BİZDEN HABERLER / DUYURULAR
Abdullah Durmuş’un Fıkhî Açıdan Günümüz Para Mübadelesi İşlemleri İSAM Yayınlarından Çıktı
Elinizdeki eserde halen uygulanmakta olan kaldıraçlı ve kaldıraçsız spot/peşin forex işlemleri ile forward, future, opsiyon ve swap gibi türleri bulunan türev döviz işlemleri fıkhî açıdan incelenmeye ve alternatifleriyle birlikte değerlendirilmeye çalışılmıştır.
İSAM, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne Layık Görüldü
2014 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü, kurum kategorisinde, başta TDV İslam Ansiklopedisi olmak üzere Türkiye’de ilim dünyasına sunduğu başarılı çalışmalar nedeniyle İSAM’a verildi.
Murteza Bedir'in "Buhara Hukuk Okulu" adlı eseri İSAM yayınlarından çıktı.
Osmanlı öncesi Türk hukuk ve toplumsal tarihinin fıkıh (İslâm hukuk bilimi) kaynakları üzerinde olağanüstü zenginliğine rağmen çok fazla akademik araştırma yapılmamıştır. Bu çalışma X-XIII. yüzyıllar arasında Buhara ve çevresinde (bugünkü Orta Asya, eski adıyla Mâverâünnehir) hukuk sahasında yaşanan çok canlı bir dönemin edebî ürünleri -özellikle vâkıât (fetâvâ) adı verilen özel bir tür- üzerine yoğunlaşmaktadır.
Ali İhsan Yitik’in Doğu Dinleri İSAM Yayınlarından Çıktı
Bu kitap, son yıllarda Batı’da ortaya çıkan ve yayılan, çoğu zaman da hiçbir din ve tarikatla ilgilerinin olmadığını söyleyerek, kendilerini bilimsel araştırma ve çağdaş yöntemlere dayandıran akımların öğreti ve uygulamalarının doğru anlaşılıp değerlendirilebilmesi ihtiyacını karşılamaya yönelik bir çabanın ürünüdür.
İSAM Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP) 2014 Dönemi Aday Belirleme Süreci Tamamlandı
10-30 Eylül 2014 tarihleri arasında ilan edilen 55 kontenjan için farklı alanlardan toplam 393 başvurunun yapıldığı AYP 2014 dönemi aday belirleme süreci tamamlanmış ve tüm adaylara durumları hakkında e-posta yoluyla bildirimde bulunulmuştur. Üç aşamalı değerlendirme sürecinin sonunda, AYP Duyurusu’nda ilan edilen şartların yanı sıra adayların kişisel ve akademik durumları ve AYP’nin öncelikleri de dikkate alınarak Proje’den yararlanması en uygun olan adaylar belirlenmiştir.
Yeni Gelen Dergiler ve İçindekiler’in 71. Sayısı Tamamlandı
İSAM kütüphanesi tarafından sürekli olarak takip edilen yabancı dillerdeki periyodiklerin; İçindekiler sayfalarını ihtiva eden ve dört ayda bir hazırlanan Yeni Gelen Dergiler ve İçindekiler isimli yayınımız 71. sayısı çıkmıştır.
İSAM Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Erünsal’a Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü Verildi
Star Gazetesi tarafından bu yıl ilki verilen Necip Fazıl Ödülleri kapsamında, Fikir-Araştırma dalında, İSAM Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. İsmail Erünsal ödüle layık görüldü.
Uluslararası Katip Çelebi Sempozyumu İçin Bildiri Özeti Kabulleri Başladı!
İSAM, İSAR ve Kahire Yazma Eserler Enstitüsü (Ma’hedü’l-Mahtûtâti’l-Arabiyye) işbirliğiyle 7-8 Mart 2015 tarihlerinde İSAM’da düzenlenecek olan Katip Çelebi: İslam Medeniyeti’nde Bibliyografya ve İlimler Tasnifi başlıklı sempozyum için bildiri özeti kabulleri başlamıştır. Bildiri özetleri için son gönderim tarihi 30 Kasım 2014’tür. Ayrıntılı bilgi için: www.katipcelebi.info
LADEP 9. Dönem (2014-15) Mülâkâtı Tamamlandı
LADEP 9. Dönem (2014-15) Mülâkâtı Tamamlandı. LADEP'e müracaatta bulunan adayların mülakat sonuçları kendilerine bildirildi.
İslâm Araştırmaları Dergisi (31, 2014) - YENİ SAYI!
İSAM tarafından yayınlanmakta olan İslam Araştırmaları Dergisi'nin 31. (2014/1) sayısı çıktı.
Osmanlı Araştırmaları / The Journal Of Ottoman Studies (44, 2014)
İSAM ile İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinin müşterek yayını olan Osmanlı Araştırmaları'nın 44. sayısı yayımlandı.
İkinci Klasik Dönem Projesi’nden Yeni Yayınlar
İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında İSAM Tahkik Yayın Kurulu’nun ilmî kontrolünde hazırlanan kelâm alanına ait iki eser geçtiğimiz günlerde Beyrut merkezli Dâr İbn Hazm aracılığı ile yayımlanarak ilim âlemine sunuldu:
Yeni Tahkik Çalışmalarımız Yayımlandı
İSAM Tahkik Yayın Kurulu’nun ilmî kontrolünde hazırlanan biri tefsir, ikisi kelâm alanına ait üç eser geçtiğimiz günlerde Beyrut merkezli Dâr İbn Hazm aracılığı ile yayımlanarak ilim âlemine sunuldu:
 
     

     
   
     

 SON ÇIKANLAR


 İSAM Yayınları


 MAP
Misafir Araştırmacı Programı (MAP)