan Osmanlı Araştırmaları'nın 56. sayısı yayımlandı.
YENİ SAYI! Yeni Gelen Dergiler ve İçindekiler
İSAM kütüphanesi tarafından sürekli olarak takip edilen yabancı dillerdeki periyodiklerin; İçindekiler sayfalarını ihtiva eden ve dört ayda bir hazırlanan Yeni Gelen Dergiler ve İçindekiler isimli yayınımızın 89. sayısı yayımlanmıştır.
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA
  Kütüphane RANDEVU Sistemi

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) 
 
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
  
     

 İSAM Yayınları