BİZDEN HABERLER / DUYURULAR
Kütüphanemiz 30 Nisan’a Kadar Kapalı Kalmaya Devam Edecek!

Koronavirüs salgınına karşı ülke genelinde alınan tedbirler çerçevesinde, T.C. Kültür Bakanlığı’na bağlı tüm kütüphaneler ve pek çok özel kütüphane gibi İSAM Kütüphanesi de 30 Nisan 2020 tarihine kadar kapalı kalacak, açık erişimli veri tabanlarımız ise hizmet vermeye devam edecektir. Kütüphane üyelerimize saygıyla duyurur, sağlıklı günler dileriz.

YENİ SAYI! Yeni Gelen Dergiler ve İçindekiler
İSAM kütüphanesi tarafından sürekli olarak takip edilen yabancı dillerdeki periyodiklerin; İçindekiler sayfalarını ihtiva eden ve dört ayda bir hazırlanan Yeni Gelen Dergiler ve İçindekiler isimli yayınımızın 87. sayısı yayımlanmıştır.
AYP’de 20. ve 21. Doktoralar Tamamlandı

Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP) araştırmacılarından Sümeyye SEVİNÇ, “İbn Haldûn'un Kurân Anlayışı” başlıklı tezini 13.02.2020 tarihinde; Merve Betül ÜÇER ise “Orta Sınıfın Utancı: Duygu Sosyolojisi Açısından 1980’ler Türkiye’sinde Toplumsal Değişme” başlıklı tezini 17.02.2020 tarihinde başarıyla savunarak doktor ünvanı almaya hak kazanmışlardır.

Temel İslam Ansiklopedisi Yayımlandı

İSAM tarafından genel okuyucuya İslam ile ilgili temel konular, kavramlar, kişiler hakkında doğru bilginin anlaşılır biçimde ulaştırılması amacıyla yaklaşık on yılda hazırlanan Temel İslam Ansiklopedisi sekiz cilt halinde yayımlandı.

İSAM ve FSM DUAM Ortaklığında Yapılan Tahkik Kursu Tamamlandı

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi DUAM iş birliğiyle 16-25 Ocak 2020 tarihleri arasında Temel Seviye (Te’sîsiyye) ve İleri Seviye (Mütekaddime) olmak üzere iki farklı seviyede Arapça Tahkik Kursu yapıldı.

Osmanlıca Makaleler Veri Tabanı Güncellendi

İSAM Elektronik Yayın Projesi kapsamında, İSAM Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü tarafından geliştirilen Osmanlıca Makaleler Veri Tabanı’na 2.761 makalenin künyeleri ve PDF tam metinleri araştırmacıların istifadesine sunulmuştur.

YENİ SAYI! İslam Araştırmaları Dergisi (43, 2020)

İSAM tarafından yayımlanmakta olan İslam Araştırmaları Dergisi’nin 43. sayısı çıktı.

TDV İslam Ansiklopedisi 2019 TÜBA Fuat Sezgin Eser Ödülüne Layık Görüldü

Nitelikli akademik çalışmaları desteklemek amacıyla her sene çeşitli kategorilerde kişi, kurum ve eserleri ödüllendiren Türkiye Bilimler Akademisi’nin (TÜBA) bu seneki ödülleri 30 Aralık 2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen tören ile sahiplerini buldu. TDV İslam Ansiklopedisi’nin hak kazandığı TÜBA Fuat Sezgin Eser Ödülü’nü, İSAM adına Başkan Yardımcısı Dr. Ali Hakan Çavuşoğlu aldı.

Kadı Sicilleri Külliyatı Dijital Olarak 100 Deftere Ulaştı
İSAM tarafından 2014 yılında dijital olarak Türkçe transkripsiyonlarıyla birlikte erişime açılan XVI. ve XVII. yüzyıllara ait 40 İstanbul sicil defterine ek olarak, 1557-1911 dönemine ait 60 defter daha dijital olarak kullanıcıların hizmetine sunulmuştur.
TDV İslâm Ansiklopedisi İkinci Edisyon Hazırlık Çalıştayları Tamamlandı

TDV İslâm Ansiklopedisi’nin ikinci edisyonuna yönelik hazırlık çalışmaları kapsamında planlanan çalıştaylar tamamlandı. Ansiklopedi’de yer alan farklı alanların her biriyle ilgili değerlendirmelerin gündeme alındığı Nisan ayındaki ilk çalıştayın ardından tüm alanları ilgilendiren konuların ele alındığı dört çalıştay Ekim ayı içerisinde gerçekleştirildi.

İlmî Araştırmalar Dizisinden YENİ ESER!

Prof.Dr. İbrahim Kâfi Dönmez bu kitapta, İslam fıkhı ile Batı hukukundaki yaklaşımlar arasında mukayeseler yapmakta, belirli İslam âlimlerinin fıkıh usulü ve makāsıd konusundaki temel düşüncelerini incelemektedir. Doç.Dr. Tuncay Başoğlu’nun editörlüğünü yaptığı Dirâsât fıkhiyye ve usûliyye, İSAM Yayınları İlmî Araştırmalar Dizisi’nden okurların istifadesine sunuldu.

İkinci Klasik Dönem Projesi Kapsamında YENİ ESER

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Taha Boyalık’ın el-Keşşâf Literatürü: Zemahşerî’nin Tefsir Klasiğinin Etki Tarihi adlı kitabı İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından yayımlandı.

İkinci Klasik Dönem Projesi Kapsamında YENİ ESER

Dr. Mustafa Bülent Dadaş tarafından tahkik edilen Şeyh Bedreddin’in (ö. 820/1417-18) et-Teshîl Şerhu Letâifi’l-İşârât adlı fıkıh kitabı İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında TDV İSAM tarafından yayımlandı.

YENİ SAYI! Osmanlı Araştırmaları Dergisi (54, 2019)
İSAM ile İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinin müşterek yayını olan Osmanlı Araştırmaları'nın 54. sayısı yayımlandı.
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA
 

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) 
 
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim


 

 

 

 

İSTANBUL KADI SİCİLLERİ

 
     

 İSAM Yayınları