BİZDEN HABERLER / DUYURULAR
LADEP 2023-2024 Başvuruları Başlıyor!

İlahiyat fakültelerinin lisans müfredatını desteklemek amacıyla 2006 yılından beri yürütülen Lisans Eğitim Destek Programı’nın (LADEP) 18. dönem (2023-2024) başvuruları 26 Eylül - 10 Ekim 2023 tarihleri arasında online olarak alınacaktır. Önceki yıllardan farklı olarak bu sene İlahiyat harici fakültelerde okuyan üniversite öğrencilerine yönelik bir eğitim programı da hayata geçirilecektir.

Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi’nden İSAM’a Ziyaret

Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Rusya Müftüler Konseyi Başkan Yardımcısı ve Moskova İslam Enstitüsü Rektörü Dr. Damir Muhetdinov 15 Eylül 2023 Cuma günü İSAM’ı ziyaret ederek İSAM Başkanı Prof. Dr. Mürteza Bedir’le makamında görüştü.

YENİ SAYI! İslam Araştırmaları Dergisi (50, 2023)

İSAM tarafından 1997’de yayımlanmaya başlayan İslam Araştırmaları Dergisi’nin 50. sayısı yayımlandı.

Osmanlıca Makaleler Veri Tabanı Güncellendi!

Tarih, edebiyat ve dinî ilimlerle ilgili Osmanlıca dergilerdeki makalelerden oluşan veri tabanımıza yaklaşık 2000 yeni makale daha eklenmiştir.

YADEP Kapanış Programıyla Sona Erdi

Bu yıl 18 Temmuz – 4 Ağustos tarihleri arasında altıncısı düzenlenen YADEP, üç haftalık yoğun bir programın ardından 4 Ağustos 2023 Cuma günü İSAM Konferans Salonu’nda yapılan kapanış dersi sonrasında gerçekleştirilen sertifika töreniyle sona erdi.

AYP’de 46. ve 47. Doktoralar Tamamlandı

Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP) üçüncü dönem (2018 yılı) araştırmacılarından Talha İsmail Duman “Ortadoğu’daki İslâmî Hareketlerin Siyasal Entegrasyonu: Mısır İhvanı, Hizbullah ve Hamas Örnekleri” başlıklı tezini; ikinci dönem (2014 yılı) araştırmacılarından Ayşe Nur Yamanus, ise “Eş‘arî Hadis Ekolü” başlıklı tezini savunarak doktor ünvanı alan 46. ve 47. AYP’li araştırmacılar oldular.

5. Uluslararası Osmanlı Türkçesi Tenkitli Neşir Kursu Başlıyor

İSAM tarafından düzenlenen Uluslararası Tenkitli Neşir Kurslarının beşincisi 4-16 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. İleri seviyede Osmanlıca hakimiyeti olan katılımcılara yönelik olan kursa 13 Ağustos’a kadar online başvuru yapılabilir.

el-Gurefü’l-aliyye Eseri Yayımlandı

Şemseddin İbn Tolun (ö. 953/1546) el-Gurefü’l-aliyye fî terâcimi müteahhirî’l-Hanefiyye (Kureşî’nin el-Cevâhirü’l-mudiyye fî tabakāti’l-Hanefiyye’sine zeyil) adlı eseri, Ali es-Seyyid Abdüllatîf tarafından tahkik edilerek neşre hazırlandı ve İSAM’ın İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında yayımlandı.

Yeni SAYI! Osmanlı Araştırmaları (61, 2023)
İSAM ile İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nin müşterek yayını olan Osmanlı Araştırmaları dergisinin 61. sayısı yayımlandı.
Erken Klasik Dönem Projesi Kapsamında YENİ BASKI

Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Ömer el-Kinânî el-Endelüsî’nin (ö. 289/902), Ahkâmu’s-sûk adlı eseri, İsmail Halitoğlu (Hâlidî) tarafından 2011 yılında tahkikli neşre hazırlanmış ve er-Râbıtatü’l-Muhammediyye li’l-Ulemâ (Rabat/Fas) ile ortak yayın olarak Dâru İbn Hazm tarafından (Beyrut/Lübnan) basılmıştı. Eser Türkiye’de ilk kez İSAM Erken Klasik Dönem Projesi kapsamında yayımlandı.

İlahiyat Makaleleri Veri Tabanı Güncellendi

İSAM Kütüphanesi tarafından hazırlanan metin erişimli İlâhiyat Makaleleri Veri Tabanı güncellenmiştir.

YENİ SAYI! Yeni Gelen Dergiler ve İçindekiler

İSAM kütüphanesi tarafından sürekli olarak takip edilen yabancı dillerdeki periyodiklerin; İçindekiler sayfalarını ihtiva eden ve dört ayda bir hazırlanan Yeni Gelen Dergiler ve İçindekiler isimli yayınımızın 96. sayısı yayımlanmıştır.

İkinci Klasik Dönem Projesi Kapsamında YENİ ESER

İbrâhim b. Mustafa el-Halebî el-Medârî’nin (ö. 1190/1776) el-Lüm‘a fi’l-hudûs ve’l-kıdem ve’l-kazâ ve’l-kader ve tahkīki’t-teklîf adlı eseri, Dr. Münzir Şeyhhasan tarafından tahkik edilerek neşre hazırlandı ve İSAM’ın İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında yayımlandı.

İSAM Arapça Eserler Tanıtım Kataloğu Güncellendi

İSAM Arapça Eserler Tanıtım Kataloğu’nun güncel yayınları da ihtiva eden yeni versiyonu yayımlandı.

el-Keşşâf Literatürü’ne TÜBA’dan Özel Ödül

Doç.Dr. M. Taha Boyalık İSAM Yayınları’ndan 2019 yılında yayımlanan el-Keşşâf Literatürü: Zemahşerî’nin Tefsir Klasiğinin Etki Tarihi eseriyle 2022 Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Bilimsel Telif Eser Programı (TESEP) Fuat Sezgin Özel Ödülü’ne layık görüldü.

 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
    Timur Kocaoğlu Evrakı (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

 İSAM Yayınları