BİZDEN HABERLER / DUYURULAR
Yeni Sayı! İSAM Bülteni

İSAM Bülteni’nin, 2018 yılı faaliyetlerini ele alan 45. sayısı yayımlandı.

TDV İslâm Ansiklopedisi’nden “Üç Aylar ve Ramazan” Dosyası

TDV İslâm Ansiklopedisi’nin yeni internet sitesi için hazırlanmış olan “Üç Aylar ve Ramazan” dosyası, bu mübarek ayların müslümanlar için dinî, kültürel ve tarihî değeri hakkında bilgiler içeren 76 ansiklopedi maddesini konularına göre tasnif edilmiş şekilde, özgün bir tasarımla okuyucuların dikkatine sunuyor.

İSAM Yayınları’ndan YENİ ESER!

Doç.Dr. Mesut Kaya’nın, İsrâiliyat’ın gerek ıstılah gerekse içerik olarak İslamî literatürde geçirdiği tarihsel süreç; çağdaş dönemde İsrâiliyat’a yönelik ön yargı ve bunun İsrâiliyat algısını nasıl biçimlendirdiği, İsrâiliyat’a yönelik eleştiriler ve bunu beraberinde getiren etkenler, eleştirilerin tutarlı olup olmadığı gibi konuları ele aldığı Çağdaş Tefsirlerde İsrâiliyat Eleştirisi İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından yayımlandı.

YENİ SAYI! Yeni Gelen Dergiler ve İçindekiler
İSAM kütüphanesi tarafından sürekli olarak takip edilen yabancı dillerdeki periyodiklerin; İçindekiler sayfalarını ihtiva eden ve dört ayda bir hazırlanan Yeni Gelen Dergiler ve İçindekiler isimli yayınımızın 83. sayısı yayımlanmıştır.
En Eski SAHÎH-i BUHÂRÎ Nüshasının Tıpkıbasımı

İSAM’ın Erken Klasik Dönem Projesi kapsamında, İSAM ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı’nın iş birliği ile İmam Buhârî’nin Sahîh-i Buhârî adıyla şöhret bulan el-Câmi‘u’s-sahîh isimli hadis kitabının dünya kütüphanelerinde tespit edilebilen eksiksiz en eski tarihli yazma nüshasının tıpkıbasımı yayımlandı.

YENİ SAYI: İslâm Araştırmaları Dergisi (41, 2019)

İSAM tarafından yayınlanmakta olan İslâm Araştırmaları Dergisi'nin 41. sayısı çıktı.

Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi’nde 57 Yeni Defter

187 el yazması nota defteri içeren ve 50 defterin 2018 Nisan ayında hizmete sunulduğu koleksiyondan 57 defterin daha tasnifi tamamlandı ve elektronik ortamda araştırmacıların kullanımına açıldı.

İkinci Klasik Dönem Projesi’nden YENİ ESER!

Dr. Mustafa Bülent Dadaş’ın, Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemi fakih ve kazaskerlerinden Şeyh Bedreddin’in fıkıh anlayışını et-Teshîl adlı eseri bağlamında incelediği, Şeyh Bedreddin: Bir Osmanlı Fakihi başlıklı doktora tezi İSAM’ın İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında kitaplaştırılarak yayımlandı.

“Osmanlı Siyaset Düşüncesi Okumaları” Başladı

““İSAM Klasik Metin Okumaları” programı kapsamında Doç.Dr. Hızır Murat Köse, Doç.Dr. Abdurrahman Atçıl ve Doç.Dr. Özgür Kavak nezaretinde yürütülecek “Osmanlı Siyaset Düşüncesi Okumaları” başladı.

YENİ SAYI! Osmanlı Araştırmaları Dergisi (53, 2019)
İSAM ile İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinin müşterek yayını olan Osmanlı Araştırmaları'nın 53. sayısı yayımlandı.
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA
 

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) YENİ
 
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim

İSTANBUL KADI SİCİLLERİ

 
     

 İSAM Yayınları