BİZDEN HABERLER / DUYURULAR
AYP’de 26. Doktora Tamamlandı

Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP) ikinci dönem (2014 yılı) araştırmacılarından Halil İbrahim KAYGISIZ, “Fahreddin er-Râzî’ye Göre Kur’an’da Mecaz Meselesi” başlıklı tezini 24.12.2020 tarihinde başarıyla savunarak doktor ünvanı almaya hak kazanmıştır.

İlmî Araştırmalar Dizisinden Gözden Geçirilmiş Eser!

Doç.Dr. Davut İltaş’ın, içerdiği temel unsurlarla birlikte genel olarak delâletin mahiyeti, nasların şer‘î hükümlere delâlet şekilleri ve bunların bilgi değerleri, tarihî süreç göz önünde bulundurularak kelâmcılar yöntemi zaviyesinden incelenmeye ve değerlendirilmeye çalıştığı Kelâmcı Usulcülerin Delâlet Anlayışı eserinin gözden geçirilmiş 2. basımı İSAM Yayınları tarafından yayımlandı.

Antikçağ’dan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi Türkçe ve İngilizce Olarak Online Yayında

TDV İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) ve İBB Kültür AŞ iş birliği ile 2015 yılında Türkçe olarak yayımlanan Antikçağ’dan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi’nin, Türkçe ve İngilizce versiyonlarıyla istanbultarihi.ist internet sitesinden test yayımına başlandı.

YENİ SAYI! Osmanlı Araştırmaları Dergisi (56, 2020)
İSAM ile İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinin müşterek yayını olan Osmanlı Araştırmaları'nın 56. sayısı yayımlandı.
İlahiyat Makaleleri Veri Tabanı Güncellendi

İSAM Elektronik Yayın Projesi kapsamında, İSAM Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü tarafından geliştirilen İlahiyat Makaleleri Veri Tabanı’nda 72.172 makale künyesi ile 67.027 makalenin PDF tam metinleri araştırmacıların istifadesine sunulmaktadır.

YENİ SAYI! Yeni Gelen Dergiler ve İçindekiler
İSAM kütüphanesi tarafından sürekli olarak takip edilen yabancı dillerdeki periyodiklerin; İçindekiler sayfalarını ihtiva eden ve dört ayda bir hazırlanan Yeni Gelen Dergiler ve İçindekiler isimli yayınımızın 89. sayısı yayımlanmıştır.
LADEP 15. Dönem (2020-2021) Başvuruları Sona Erdi!

İstanbul’daki İslâmî ilimler ve ilâhiyat fakültelerinin lisans müfredatını desteklemek amacıyla geliştirilen Lisans Akademik Destek Programı’nın (LADEP) 7 ekimde başlayan 15. Dönem (2020-2021) başvuruları 26 Ekim 2020’de sona erdi.

“Kültür ve Sanat Hayatımızda Ebüzziya Ailesi” Sergisi

Ömer Faruk Şerifoğlu küratörlüğünde Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen “Kültür ve Sanat Hayatımızda Ebüzziya Ailesi” isimli sergi 16 Ekim – 27 Aralık 2020 tarihleri arasında Zeytinburnu Kazlıçeşme Sanat Merkezi’nde ziyarete açık olacak.

En Eski SAHÎH-i BUHÂRÎ Nüshasının Tıpkıbasımının 2. Baskısı Yapıldı

İSAM’ın Erken Klasik Dönem Projesi kapsamında, İSAM ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı’nın iş birliği ile İmam Buhârî’nin Sahîh-i Buhârî adıyla şöhret bulan el-Câmi‘u’s-sahîh isimli hadis kitabının dünya kütüphanelerinde tespit edilebilen eksiksiz en eski tarihli yazma nüshasının tıpkıbasımının 2. baskısı yapıldı.

İkinci Klasik Dönem Projesi Kapsamında YENİ ESER

Osmanlı medreselerinde ders kitabı olarak okutulan Seyyid Şerîf el-Cürcânî’nin Hâşiyetü’t-Tecrîd adlı eserinin ilk cildi ile inceleme cildi yayımlandı. Dört katmanlı tahkik çalışmasında Tusi’nin Tecrîdü’l-akāid eseri, İsfahânî’nin bu esere şerhi Tesdîdü’l-kavâid ve söz konusu şerhe Cürcani’nin Hâşiyetü’t-Tecrîd isimli haşiyesi, bizzat Cürcânî’nin ve bazı Osmanlı âlimlerinin notlarıyla birlikte yer almaktadır.

YENİ SAYI! İslam Araştırmaları Dergisi (44, 2020)

İSAM tarafından yayımlanmakta olan İslam Araştırmaları Dergisi’nin 44. sayısı çıktı.

Temel İslam Ansiklopedisi Yayımlandı

İSAM tarafından genel okuyucuya İslam ile ilgili temel konular, kavramlar, kişiler hakkında doğru bilginin anlaşılır biçimde ulaştırılması amacıyla yaklaşık on yılda hazırlanan Temel İslam Ansiklopedisi sekiz cilt halinde yayımlandı.

 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA
  Kütüphane RANDEVU Sistemi

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) 
 
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 


İSTANBUL KADI SİCİLLERİ


 
     

 İSAM Yayınları