BİZDEN HABERLER / DUYURULAR
VI. Uluslararası Tahkik Kursu ve III. Tahkik İhtisas Kursu Sona Erdi.
İSAM tarafından İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında 25 Ocak-05 Şubat 2016 tarihleri arasında yazma eserlerin tahkikli neşri alanında temel seviyeye yönelik “Tahkik Esasları” konulu VI. Tahkik Kursu ve 25-29 Ocak 2016 tarihleri arasında “Tahkik Edilen Eserin İnceleme Kısmının Hazırlanması” konulu III. Tahkik İhtisas Kursu düzenlendi.
Araştırmacı Yetiştirme Projesi’nde Bir Doktora Daha Tamamlandı
Araştırmacı Yetiştirme Projesi 2012 dönemi araştırmacı adaylarından, Mehmet YILDIZ “İbn Berrecân (v. 536/1141) ve Tasavvuf Anlayışı” adlı doktora tezini başarıyla savunarak doktorasını tamamladı. Mehmet YILDIZ doktorasını tamamlayan üçüncü AYP’li oldu.
Osmanlıca Risaleler Veri Tabanı Güncellendi
Tarih, Edebiyat ve Dinî ilimlerle ilgili Osmanlıca Risalelerden oluşan veri tabanında 3.400 risalenin tam metinleri (PDF olarak) yer almaktadır. Veri tabanı devamlı geliştirilerek yeni risaleler eklenmeye çalışılmaktadır.
İkinci Klasik Dönem Projesi’nden Yeni Yayın: Şükrü Maden, Tefsirde Hâşiye Geleneği ve Şeyhzâde’nin Envârü’t-tenzîl Hâşiyesi
Şükrü Maden’in Tefsirde Hâşiye Geleneği ve Şeyhzâde’nin Envârü’t-tenzîl Hâşiyesi çalışması, Kur’an tefsirleri üzerine yazılan şerh, hâşiye ve ta‘lik türü eserleri tarihi, telif sebepleri, üslûbu ve kapsamları bakımından ele almakta ve bu alanda yazılmış eserlerin kapsamlı bir dökümünü içermektedir.
Temel Kültür Dizisi’nden Yeni Baskı Yapan Kitaplarımız: İslâm Estetiği, İslâm İnanç Esasları, Divan Edebiyatı
Üniversite öğrencileri başta olmak üzere her kesimden okurun ilgiyle takip ettiği Temel Kültür Dizisi’nden üç eser yeni baskı yaptı. Üniversite öğrencileri başta olmak üzere her kesimden okurun ilgiyle takip ettiği Temel Kültür Dizisi’nden üç eser yeni baskı yaptı.
Osmanlıca Makaleler Veri Tabanımız Güncellendi
İSAM Kütüphanesi tarafından hazırlanan Osmanlıca Makaleler Veri Tabanı güncellenmiştir. Veri tabanında 20.537 makalenin tam metinlerine (PDF olarak) ulaşabilir, makale adı, yazar adı ve dergi adı alanlarından sorgulama yapabilirsiniz.
İlâhiyat Makaleler Veri Tabanı Güncellendi
Değerli Araştırmacılarımız,
İSAM Kütüphanesi tarafından hazırlanan İlâhiyat Makaleler Veri Tabanı güncellenmiştir. Veri tabanında 34.488 makalenin tam metinlerine (PDF olarak) ulaşabilir, konu başlığı, makale adı, yazar adı ve anahtar kelime alanlarından sorgulama yapabilirsiniz.
İslâm Araştırmaları Dergisi (33, 2015) - YENİ SAYI!
İSAM tarafından yayınlanmakta olan İslam Araştırmaları Dergisi'nin 33. (2015) sayısı çıktı.
Osmanlı Araştırmaları / The Journal Of Ottoman Studies (46, 2015)
İSAM ile İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinin müşterek yayını olan Osmanlı Araştırmaları'nın 46. sayısı yayımlandı.
 
     

     
   
     

 SON ÇIKANLAR


 İSAM Yayınları


 MAP
Misafir Araştırmacı Programı (MAP)