BİZDEN HABERLER / DUYURULAR
Osmanlıca Makaleler Veri Tabanımız Güncellendi
Tarih, Edebiyat ve Dinî ilimlerle ilgili Osmanlıca dergilerdeki makalelerden oluşan veri tabanımıza yeni olarak İctihat dergisine ait 2.531 makalenin künyesi ile metinleri eklenmiştir. Ayrıca Osmanlıca Makaleler Veri Tabanımızdan 17.224 makalenin künyesi ile tam metinlerine (PDF olarak) ulaşılabilmektedir.
İkinci Klasik Dönem Projesi’nden Yeni Bir Eser : Semih Ceyhan, ÜÇ PÎRİN MÜRŞİDİ
Elinizdeki eser, günümüzde hayatiyetini hâlihazırda Balkanlar’da devam ettiren Halvetiyye’nin Ramazâniyye kolu hakkında yapılan ilk akademik çalışma hüviyetindedir.
Yeni Gelen Dergiler ve İçindekiler’in 72. Sayısı Tamamlandı
İSAM kütüphanesi tarafından sürekli olarak takip edilen yabancı dillerdeki periyodiklerin; İçindekiler sayfalarını ihtiva eden ve dört ayda bir hazırlanan Yeni Gelen Dergiler ve İçindekiler isimli yayınımız 72. sayısı çıkmıştır.
İslâm Araştırmaları Dergisi (32, 2014) - YENİ SAYI!
İSAM tarafından yayınlanmakta olan İslam Araştırmaları Dergisi'nin 32. (2014/2) sayısı çıktı.
Uluslararası Kâtip Çelebi Sempozyumu Tamamlandı
İSAM, İSAR ve Kahire Yazma Eserler Enstitüsü (Ma'hedü'l-Mahtûtâti'l-Arabiyye) işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası Katip Çelebi: İslâm Medeniyeti’nde Bibliyografya ve İlimler Tasnifi Sempozyumu, 6-8 Mart 2015 tarihleri arasında İSAM Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen sunumlarla tamamlandı.
Osmanlı Araştırmaları / The Journal Of Ottoman Studies (45, 2015)
İSAM ile İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinin müşterek yayını olan Osmanlı Araştırmaları'nın 45. sayısı yayımlandı.
IslamicInfo yeni ara yüzüyle İSAM yerel ağında hizmet vermeye devam ediyor.
İSAM’ın Elektronik Yayın Projesi kapsamında 2013 yılından bu yana İSAM araştırmacıları ile kütüphane üyelerinin kullanımına sunduğu ve Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan Arapça makaleler veri tabanı IslamicInfo yeni ara yüzüyle İSAM yerel ağında hizmet vermeye devam ediyor.
İSAM ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı arasında başta yayın ve eğitim alanları olmak üzere pek çok konuda işbirliğini öngören bir protokol imzalandı.
IV. Uluslararası Tahkik Kursu ve I. Tahkik İhtisas Kursu Sona Erdi
İSAM (İslâm Araştırmaları Merkezi) ve Kahire Yazma Eserler Enstitüsü (Ma´hedu’l-mahtûtâti’l-arabiyye) işbirliğiyle uluslararası katılımlı olarak düzenlenen IV. Uluslararası Tahkik Kursu sona erdi.
İSAM BÜLTENİ 41. Sayısı Yayımlandı
İSAM Bülteni’nin, 2014 yılı faaliyetlerini ele alan 41. sayısı yayımlandı. Bültenin bu sayısı 2003-2014 yılları arasında İSAM başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın’a ithaf edildi
Asım Cüneyd Köksal’ın FIKIH USULÜNÜN MAHİYETİ ve GAYESİ İsimli Eserinin Yeni Baskısı Çıktı
Bu çalışmada, özellikle Gazzâlî sonrası dönem dikkate alınarak, bütün ilimler için geçerli olduğu kabul edilen kavramlar çerçevesinde fıkıh usulünün mahiyeti ve gayesi araştırılmaktadır. Söz konusu kavramlar, öncelikle fıkıh usulünden bağımsız olarak ortaya konulup inceledikten sonra fıkıh usulüne tatbik edilmiş, ardından da modern Batı hukuk düşüncesi çerçevesinde Batılı hukuk disiplinleriyle fıkıh usulünün mahiyet ve gaye bakımından bir mukayesesi yapılmıştır.
İkinci Klasik Dönem Projesi’nden Bir Eser Daha: Tuncay Başoğlu, FIKIH USULÜNDE FAHREDDİN er-RÂZÎ MEKTEBİ
Bu çalışmada İslâm medeniyetinin ikinci klasik döneminde fıkıh usulünün gelişimine büyük etkide bulunan Fahreddin er-Râzî mektebi ve usul görüşleri ele alınmaktadır. Râzî’nin usul görüşleri, el-Mahsûl etrafında oluşan literatür ve Râzî mektebine mensup olan yedi usulcü tanıtılmakta, mektebin usul görüşleri ve yazım üslûbuyla ilgili özellikleri tespit edilmektedir.
İSAM, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne Layık Görüldü
2014 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü, kurum kategorisinde, başta TDV İslam Ansiklopedisi olmak üzere Türkiye’de ilim dünyasına sunduğu başarılı çalışmalar nedeniyle İSAM’a verildi.
 
     

     
   
     

 SON ÇIKANLAR


 İSAM Yayınları


 MAP
Misafir Araştırmacı Programı (MAP)