BİZDEN HABERLER / DUYURULAR
Osmanlıca Makaleler Veri Tabanımız Güncellendi
İSAM Kütüphanesi tarafından hazırlanan Osmanlıca Makaleler Veri Tabanı güncellenmiştir. Veri tabanında 20.537 makalenin tam metinlerine (PDF olarak) ulaşabilir, makale adı, yazar adı ve dergi adı alanlarından sorgulama yapabilirsiniz.
Araştırmacı Yetiştirme Projesi’nde İlk Doktora Tamamlandı
Araştırmacı Yetiştirme Projesi 2012 dönemi araştırmacı adaylarından, Sakarya Üniversitesi araştırma görevlisi Harun ABACI “Kur’an'ın Anlam Farklılaşmasına İ‘râbın Etkisi -Âlûsî Tefsiri Örneği” adlı doktora tezini başarıyla savunarak doktorasını tamamladı.
Harun ABACI, doktorasını tamamlayan ilk AYP’li oldu.
İSAM’da Yönetim Kurulu Değişikliği
TDV Mütevelli Heyeti’nin 27 Ekim 2015 tarihli kararıyla İSAM Yönetim Kurulu yeniden oluşturuldu. Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU ve Prof. Dr. İsmail E. ERÜNSAL’ın görevden ayrılmasıyla boşalan üyeliklere Doç. Dr. M. Suat MERTOĞLU ve Yrd. Doç. Dr. Eyyüp Said KAYA atandılar. Bugüne kadar İSAM’a olan katkı ve hizmetlerinden dolayı hocalarımıza teşekkür eder, yeni üyelerimize de görevlerinde başarılar dileriz.
İslâm Araştırmaları Dergisi (33, 2015) - YENİ SAYI!
İSAM tarafından yayınlanmakta olan İslam Araştırmaları Dergisi'nin 33. (2015) sayısı çıktı.
İlmî Araştırmalar Dizisi’nden Yeni Kitabımız: İslâm Medeniyetinde Dil İlimleri: Tarih ve Problemler, ed. İsmail Güler
İslâm Medeniyetinde Dil İlimleri, ilgili ilimlerden lugat, sarf, nahiv, belâgat, şiir, aruz ve klasik dönemlerin dil felsefesi olarak niteleyebileceğimiz vaz‘ ilmi alanlarında, sahanın uzmanlarınca telif edilmiş, tanıtıcı, tarihsel süreci ve alanın problemlerini ele alan makalelerden müteşekkildir.
İlmî Araştırmalar Dizisi’nden Yeni Bir Kitap: Eldar Hasanov, Nûh Kanunları ve Nûhîlik
Bu çalışma, daha ziyade dışlayıcı yönüyle öne çıkan Yahudiliğin evrensel/dışa açık boyutuna karşılık gelen ve Türkiye’de daha önce çalışılmamış olan “Nûh kanunları” konusunu ele almaktadır.
Osmanlı Araştırmaları / The Journal Of Ottoman Studies (46, 2015)
İSAM ile İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinin müşterek yayını olan Osmanlı Araştırmaları'nın 46. sayısı yayımlandı.
 
     

     
   
     

 SON ÇIKANLAR


 İSAM Yayınları


 MAP
Misafir Araştırmacı Programı (MAP)