BİZDEN HABERLER / DUYURULAR
En Eski SAHÎH-i BUHÂRÎ Nüshasının Tıpkıbasımı

İSAM’ın Erken Klasik Dönem Projesi kapsamında, İSAM ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı’nın iş birliği ile İmam Buhârî’nin Sahîh-i Buhârî adıyla şöhret bulan el-Câmi‘u’s-sahîh isimli hadis kitabının dünya kütüphanelerinde tespit edilebilen eksiksiz en eski tarihli yazma nüshasının tıpkıbasımı yayımlandı.

YENİ SAYI: İslâm Araştırmaları Dergisi (41, 2019)

İSAM tarafından yayınlanmakta olan İslâm Araştırmaları Dergisi'nin 41. sayısı çıktı.

Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi’nde 57 Yeni Defter

187 el yazması nota defteri içeren ve 50 defterin 2018 Nisan ayında hizmete sunulduğu koleksiyondan 57 defterin daha tasnifi tamamlandı ve elektronik ortamda araştırmacıların kullanımına açıldı.

İkinci Klasik Dönem Projesi’nden YENİ ESER!

Dr. Mustafa Bülent Dadaş’ın, Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemi fakih ve kazaskerlerinden Şeyh Bedreddin’in fıkıh anlayışını et-Teshîl adlı eseri bağlamında incelediği, Şeyh Bedreddin: Bir Osmanlı Fakihi başlıklı doktora tezi İSAM’ın İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında kitaplaştırılarak yayımlandı.

TDV İslâm Ansiklopedisi Yeniliklere Devam Ediyor

TDV İslâm Ansiklopedisi’ne 2014 yılından beri erişim sağlayan web sitesinin yayımına son verildi. Ansiklopedinin internet yayını 1 Ocak 2019 tarihinden bu yana sadece yeni elektronik ansiklopedi sitesinden yapılıyor. Yeni ansiklopedi sitesinde bu konuda “Kullanıcıların Dikkatine” başlıklı bir bilgilendirme mesajı yayımlandı.

Rüçhan Arık ve Oluş Arık’ın Kitap Koleksiyonu
İSAM Kütüphanesi’nde

Türk sanat tarihi ve arkeolojisinin önemli isimlerinden Prof.Dr. Rüçhan Arık ve Prof.Dr. Mehmet Oluş Arık 5.500 civarında kitap ve süreli yayından oluşan kitap koleksiyonlarını İSAM Kütüphanesi’ne bağışladılar.

“Osmanlı Siyaset Düşüncesi Okumaları” Başladı

““İSAM Klasik Metin Okumaları” programı kapsamında Doç.Dr. Hızır Murat Köse, Doç.Dr. Abdurrahman Atçıl ve Doç.Dr. Özgür Kavak nezaretinde yürütülecek “Osmanlı Siyaset Düşüncesi Okumaları” başladı.

İkinci Klasik Dönem Projesi’nden YENİ TAHKİKLİ NEŞİR!

Meşhur Hanefî fakihi ve hadis âlimi Kâsım b. Kutluboğa’nın Kitâbü Takrîbi’l-garîb isimli eseri Dr.Öğr. Üyesi Osman Keskiner’in tahkikiyle İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında yayımlandı.

YENİ SAYI! Osmanlı Araştırmaları Dergisi (53, 2019)
İSAM ile İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinin müşterek yayını olan Osmanlı Araştırmaları'nın 53. sayısı yayımlandı.
Diyanet İşleri Başkanlığı ve İSAM’dan ortak yayın!

Daha önce İSAM’ın yayınladığı Ebû Mansûr el-Matürîdî’nin Kitâbü’t-Tevhîd’inin Prof.Dr. Bekir Topaloğlu ve Dr. Muhammed Aruçi tarafından hazırlanan tahkikli neşri ve yine Bekir Topaloğlu tarafından yapılan açıklamalı tercümesi Diyanet İşleri Başkanlığı ve İSAM ortak yayını olarak istifadeye sunuldu.

 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA
 

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) YENİ
 
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim

İSTANBUL KADI SİCİLLERİ

 
     

 İSAM Yayınları