BİZDEN HABERLER / DUYURULAR
AYP’de Beşinci Doktora Tamamlandı!

Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP) 2012 dönemi araştırmacılarından Davut AĞBAL, “Muhyiddin İbnü'l-Arabî'de İşârî Tefsir” isimli doktora tezini başarıyla savundu.

AYP’de Dördüncü Doktora Tamamlandı!
Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP) 2012 dönemi araştırmacılarından Fahreddin YILDIZ, “İlmi Bir Disiplin Olarak Fıkhü’l-Hadis” isimli doktora tezini başarıyla savundu.
LADEP-2 Sekizinci Dönem Katılımcıları Sertifikalarına Kavuştu

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile İSAM arasında gerçekleşen bir protokole dayalı olarak 2006 yılından bu yana özellikle İslâm ilimleri eksenli bir hayat düşleyen gençler için yürütülen LADEP’in sekizinci dönem katılımcıları, 19 Mayıs 2016 Perşembe günü düzenlenen programla sertifikalarına kavuştu.

Bayburt Üniversitesi’nden İSAM’a Türk-İslâm Coğrafyasına Hizmet Ödülü
İSAM, Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından ilki bu yıl verilen “Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Edebiyat Ödülleri” kapsamında Türk-İslâm Coğrafyasına Hizmet Ödülü’ne layık görüldü.
AYP ve LADEP Buluşması

İSAM Araştırmacı Yetiştirme Projesinde (AYP) yer alan araştırmacılar, Lisans Akademik Destek Programı (LADEP) öğrencileri ve eğiticiler Beykoz Cumhuriyet Köyü’ne düzenlenen gezi vesilesiyle bir araya geldi.

Osmanlı Araştırmaları / The Journal Of Ottoman Studies (47, 2016)
İSAM ile İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinin müşterek yayını olan Osmanlı Araştırmaları'nın 47. sayısı yayımlandı.
Yeni Gelen Dergiler ve İçindekiler’in 75. Sayısı Tamamlandı

İSAM kütüphanesi tarafından sürekli olarak takip edilen yabancı dillerdeki periyodiklerin; İçindekiler sayfalarını ihtiva eden ve dört ayda bir hazırlanan Yeni Gelen Dergiler ve İçindekiler isimli yayınımız 75. sayısı çıkmıştır.

İSAM BÜLTENİ 42. Sayısı Yayımlandı

İSAM Bülteni’nin, 2015 yılı faaliyetlerini ele alan 42. sayısı yayımlandı. Bültenin bu sayısı 2015 yılı içerisinde Hakk’ın rahmetine kavuşan, İSAM müellif-redaktörlerinden merhum Prof. Dr. Mehmet Erkal’a ithaf edildi.

İkinci Klasik Dönem Projesi’nden Yeni Yayın: İstanbul Şer‘iyye Sicilleri Vakfiyeler Katalogu

Bilgin Aydın, İlhami Yurdakul, Ayhan Işık, İsmail Kurt ve Esra Yıldız tarafından hazırlanan bu katalog, İstanbul kadı sicillerinde kayıtlı 10.000’e yakın vakfiyenin ayrıntılı bilgisini vermekte ve geniş dizinleri ile birçok ilim sahası için önemli bir kaynak teşkil etmektedir.

İlmî Araştırmalar Dizisi’nden Yeni Kitabımız Çıktı: İbrahim Kâfi Dönmez, Fıkıh ve Fıkıh Tarihi İncelemeleri

Prof. Dr. İbrahim Kâfi Dönmez’in akademik yazılarından oluşan üç kitaplık derleme serisinin ikincisi olan Fıkıh ve Fıkıh Tarihi İncelemeleri, “Temel Kavramlar”, “İbadetler”, “Muâmelât” ve “Fıkıh Tarihi” bölümlerinden oluşuyor.

İslâm Araştırmaları Dergisi (34, 2015) - YENİ SAYI!
İSAM tarafından yayınlanmakta olan İslam Araştırmaları Dergisi'nin 34. (2015) sayısı çıktı.
Osmanlıca Risaleler Veri Tabanı Güncellendi

Tarih, Edebiyat ve Dinî ilimlerle ilgili Osmanlıca Risalelerden oluşan veri tabanında 3.400 risalenin tam metinleri (PDF olarak) yer almaktadır. Veri tabanı devamlı geliştirilerek yeni risaleler eklenmeye çalışılmaktadır.

 
     

     
   
     

 SON ÇIKANLAR


 İSAM Yayınları


 MAP
Misafir Araştırmacı Programı (MAP)