BİZDEN HABERLER / DUYURULAR
YENİ SAYI! Osmanlı Araştırmaları Dergisi (56, 2020)
İSAM ile İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinin müşterek yayını olan Osmanlı Araştırmaları'nın 56. sayısı yayımlandı.
İlahiyat Makaleleri Veri Tabanı Güncellendi

İSAM Elektronik Yayın Projesi kapsamında, İSAM Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü tarafından geliştirilen İlahiyat Makaleleri Veri Tabanı’nda 72.172 makale künyesi ile 67.027 makalenin PDF tam metinleri araştırmacıların istifadesine sunulmaktadır.

YENİ SAYI! Yeni Gelen Dergiler ve İçindekiler
İSAM kütüphanesi tarafından sürekli olarak takip edilen yabancı dillerdeki periyodiklerin; İçindekiler sayfalarını ihtiva eden ve dört ayda bir hazırlanan Yeni Gelen Dergiler ve İçindekiler isimli yayınımızın 89. sayısı yayımlanmıştır.
LADEP 15. Dönem (2020-2021) Başvuruları Sona Erdi!

İstanbul’daki İslâmî ilimler ve ilâhiyat fakültelerinin lisans müfredatını desteklemek amacıyla geliştirilen Lisans Akademik Destek Programı’nın (LADEP) 7 ekimde başlayan 15. Dönem (2020-2021) başvuruları 26 Ekim 2020’de sona erdi.

“Kültür ve Sanat Hayatımızda Ebüzziya Ailesi” Sergisi

Ömer Faruk Şerifoğlu küratörlüğünde Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen “Kültür ve Sanat Hayatımızda Ebüzziya Ailesi” isimli sergi 16 Ekim – 27 Aralık 2020 tarihleri arasında Zeytinburnu Kazlıçeşme Sanat Merkezi’nde ziyarete açık olacak.

AYP’de 23. Doktora Tamamlandı

Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP) ikinci dönem (2014 yılı) araştırmacılarından İmran Hüseyin ÇELİK, ““İslam Hukuk Tarihinde İmam Nevevî ve Fıkhî Tercihleri”” başlıklı tezini 01.10.2020 tarihinde başarıyla savunarak doktor ünvanı almaya hak kazanmıştır.

Kütüphane Randevu Sisteminde Değişiklik

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda üyemize randevulu hizmet vermeye devam eden kütüphanemizde haftalık 4 yarım günle sınırlı olan randevu hakkı, önce 6 yarım güne çıkarılmış, ardından daha adil ve verimli kullanım için aşamalı randevu sistemine geçilmiştir. Üyelerimizin kütüphanemizden daha fazla istifade edebilmesi için kütüphane çalışma saatleri 14 Eylül Pazartesi gününden itibaren 09:30 – 23:00 olarak yeniden düzenlenmiştir.

En Eski SAHÎH-i BUHÂRÎ Nüshasının Tıpkıbasımının 2. Baskısı Yapıldı

İSAM’ın Erken Klasik Dönem Projesi kapsamında, İSAM ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı’nın iş birliği ile İmam Buhârî’nin Sahîh-i Buhârî adıyla şöhret bulan el-Câmi‘u’s-sahîh isimli hadis kitabının dünya kütüphanelerinde tespit edilebilen eksiksiz en eski tarihli yazma nüshasının tıpkıbasımının 2. baskısı yapıldı.

İkinci Klasik Dönem Projesi Kapsamında YENİ ESER

Osmanlı medreselerinde ders kitabı olarak okutulan Seyyid Şerîf el-Cürcânî’nin Hâşiyetü’t-Tecrîd adlı eserinin ilk cildi ile inceleme cildi yayımlandı. Dört katmanlı tahkik çalışmasında Tusi’nin Tecrîdü’l-akāid eseri, İsfahânî’nin bu esere şerhi Tesdîdü’l-kavâid ve söz konusu şerhe Cürcani’nin Hâşiyetü’t-Tecrîd isimli haşiyesi, bizzat Cürcânî’nin ve bazı Osmanlı âlimlerinin notlarıyla birlikte yer almaktadır.

İkinci Klasik Dönem Projesi Kapsamında YENİ ESER

X. (XVI.) yüzyıl Mısır Hanefîleri’nden Zeynüddin İbn Nüceym’e (ö. 970/1563) ait Lübbü’l-usûl isimli eser Muhammed Fâl Seyyid eş-Şinkītî’nin tahkikiyle İSAM İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında yayımlandı.

Yeni Sayı! İSAM Bülteni 2019

İSAM Bülteni’nin, 2019 yılı faaliyetlerini ele alan 46. sayısı yayımlandı.

YENİ SAYI! İslam Araştırmaları Dergisi (44, 2020)

İSAM tarafından yayımlanmakta olan İslam Araştırmaları Dergisi’nin 44. sayısı çıktı.

İlmî Araştırmalar Dizisinden YENİ ESER!

Prof.Dr. Salime Leyla Gürkan’ın, İsrâiloğulları tarihinin kurucu dönemlerine karşılık gelen, İbrâhim peygamberin döneminden Ezra’nın yaşadığı döneme kadar olan İsrâiloğulları tarihini (m.ö. y. 2000-400) bilhassa monoteist gelenek bağlamında konu edindiği İbrâhim’den Ezra’ya İsrâiloğulları Tarihi İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından yayımlandı.

Temel İslam Ansiklopedisi Yayımlandı

İSAM tarafından genel okuyucuya İslam ile ilgili temel konular, kavramlar, kişiler hakkında doğru bilginin anlaşılır biçimde ulaştırılması amacıyla yaklaşık on yılda hazırlanan Temel İslam Ansiklopedisi sekiz cilt halinde yayımlandı.

 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA
  Kütüphane RANDEVU Sistemi

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) 
 
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim


 

 

 

 

İSTANBUL KADI SİCİLLERİ

 
     

 İSAM Yayınları